Listopad

1. listopadu 2019 v 6:00


Vítejte na našem listopadovém blogu.

Začátek listopadu je vždy spojený s významnými křesťanskými svátky, svátkem Všech svatých - 1. listopadu a 2. listopadu Památkou zesnulých - Dušičkami, jak je název svátku pevně zafixovaný v povědomí asi všech lidí.
Den Všech svatých je křesťanský svátek, který, jak už vyplývá z názvu, připomíná všechny svaté. Slaví ho všichni křesťané, západní i východní, jen den slavení je jiný.
Západní křesťané slaví svátek 1. listopadu, východní křesťané svátek slaví první neděli po letnicích. Datum je pohyblivé, připadá přibližně na období od druhé poloviny května do poloviny července. V české republice není státním svátkem jak je zavedeno v mnoha evropských zemích na příklad i na Slovensku.
Památka zesnulých - Dušičky - je významným křesťanským náboženským svátkem věnovaným vzpomínce na blízké, kteří už nejsou mezi námi. Tento svátek má kořeny v pohanském přesvědčení, že duše mrtvých se vrací na hostinu se svou rodinou, navazuje tedy na předkřesťanské tradice. Byl to svátek všech zesnulých a součást příprav na zimu.
Dnes, v předvečer Památky zesnulých prosíme vás, naše pravidelné i občasné čtenáře, vzpomeňte na ty, jejichž pouť po tomto světě už skončila, na jejich památku zapalte svíčku a přidejte modlitbu. Popřejte jim, ať jejich duše odpočívají ve věčném pokoji. Svoji vzpomínkou a zapálenou svíčkou si připomeňte i mnoho těch, na které už třeba nemá kdo vzpomínat a kteří odpočívají v neudržovaných a mnohdy neoznačených hrobech.

Při památce zesnulých vzpomeňme i na dva, relativně nedávno zesnulé kněze, kteří byli těsně spjati se svatodobrotivským klášterem. Páter Jan Nepomuk Aixner (1943 - 2016) a páter Antonio Rivas (1968 - 2017). Páter Jan odpočívá v hrobce augustiniánů na zaječovském hřbitově a páter Antonio který doplatil na svoji sportovní vášeň a nešťastnou náhodou zahynul při potápění v době své dovolené v rodném Španělsku. Ať oba odpočívají v pokoji a prosíme vás, nezapomeňte na ně při svých modlitbách.

Protože se blíží datum, kdy byl klášter zachráněn před likvidací v rámci reforem císaře Josefa II., pokračujeme ve vyprávění o tom, co všechno bylo nutné udělat, zařídit a překonat neochotu a strach kněží i některých úředníků něco podniknout, co by mohlo být považováno za neúctu nebo přímo protivení se císařské vůli. Slíbili jsme sice převod do současného jazyka, ale po provedeném pokusu jsme tenhle záměr částečně opustili. Dnešním jazykem neumíme vystihnout všechnu snahu "obyčejných" lidí o záchranu kláštera jako cenného duchovního místa. Část textu ponecháváme v převzatém původním znění a část textu vám předáváme jako volné vyprávění.

XV. Kterak obec a klášter pracovaly, aby zase vostal ve svým stavu
Téhož roku 1787 na den Blahoslavené Panny Marie, jak bylo po službách Božích a slavná komise z kláštera odjela, tehdy hned rychtář Zaječovský Matyáš Vodrážka dal vědět obcím Volešné, Těně, Kvani, aby na odpoledne do kláštera Sv. Dobrotivé přišli, když se tam sešli, tu jim i Velebným Pánům Páterům Augustiánum vypravoval co jemu Milost pan krajský řekl.
To sobě každý pomysliti může, že co ty sousedé pomysleli, že nepochybně aspoň srdcem plakati museli, poněvadč slyšeli, že všech duchovních zbaveny býti mají, jak ale jim to vypověděl, hned se rychtář k Velebným Pánům duchovním obrátil a který z nich tu supliku na Císaře Pána se vypracovati se podrobí řekl.
Velební Páni páteři odpověď dali, že to žádný z nich v stavu dokázati nemůže, ale to bylo proto, že do toho žádný nechtěl konat, neb to bylo mnoho přes poručení Císaře Pána jednati...
Tady přerušujeme a zkracujeme popis záchrany zaječovského kláštera před zrušením. Páni duchovní odkázali rychtáře Vodrážku na komárovského písaře, ten že jim supliku sepíše, ale vyslaní vyjednavači se vrátili s nepořízenou, protože ani jemu se do spisu podobného druhu vůbec nechtělo. Na konec supliku sepsal zaječovský občan Josef Vodrážka (víc o něm bohužel nevíme). Zřejmě odvedl velice dobrou práci, protože kněží i všichni ostatní, kteří byli čtení přítomni, obsahem žádosti byli dojati. Se suplikou pak všichni rychtáři a konšelé v zastoupení všech občanů šli za panem vrchním do Zbirohu. Ten supliku podepsal a prostřednictvím pana krajského odeslal do Vídně a v nejistotě očekávali výsledek žádosti úředníci panství a i ti, kterých se výsledek jednání nejvíce dotýkal.

XVI.Kterak Léta páně 1789 slavná komise na klášter přijela, zdaž jest ho potřeba nebo ne
Dne 18. Maje 1789 roku přijel Milost Pan vikarius Berounský Josef Každý a Milost Pán Šul krajský komisař až do kláštera a tu se museli sject: Velebný pan farář Mejtský, Mrtnický Pan lokalista, Strašický P. Páter lokalista a všickni okolní rychtáři s konšelama, kde i rychtář Strašický k tomu povolán byl a tak se komise držela, zdaš jest nám ten klášter potřebný neb ne.
Tu všichni jak duchovní lokalistové tak lid říci museli, že jest tuze potřebný obcím, který pod lokalistama jsou, kromě Mejtský. Velebný Pan kaplan, který tady místo Veleb. Pana faráře byl na odpor stál, a to z té příčiny, poněvač jurisdikcí [to] byla, nebo on Velebný Pan farář všechnu štolu bral a katechismus sotva jednou v roce měl a ti naši Velební Páni duchovní jemu všechnu práci konali.
Ale přece toho našeho protivného Veleb. Pána Kaplana sme porazili, neb sme ještě jednu supliku skrze Josefa Vodrážku vypracovati nechali a té slavné komisí k protokolu přiložiti nechali a tak komise odešla. Tu příležitost sme s komisí s 8 zl. rýn. platiti museli.

XVII. Jak jsme klášter a k tomu faru tomu klášteru obdrželi
Dne 28. listopadu roku 1789 šťastně přišla k nám resolucí od Nejosvícenějšího Císaře Římského Krále Českého Josefa II. skrze Václava Svobodu téhož času Cís. Král. vrchního řiditele Zbirovského, že na naší žádost se ten klášter Sv. Dobrotivský zachovává a mimo toho, že Císař Pán faru v témž klášteře ustanovuje, ku kterej faře že estě k Zaječovu, Kvani a statkám připadá od Mrtníka obec Jivina a od Mejta obec Volešná. Ta copia z dekretu Vídeňského se v Zaječově Nro. 11 vynachází, a tak klášter byl zachován.

Pokud dobře počítáme, tak 28. listopadu uplyne 230 roků od záchrany zaječovského kláštera. Tohle posvátné místo přečkalo různá protivenství počínaje husitskými válkami, třicetiletou válkou i změnami režimů. Žije a věříme, že bude žít i v budoucích letech. Přejme této vzácné památce, aby přečkala i všechny budoucí události a aby se našli vždy lidé, kterým na tomto místě bude záležet. K tomu ať napomáhají i patronky kláštera P. Marie a Sv. Dobrotivá.


S koncem listopadu se přiblížíme ke konci roku, vánocům a především k adventu. Advent je kromě očekávání Vánoc i časem koncertů s tematikou nejen vánoční ale i lidovou a občas i s písněmi z jiných částí světa. První adventní koncert se uskuteční 8. prosince 2019. Více informací najdete na přiloženém plakátu a všichni, kdož máte o vystoupení velice kvalitního smíšeného sboru a vynikajících trubačů zájem, jste srdečně zváni. Udělejte si prosím do vašich diářů a jiných "paměťových prvků" poznámku a upomínku na tento den. Do zaječovského kostela se vejde hodně posluchačů, místa je opravu dost. Další informace o kulturních vystoupení přineseme v prosincovém vydání.


Říjen byl tak trochu klidným měsícem uvnitř kostela. Vně chrámu probíhaly opravy fasády, okapů a okapních svodů. Nejsou to velké opravy, ale pokud se zanedbají, vedou k vážným závadám. Patří se poděkovat p. Tomáši Humlovi a jeho spolupracovníkům, kteří opravy provádějí pomocí lezecké techniky, tedy bez potřeby stavět nákladné lešení.

Před opravou


Po opravě


Pozvánka na prodejní výstavuMilí a vážení čtenáři srdečně děkujeme za vaši pozornost a přízeň. Těšíme se, že u našich občasných povídaní vytrváte i v dalších měsících. Přejeme vám příjemné prožití podzimu a těšíme se na příští setkání v prosinci.

Děkují a zdraví vás autoři

V. M. S. + V. H.

Termíny mší svatých v listopadu: 2.11.2019 se mše nekoná,

9.11., 16.11., 23.11.,30.11.,

mše začíná vždy ve 14 hodin.


*******************************************************************************************************************************
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama