Duben

1. dubna 2019 v 6:00
Vítáme naše milé čtenáře v dubnovém vydání blogu. Čas běží jako voda a třetí měsíc v roce je za námi. Březen byl teplotně nad normální a velice větrný. Vítr vyvrcholil orkánem Eberhard, který v horských oblastech přesahoval 200 km/h a napáchal obrovské škody a mnoho lidí, mimo majetkových škod, bylo dlouho bez elektřiny. Doufáme že si nepříznivé počasí vybralo svojí daň a duben bude příznivější.
Následky řádění orkánu Eberhard na Brdech.

Největší událostí v březnu byla Popeleční středa 6.3., začátek postní doby.

Popeleční středa.


Popeleční středa ( dies cinerum) je v římskokatolickém liturgickém kalendáři den postní doby. Následuje čtyřicetidenní půst spolu se šesti nedělemi. Neděle se do postní doby nezapočítávají, poněvadž se za postní dny nepovažují. Z časového hlediska tedy Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí. Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což ovlivňuje i stanovení data Popeleční středy.
Popeleční středa je dnem přísného postu a připomínkou pomíjivosti pozemského života. Znamenání popelem tzv. Popelec doprovází udělovatel slovy: Čiňte pokání a věřte evangeliu nebo Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš. Katolický křesťan
je takto veden, aby zůstal nezávislý na skutečnostech pomíjivých a věnoval pozornost hodnotám trvalým - duchovním.
V Bibli se o Popeleční středě nic nepíše. Popeleční středa je pohanského původu a do církevní věrouky katolické církve se dostala až několik století po Kristu, v době, kdy se Konstantin pokoušel v Římské říši přivést pohany a křesťany ke sjednocení.

Popeleční středa je první den půstu. Římsko-katolické farnosti používají tuto latinskou liturgii k přípravě na ukřižování a zmrtvýchvstání Krista skrze sebezpytování, pokání, modlitbu, půst, a sebezapření. Popel, jenž pochází ze spálených palem předcházejícího roku ( palmové neděle), je požehnaný. Kněz udělá tímto popelem křížek na čelech těch, kdo příjdou dopředu a řeknou: "Prach jsi a v prach se navrátíš". (Genesis 3,19) V biblických dobách bylo pokropení se popelem známkou zármutku z hříchu. Ti, kdo uznávají Popeleční středu, přidávají k významu pokání ještě další bod, potřebu připravit se na smrt. Tento den světí Anglikánské církve, jako i některé další protestantské církve. Církve s východní liturgií ji nesvětí. Jejich postní období začíná předcházející pondělí.

Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: 1/modlitba, 2/odříkání - "půst" a 3/almužna - tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my. Vedle klasických forem se v současné době v řadě zemí rozšiřuje např. "ekologický půst" - omezení zbytečných jízd autem, půst od věcí, které nám zabírají (zbytečně) mnoho času - jako např. půst od počítače, sociálních sítí apod. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.

Popele se dříve užívalo i jako čistícího prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování. Máme zapotřebí důkladně pročistit všechno, co se za celý rok proplížilo do našeho srdce a poskvrnilo je.

Po udělení popelce požehnaný popel zjevně proniká do podvědomé touhy po novém začátku a po tom, aby bylo z nitra vypáleno všechno, co brání skutečně žít. Je to smysluplné znamení touhy obrátit se od cest, které nevedou dál, změnit smýšlení a vidět věci takové, jaké skutečně jsou.
Udělování popelce v našem kostele.


,
Oba snímky převzaty z Víra.cz

Křížová cesta.


V postní době a na Velký pátek se vykonává Křížová cesta, která je někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie. Je to symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Křížová cesta je rozdělena na čtrnáct zastavení, která odpovídají jednotlivým událostem tradičně spojenými s pašijemi. (Pašije z lat. passio - "utrpení", je v původním významu vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista).
V přírodě je Křížová cesta vybudovaná jako řada výklenkových kaplí nebo božích muk a vede často do kopce. V nejvyšším bodě je umístěn kříž jako 12. zastavení a zbývající dvě zastavení jsou poblíž.
V kostele je Křížová cesta nejčastěji ve formě obrazů nebo basreliéfů. Ve farních kostelech Římskokatolické církve je Křížová cesta předepsána liturgickou normou. (Liturgie znamená bohoslužbu podle pravidel toho kterého náboženství či církve).

Křížová cesta v našem kostele.

Páter Juan zahajuje Křížovou cestu.


Čtrnácté a zároveň posledni zastavení na Křížové cestě.

Dále uvádíme momentky z několika následujících mší v našem kostele.

Bohoslužba slova.


Velice zajímavé Bohoslužby slova uvádí p.Slavík.


Bohoslužba slova obsahuje dvě nebo tři čtení z Písma, proložená mezi zpěvy. Čtení jsou rozvíjena homilií, odpovídáme na ně vyznáním víry a v této víře přenášíme Bohu svoje přímluvy. Věříme, že sám Kristus je přítomen v našem shromáždění, v církví, svým slovem.

Další mši sloužil Páter Juan.A toto je celý přehled dění v našem kostele v měsíci březnu. Nekonala se žádná významější akce a proto nebyla ani vysoká návštěvnost. V dalším jarním období nastane větší zájem o prohlídku, Velikonoce a s nimi spojené mše určitě přilákají větší počet návštěvníků.
Vážení čtenáři návštěvníci našeho blogu, musíme vám velice poděkovat za přízeň a zároveň vás ujistit, že budeme tyto stránky provozovat s velikou pečlivostí a pracovat na tom, aby zprávy z našeho historicky velice zajímavého kostela, byly vždy na nejvyšší úrovni. Dále musíme velice ocenit nejvěrnější návštěvníky mší, kteří svojí účastí pomáhají zachovat duchovní život v našem kostele. Další poděkování patří správcům kostela manželům Svobodovým a samozřejmě také řádu sv. Augustina, především Páterovi Juanovi.

.....................................................................................................................................................

Pozvánka.


...........................................................

Program mší na duben:


13.4. Květná neděle - 14.00


18.4. Zelený čtvrtek - 14.00


27.4. sobota - 14.00

.................................................


Naši milí čtenáři, děkujeme vám za trvalou přízeň a návštěvnost našeho blogu, autoři:


V. M. S. + V. H.


*********************************************************************************************************************************************
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama