Prosinec 2018

Prosinec

1. prosince 2018 v 0:06

Milí čtenáři,
tak nám nastává adventní čas a v předvečer adventu přicházíme k vám, našim milým čtenářům se svým příspěvkem. Pokoušíme se jím přispět k adventní pohodě a dodat trochu klidu do předvánočního shonu. Není jisté, že se nám to podaří, ale prosíme, berte naši snahu jako poděkování za vaši celoroční přízeň.
Jako vždy začneme přehledem událostí právě uplynulého měsíce. Nebylo jich mnoho, tedy přesně řečeno význačnou byla jedna, ale velká a úspěšná, pro kterou klášter i kostel propůjčil své vnitřní i venkovní prostory. Tou velkou událostí byla výstava "Šikovné ručičky". V roce 2018 to byl už pátý a velmi úspěšný ročník. Byly vystaveny výrobky různých zájmových organizací i jednotlivců, od vánoční výzdoby přes textilní výrobky až k potravinářským produktům. Ve venkovním prostoru klášterního dvora byly mimo stánky s kořením, textilními výrobky i stánky s občerstvením, věci nejen na ukázku, ale i s možností nákupu. Součástí výstavy jsou vždy i ukázky řemesel, která sice jsou stále "živá", ale technika práce i užití "starých" výrobků se hodně změnilo. Třeba výroba šindelů má dnes uplatnění pouze na rekonstrukce historických staveb, ruční otesávání trámů předváděné zručnými mistry řemesla dnes uvidíte jen při takovéto příležitosti, kováře a zároveň výrobce "falešných haléřů" také jen tak na každé vsi běžně nepotkáte. Kromě těchto tradičních řemesel patří do historie i dětský kolotoč se zavěšenými sedačkami,ručně roztáčený samotným mistrem "kolotočářem". U něj předpokládáme, že byl konstruktérem i výrobcem kolotoče.
Při této výstavě musíme vždy obdivovat odhodlání a šikovnost lidí s nějakým handicapem a třeba i upoutané na invalidní vozík. Mnoho z nás, více či méně zdravých a pohyblivých takřka bez omezení, by věci které dokáží vyrobit oni, nedokázalo. Zaslouží si nejen náš obdiv, ale i hlubokou úctu za to, že přes všechna svoje omezení se snaží být svému okolí prospěšní.
K popisu celé výstavy by bylo třeba spousty slov a stejně by se nám nepovedlo popsat vše a tak raději přikládáme několik snímků, které snad atmosféru obou výstavních dnů dokreslí.
Děkujeme pořadatelům - "Agentuře REGIONART" - a přejeme jim, aby měli sílu v této bohulibé činnosti pokračovat a v relativní pohodě zvládat nejen organizační problémy spojené s akcí, ale i davy návštěvníků k jejich spokojenosti. Letos se jich vystřídalo více než 1500 a tak se domníváme, že se jedná o neoficiální rekord a to i přes hodně nepříznivé počasí.

Ukázka zájmu návštěvníků o výrobky v prostoru kláštera.Betlémy a loutky zapůjčené na výstavu jejich autory - manželi Kučerovými ze Bzové.


Malá přehlídka výrobků šikovných rukou šikovných lidí.
Stará řemesla a "regenerační středisko" unavených návštěvníků.
Někteří návštěvníci výstavy měli také zájem o prohlídku kostela a zajímali se nejen o jeho architekturu a mobiliář, ale i o jeho historii. Často jsme byli dotazováni na zakladatele, výstavbu i pohnutou historii celého areálu. Snažili jsme se všem podat co nejvíc pravdivých a úplných informací a výsledek naší snahy je na posouzení samotných návštěvníků. Ale ať je to tak nebo tak, opravdu upřímně děkujeme za návštěvu, zájem o nevšední historické místo i za příspěvky na provoz kostela.
Advent má být dobou zklidnění a očekávání. Součásti adventu jsou i koncerty a zdejší kostel není výjimkou. Prvním koncert se uskuteční 9. prosince 2018 a už v minulém blogu jsme jeho konání avizovali, aby si zájemci mohli včas upravit svůj program a koncert navštívit. Smíšený sbor "BONBON" si několika předchozími vystoupeními získal své příznivce a věříme, že i v letošním roce se sejde dostatek návštěvníků.

O závěr adventu se jako každoročně postará "PĚVECKÝ SBOR ZŠ V ZAJEČOVĚ" svým koncipovaným pásmem písní a průvodního slova. Vystoupení se připravuje na 22. prosince 2018 od 15 hodin. Je na něj vždy soustředěna velká pozornost rodičů a prarodičů dětí a dalších příbuzných. Věříme, že se dětem, učitelkám a hostům souboru opět podaří připravit pestré a zajímavé vystoupení. Všichni jim přejeme úspěch při vystoupení.
Vánoce jsou vždy nejvíce dodržovanými a slavenými církevními svátky a Štědrý den je netrpělivě očekáván především dětmi. Pro dospělé a zejména pro ženy jsou dost velkou zátěží. Není vůbec jednoduché zvládnout zaměstnání, rodinu, nákup dárků a přípravu na sváteční dny.
Při psaní tohoto článku jsme si samozřejmě vzpomněli na naše dětství a mládí. Tenkrát (a už hodně dávno) se přece jen objevil tu a tam na svátky sníh, ale to není to nejpodstatnější. Vzpomínáme na slavnostní vytrubování pastýřů a na cesty zasněženou krajinou na půlnoční, která byla opravdu sloužena o půlnoci. Nezbývá než si povzdechnout "kdeže ty loňské (spíš dávné) sněhy jsou. Ale od vytrubování "pastýřů" jen tak neodejdeme. Ono už v době našeho mládí nebylo snadné (pokud vůbec možné) na vesnici pastýře najít. Jejich místo zaujali muzikanti, někdy doprovázeni "požárníky" (zaplať bůh, že už jsou zase hasiči). Museli to být lidé zdatní, s velmi dobře fungujícími játry a ledvinami. V chladném nebo mrazivém počasí jim ve všech domech nabízeli krom třeba vánočního pečiva nebo zabíjačkové výslužky i "tekuté osvěžení". S odstupem času je nám divné, že nikdy se neproslechlo, že nějaký z "pastejřů" na cestě umrzl. Dnes už asi nikdy žádné krásné a tradiční vytrubování neuslyšíme, doba se zkrátka posunula jinam. Snad něco ze zvyků tradičních Vánoc zůstane zachováno i pro budoucí generace.
Celé období vánočních zakončí jako už tradičně "Smíšený pěvecký sbor za Spáleného Poříčí" Českou mší vánoční J. J. Ryby 5. ledna 2019 se začátkem v 15 hodin. Prosíme, poznamenejte si termín koncertu, plakát dodáme později.

Prosincový program v kostele Zvěstování Panny Marie v Zaječově

 • 8 prosince 2018 - mše svatá začíná ve 14 hodin
 • .
 • 9 prosince 2018 - adventní koncert smíšeného pěveckého sboru "BONBON". Začátek ve 14 hodin.
 • .
 • 15 prosince 2018 - bohoslužba slova se začátkem ve 14 hodin
 • .
 • 22 prosince 2018 - adventní koncert ZŠ v Zaječově se začátkem v 15 hodin
 • .
 • 23. prosince 2018 - mše svatá začíná ve 14 hodin
 • .
 • 29 prosince 2018 - mše svatá začíná ve 14 hodin
 • .
Rok 2018 pomalu končí, každý se v jeho závěru určitě zamyslí nad tím, co se povedlo nebo pokazilo, co je v příštím roce nutné udělat jinak, s poučením z případných neúspěchů a omylů. Přejeme vám všem, aby v roce 2019 vás nepotkalo žádné neštěstí ani jiná nepříjemnost, sloužilo zdraví a po celý rok vás provázela dobrá nálada.
Věřme, že se opět na stránkách blogu sejdeme v roce 2019.


Za celoroční přízeň ještě jednou děkují autoři

.............................................................V. M. S. + V.H....................................................................***************************************************************************************************************************************************