Říjen 2018

Svatohubertský koncert

18. října 2018 v 21:38

Srdečně Vás zveme na Svatohubertský koncert v zaječovském kostele v sobotu 3.11.2018 od 15:00 hod.
.
........................................................V.M.S...............................................................
******************************************************************************************************************************************

Říjen

1. října 2018 v 11:00

Zdravíme všechny lidi dobré vůle a zvlášť srdečný pozdrav posíláme našim čtenářům a přátelům.
Měsíc uplynul jako voda a vítáme Vás, naše milé čtenáře a příznivce na stránkách našeho říjnového blogu.
Nejvýznamnější událostí minulého měsíce byla vzpomínka na doby, zaplať Bůh, minulé. Opět po roce se v zaječovském kostele a pak u památníku PTP setkali příslušníci neblaze proslulých útvarů (pokud se ještě tohoto dne dočkali), nebo členové jejich rodin. Vzpomínka začala mší svatou ve zdejším kostele. Celebroval ji hlavní kaplan Armády ČR P. plk. Jaroslav Knichal. Vzpomínky na PTP se jako po několik předchozích let zúčastnil senátor Přemysl Sobotka, zástupci armády České republiky a armády Slovenské republiky. Na oslavu přijela i poměrně početná delegace Konfederace politických vězňů ze Slovenska. Po skončení mše kostelem zazněla česká a slovenská hymna. Zpěv účastníků připomněl krásu textu obou písní a hlavně dobu, kdy jsme žili v jednom státě. Ještě dnes, 25 let po rozdělení na dva státy, když slyšíme českou hymnu, očekáváme stále po jejím skončení hymnu slovenskou a bohužel marně. Škoda, že původní republika z roku 1918 se nedočkala té, nyní s velkou pompou slavené, stovky.

Začátek mše svaté, čestní hosté a bývalí příslušníci PTPCelebrant mše plk. Knichal, přinášení darů členy delegace Konfederace politických vězňů SRFronta před kaplí sv. Dobrotivé s novou sochou světice, skupinka členů Konfederace politických vězňů SRVzpomínka, projevy a pokládání věnců u památníku PTP před bývalými kasárnami v Zaječově - Dolní KvaniSetkání účastníků vzpomínky a beseda v Lidovém domě v ZaječověNávštěva Muzea středních Brd ve Strašicích, expozice věnované PTPV minulém příspěvku jsme ukázali fotografie ze stavby misijního kříže. Nový kříž pevně stojí na svém místě a v den svátku českého zemského patrona sv. Václava se dočkal vysvěcení. Kříž vysvětil P. Juan Provecho a věřme, že kříž bude stát dlouhá léta a bude místem k zamyšlení a tiché modlidbě na místě, jenž bylo svědkem mnoha historických událostí, které v různých dobách ovlivňovaly život všech obyvatel naší krásné země.

Příchod věřících k misijnímu křížiSvěcení kříže a závěrečná modlitba
Misijní kříž je zhotovený starou, dnes už běžně nepoužívanou technologií, osekáváním. Doloženo detailní fotografií, na které jsou zřetelné stopy po opracování. Ručíme za to, že nejsou vytvořeny dodatečně na původně řezaném trámu.

Léto skončilo, máme už osmý den podzim, pobyty dětí v klášteře se snižují na minimum a je třeba se připravit na jiné podzimní radosti. Jednou z nich jsou koncerty, které zazní v našem kostele. První z nich se uskuteční
3. listopadu, v den svátku sv. Huberta a bude provedena, jak jinak, Hubertská mše Es dur, jejímiž autory jsou Petr Vacek a Josef Selement. Ukázku z této mše jsme slyšeli na jaře, při koncertu Zvonařova tria. Hudba je to velmi krásná a koncert bude ještě doplněn průvodním slovem a ukázkou mysliveckých fanfár. Hudební část mše provede trio trubačů Zeleného kříže, zpěv bude v podání smíšeného pěveckého sboru BONBON, pod vedením sbormistrině Mgr. Bohumily Vokáčové. Začátek koncertu od 15 hodin a vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni od pořadatelů, kterými jsou OMS Beroun, Spolek Zděná 2012 a farnost sv. Dobrotivá.
Tento koncert uvádí přicházející období předvánočního času, kdy budou v kostele uvedeny alespoň dva adventní koncerty. Termíny koncertů včas uvedeme na stránkách našeho blogu. Ne každý má hudbu jako oblíbené prožití volného času a tak pro ty, kterým chybí (možná) hudební sluch, avizujeme s předstihem termín velmi oblíbené výstavy ŠIKOVNÉ RUČIČKY. Výstava je připravována na 24. - 25. 11. 2018 a tak nabádáme zájemce, zaznamenejte si tento termín. Podrobnosti a definitivní potvrzení termínu uvedeme v příštím příspěvku. Pořádající agentura REGIONART vám, jako vždy, připraví jistě skvělý zážitek, jak už se ostatně při této výstavě stává tradicí.

Mše v říjnu:

  • První sobotu 6. října 2018 mše svatá není.
  • .
  • 13., 20. října 2018 začíná mše vždy v obvyklém čase 14 hodin.
  • .
  • 27. října 2018 je mše se začátkem ve 14 hodin. Po skončení mše bude na místním hřbitově uctěna Památka zesnulých.

Všem, kteří jste dočetli tento přípěvek až k tomuto místu, patří náš dík, přání příjemného podzimu a popřípadě i babího léta, prožitého ve zdraví, dobré náladě a celkové spokojenosti.

Za Vaši pozornost a přízeň děkují autoři

........................................................V. M. S. + V.H.......................................................

********************************************************************************************************************************