Září 2018

Září

1. září 2018 v 17:30

Krásný první zářijový den všem dobrým lidem.

Se začátkem měsíce září zdravíme a po prázdninové pauze opět vítáme vás, naše milé čtenáře a děkujeme vám, že jste po poměrně dlouhé době, vyčerpávajícím a všudypřítomném horku na nás a na tento blog nezapomněli.
Prázdniny v kostele a v klášteře jsou vždy ve znamení střídání letních dětských táborů. Dva letní měsíce jimi byli zcela naplněny a těžko by se našel volný termín v rozsahu několika dnů. Popisovat jednotlivé tábory je nad naše možnosti, protože jsme se života táborů neúčastnili tak ke každému LDT přidáme několik snímků ze mší, kterých se táborníci účastnili.

Farnost Chomutov pořádá letní dětské tábory v zaječovském klášteře už několik let.

Summer school - pořádaná Augustiniány se také pravidelně opakuje.


LDT Kladno Švermov vždy provází spousta hudby a zpěvu.

Pobyt dětí v klášteře organizuje i církev Řeckokatolická. Tábora se účastnil i P. Mrňávek a ochotně sloužil i
katolickou mši za nepřítomného P. Juana. Děkujeme a těšíme se na příští setkání.
Léto neznamená jenom odpočinek, ale je i časem k provedení údržbových prací na kostele a klášteře. Pan Tomáš Huml se svými spolupracovníky se pustil do vyčištění a opravy okapních svodů, opravy poškozených míst na fasádě kostela a spadlé římsy na jižnístěně kostela. Ještě bude nutné opravit střechu zvonice a prohlédnout a natřít postupně celou kostelní střechu. Tady se přímo nabízí otázka, jestli je vhodné a výhodné trvat na původních materiálech používaných v době výstavby kostela. Dnes pro dřevěný šindel není dost vhodné suroviny, nejsou ani výrobci a hlavně okolní prostředí je úplně jiné a podstatně agresivnější než před cca 200 až 300 lety, kdy snad byl kostel šindelem krytý. Soudobé technologie umožňují vyrobit a napodobit téměř jakýkoliv přírodní materiál a dát mu vlastnosti, které jeho životnost prodlouží o desítky let při minimální údržbě. To je ovšem otázka pro odborníky a zejména pro památkáře, kteří by měli vždy zvažovat jestli dost pochybná "originalita" objektům a jejich majitelům víc neškodí než prospívá.

Detailní pohled na okraj střechy zvonice, okap a stav šindelů. Na celé střeše zvonice i kostela se takto poškozené krytiny najde určitě víc.

Opravy budou pokračovat a je nutno vyzdvihnout práci provádějící firmy a poděkovat za ni. Práce provádějí lezeckou technikou a věřte, není vůbec jednoduché dělat zedničinu při zavěšení na laně, tedy přesně, posazený na sedačce, která je z pohledu běžného smrtelníka mučícím a krajně podezřelým zařízením. Pánové děkujeme a jsme vám vděčni.
Pohled na řemeslníka v závěsu na střeše zvonice ve většině lidí vzbuzuje dost nepříjemné pocity. Na dalších snímcích je zvonice před opravou a po ní, poslední snímek ukazuje západní stěnu kostela již opravenou.

Na nádvoří kláštera pomalu vyrůstá přístřešek pro poutníky při Mariánských poutích. Po dobu prázdnin teď je stavba pozastavena, s dětskými letními tábory stavební práce nejdou dohromady. Koncem prázdnin se práce znovu rozběhnou, vlastně už byly obnoveny a věřme, že budou i rychle pokračovat. Další práce probíhají na opravě fasády jižního křídla kláštera a dále se pracuje na čištění klášterní zahrady od náletových dřevin.
Rozpracovaná stavba přístřešku.
Část opravené římsy jižní stěny budovy kláštera.

Začátkem srpna byl znovu postaven nový misijní kříž, který je náhradou za původní, postavený v devadesátých letech minulého století na kterém "zapracoval" zub času, takže byl už nebezpečný. Nový kříž zhotovil a nově instaloval
p. František Ungr se svými spolupracovníky. Práce je precizní a věřme, že kříž bude odolávat počasí po mnoho let a že se nenajde nikdo, kdo by si dovolil vztáhnou ruku na tento křesťanský symbol tak, jako se stalo v případě pravoslavného kříže mezi Žebrákem a Točníkem postaveným nad hrobem ruských vojáků generála Suvorova, kteří zde byly pochováni někdy někdy na konci 18. století.
Nový misijní kříž s partou jeho tvůrců a stavitelů.

....................................................Vzpomínka na PTP..........................................................

V září se každoročně v obci koná setkání bývalých příslušníků útvarů PTP. Svaz PTP ukončil svoji činnost na konci loňského roku a Spolek Zděná 2012 nejen převzal do úschovy standartu PTP, ale i závazek, každý rok organizovat vzpomínku na toto těžké období naší země. Dovolujeme si vás pozvat na letošní setkání, které se koná 13. září 2018 s následujícím programem:
 • .
 • Mše svatá ve zdejším kostele se začátkem v 9.30 hodin. Mši celebruje hlavní kaplan AČR P. plk. Jaroslav KNICHAL.
 • .
 • 11.00 - Pietní akt u pomníku PTP
 • .
 • 12.00 - Setkání s čestnými hosty v Lidovém Domě
 • .
 • 13.00 - Společný oběd a přátelské setkání účastníků
 • .
 • 15.00 - Odjezd do Strašic
 • .
 • 15.30 - Prohlídka expozice PTP v Muzeu Středních Brd ve Strašicích

.................................................Program bohoslužeb v září:................................................
 • .
 • 8. září 2018 - mše svatá začíná ve 14 hodin
 • .
 • 13. září 2018 - v 9.30 hodin začíná mše ke vzpomínce na PTP
 • .
 • 15. září 2018 - bohoslužba slova se začátkem ve 14 hodin
 • .
 • 22. září 2018 - mše se začátkem ve 14 hodin
 • .
 • 29. září 2018 - ve 14 hodin začíná mše svatá

Na tomto místě jsme došli, snad i s vámi našimi čtenáři, na konec zářijového povídání. Pokusili jsme se shrnout nejdůležitější události, které se staly během prázdninových dnů. I nadále budeme informovat o nejdůležitějším dění v kostele a klášteře.
Nezbývá, než ještě popřát malým i větším školákům snadný a klidný nástup do školy, příjemný a úspěšný nový školní rok. Vám všem ostatním klidný "přesun" do podzimu, který snad příroda nevynechá tak, jak se to stalo s jarem.

Na další setkání v říjnu se těší autoři:

.........................................................V. M. S. + V. H..........................................................

*************************************************************************************************************************************