Leden 2018

Leden

1. ledna 2018 v 6:00

Vážení čtenáři, vítáme vás na našem blogu poprvé v roce 2018. Předpokládáme, že vánoční svátky jste prožili v pohodě, ve zdraví a jste připraveni na to, co každý další rok s sebou přináší a o čem ještě nevíme, ale vždy věříme, že bude lepší než předchozí. Smůla je, že jen málokdy se to doopravdy splní.
Na počátku nového roku bývá dobrým zvykem vyhodnotit rok předcházející. Ale protože jsme byli pilní a vždy jsme alespoň stručně popsali, co se předcházející měsíc událo, zůstaneme u toho i při změně letopočtu.
Prosinec je vždy díky Vánocům, naplněný mimořádnou aktivitou a prosinec roku 2017 nebyl výjimkou. Hlavní událostí jsou vždy adventní koncerty. První uspořádal Spolek Zděná 2012 a poprvé do zdejšího kostela zavítal smíšený pěvecký sbor BONBON se svým, na dobu adventní zaměřeným programem. Vystoupení nádherné a návštěva velmi dobrá. Jak se zdá, souboru se u nás docela líbilo a tak snad můžeme očekávat i další spolupráci a těšit se na příští vystoupení.Další snímky jsou k prohlédnutí na ZONERAMĚ:( https://www.zonerama.com/Profile/6159/11965)
Tradičním adventním koncertem je vystoupení pěveckého sboru žáků ZŠ v Zaječově, učitelů a hostů . Jejich koncert je v obci velmi oblíbený, rodiče i prarodiče si nenechají nikdy ujít vystoupení malých i velkých zpěváků. Přípravě a nácviku je vždy věnována velká pozornost a výsledek odpovídá vynaložené práci. Vystoupení souboru nikdy nezklame. Je velkou radostí vidět kolik dětí se zpěvu věnuje a je naděje, že muzikálnost a vztah dětí k hudbě nezmizí. Za obětavou práci je třeba poděkovat učitelkám ZŠ. Děkujeme a za rok se těšíme na shledanou.

.
Všechny snímky které se podařilo během koncertu pořídit, si můžete prohlédnout na Zoneramě:
Bylo by nespravedlivé nevzpomenout, na snad nejkrásnější svátky celého roku, na svátky vánoční. Je želbohu pravidlem, že v zaječovském kostele se půlnoční mše nekoná a pravděpodobně se ani nikdy konat nebude, protože kněz má v tu dobu povinnosti v jiném místě. Letos se vánoční mše konala den před Štědrým dnem. I když jí chybí autentické kouzlo čarovné štědrovečerní noci, je přece krásná a má i trochu jinou atmosféru než mše v průběhu roku. Je o ni i větší zájem než obvykle a kdyby se podařilo počasí se sněhem, ani by příliš nevadilo, že trochu předbíhá skutečný čas. K dokreslení nedokonalého popisu přidáváme i několik fotografií.Život nás neustále přesvědčuje, že je třeba myslet i na jeho smutnější stránky. Ty nám připomnělo 1. výročí úmrtí členky zdejší farní komunity paní Alexandry Švandrlíkové, která se podle svých možností podílela na znovuobnovení zdejší farnosti. Měla svůj oblíbený obraz Matky Dobré rady, ke kterému vzhlížela s nadějí a láskou, napsala o něm knihu a vydávala svaté obrázky.
Nezapomínala na zdejší patronku Svatou Dobrotivou (Benignu). Po odvezení sochy na počátku devadesátých let na ni často vzpomínala a zmínky o ní ji rozesmutňovaly. Socha byla restaurátory odstrojena, zbavena barev a uložena v depozitáři. Do Svaté Dobrotivé se už nevrátila.
Bylo ale vyslyšeno přání paní Alexandry a péčí její rodiny je znovu vyřezána a polychromována. Socha ponese dedikaci: "Na památku Alexandry Švandrlíkové (1943 - 2016) věnuje manžel Josef Švandrlík, synové Pavel a Josef Zaječov 40", věnována bude všem farníkům, věřícím, příznivcům zdejšího kláštera, augustiniánům a kněžím, kteří v tomto chrámu sloužili a budou sloužit mši svatou.
Původní socha byla přenesena do kláštera "Na Ostrově" z kostela sv. Tomáše o Svátku Nanebevstoupení Páně,
23. května 1327. Socha darované Svaté Dobrotivé bude uvedena do augustiniánského klášterního kostela o pouti
12. května 2018. [iJŠ]
Prvním lednovým počinem je, jak už se stává tradicí, provedení České mše vánoční. Podrobnosti jsou uvedeny ve vložené pozvánce.Všichni jste srdečně zváni.
Poznámka: pokud máte zaznamenaný datum mše z prosincového blogu, prosíme, změňte datum uvedený na pozvánce. Došlo ke změně!!!
Samozřejmě si nemůžeme odepřít pohled na to, jak lednové počasí podle pranostik ovlivní klima v průběhu roku.. Počasí si stejně dělá co chce, o tom nás přesvědčily právě skončené vánoční svátky. Ale za přečtení určitě stojí, ať už si o nich (pranostikách) myslíme cokoliv.
Lednové pranostiky:
  • v lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to
  • když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu
  • jaký leden, takový červenec
  • na Tři krále o skok dále
[vybráno z knihy "Medardova kápě aneb pranostiky očima meteorologa", autora Jana Munzara]


Program mší v lednu:

6. ledna 2018 - mše se nekoná, v 15 hodin začíná Česká mše vánoční

13. ledna 2018 - mše začíná ve 14 hodin

20. ledna 2018 - bohoslužba slova se začátkem ve 14 hodin

27. ledna 2018 - začátek mše je ve 14 hodin

Vyprošujeme vám boží požehnání, přejeme vám všem vykročení do roku 2018 tou správnou nohou, aby vždy vás provázelo pevné zdraví i dobrá nálada, zachovali jste přízeň našemu kostelu a informacím o dění ve zdejší farnosti.

Za pozornost a přízeň děkují autoři :

................................................................V. M. S. a V.H...................................................

*********************************************************************************************************************************