Prosinec 2017

Prosinec

1. prosince 2017 v 14:30
Vážení čtenáři,
přichází poslední měsíc roku a s ním poslední letošní vydáním blogu. Na úvod nejdříve stručný přehled hlavních událostí uplynulého měsíce. Zaznamenali jsme dvě návštěvy vítané a milé, třetí nevítanou, nepříjemnou a možná i nebezpečnou. 11. listopadu zdejší kostel navštívili poutníci z Augustiniánské farnosti Staré Brno. Přijeli v sobotu krátce po skončení pravidelné bohoslužby. Po uvítání P. Juanem a prohlídce zaječovského kostela, páter Jan Biernat sloužil mši pro brněnské poutníky. Po skončení mše nás informoval o chystané návštěvě skautů z téže farnosti v příštím týdnu v prodlouženém víkendu. Skupina, která přijela v jistém předstihu ve čtvrtek odpoledne, měla tu pochybnou čest se v prostoru kláštera setkat s člověkem velmi podivného chování, s okolím nekomunikujícím buď vůbec, nebo naprosto hystericky a agresivně. Násilím vnikl do budovy kláštera a tam jeho nesmyslné a násilnické jednání pokračovalo. Pokoušeli jsme se zjistit, proč tam je a proč vyráží dveře které mu brání v pohybu a pohybuje se bezcílně po celém areálu, ač tam nemá co dělat. Oslovili jsme ho, ale jeho reakce byla taková, že jsme se, i vzhledem k tomu, že v ruce držel vzduchovku, odsunuli z jeho přímého dosahu a uvědomili policii. Zásah policie byl velmi rychlý a pokud můžeme posoudit, i profesionální. Agresivního muže, který byl zřejmě pod vlivem drog, dopravila tam, kam v té době určitě patřil. Vzduchovka, v případě použití ke střelbě z několika metrů, není příliš nebezpečná, ale použije-li se z blízka třeba jako kyj, pak je řeč o něčem jiném. A u člověka v popsaném stavu, lze předpokládat cokoliv. Vyjma tohoto krajně nepříjemného úvodu už pobyt a poznávací výlety skautů po okolí byly bez dalších nepříjemností.
Krátká ukázka činnosti násilníka na památkově chráněném objektu:


Tahle část článku je mimo jiné i poděkováním zasahujícím policistům a ocenění jejich dost nevděčné práce. Podobné zásahy jsou nebezpečné a jejich konec nejistý s ohledem na zdraví a možná i život policisty.
Další událost už byla daleko příjemnější a byl jí už 4. ročník výstavy "ŠIKOVNÉ RUČIČKY". Na ní se představili desítky lidí, kteří umí vyrobit spoustu věcí, jako jsou různé druhy pečiva, keramiky, pleteného oblečení a spoustu jiných, nejen užitečných ale i krásných věcí. Do programu výstavy byly zařazeny i ukázky řemesel a šikovní řemeslníci předváděli tradiční kovařinu, ruční opracování trámů z kulatiny pomocí teslic a možná i jiných seker, jejichž názvy neznáme a zeptat jsme se nestačili. Pořadatelé připravili ukázku ruční práce, jejíž využití si v 21. století neumíme ani představit, ani nevěříme, že ji v dnešní době ještě někdo ovládá.
Ukázka nás přesvědčila o opaku a tak tvrzení o zlatých českých rukou ještě neztratilo svoji platnost. Prostě každý z cca 1200 návštěvníků si mohl najít, co ho zajímalo a líbilo se mu. V refektáři kláštera byla rozsahem malá, ale výběrem exponátů výtečná výstava betlémů. Nechyběl krásný betlém z dílny manželů Kučerových ze Bzové. Ti pravidelně, na v klášteře pořádané akce, zapůjčují exponáty ze své bohaté a krásné sbírky.

Betlémy

Ručičky

Tradiční součástí výstavy je i prohlídka kostela. V sobotu, kdy byla návštěva výstavy největší, prošla kostelem spousta lidí, ale příliš se nezdržovali, spíš jenom byli zvědaví, jak kostel vypadá. Pro mnohé bylo překvapením, že v naší vesnici je tak velký a pěkný areál kláštera s kostelem. Nebýt výstavy, tak možná svůj život prožijí vedle historického klenotu a ani by nevěděli, jak vypadá uvnitř.
Neděle už byla klidnější a zájem o historii areálu byl o hodně větší. Všem návštěvníkům děkujeme za návštěvu a věříme, že se o ní zmíní svým známým a tím je vyprovokují k návštěvě, na které je samozřejmě rádi uvítáme a areálem provedeme.

Dále už se budeme věnovat věcem budoucím a těmi je měsíc prosinec a s ním přicházející advent a vánoční svátky.

Nejprve se, jako vždy, věnujeme prosincovým pranostikám:
  • Jaké počasí na sv. Barboru (4. prosince), takové bývá celý advent.
  • Když je Barborka ucouraná, bude sv. Štěpán na ledě
  • O sv. Mikuláši (6.12.), často snížek práší
  • Sv Lucie (13.12.) ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc
  • Je-li na Štědrý večer (24.12.) nebe hvězdnaté, bude rok úrodný
Adventní čas, který v prosinci nastává, má být dobou zklidnění, zamyšlení a očekávání, časem, kdy bychom se více než jindy měli zamyslet nad životem a osudem svým, svých blízkých ale i cizích a hledat způsoby, jak ulehčit život těm, kteří se bez cizí pomoci nemohou obejít. Ne každý má štěstí, že žije v pohodové rodině a pokud má jakýkoliv problém, najde vždycky pochopení a hlavně radu a pomoc. Prosíme, vzpomeňte na tahle slova a přispějte podle svých možností třeba na adventních koncertech. Malý příspěvek, pokud se jich sejde hodně, udělá stejnou službu jako jeden velký, který si ovšem může jen málokdo dovolit.
Pro děti je čekání na Ježíška pravým utrpením. Čím víc se ten toužebně očekávaný den blíží, tím jsou nedočkavější. Snad poprvé v celém roce se zamyslí nad vlastním chováním v rodině, škole i na veřejnosti a zkoumají, zda byly hodné a splnily představy svých rodičů a dočkají se vytoužených dárků, nebo jestli je výsledek poněkud nejistý. Ještěže dobu čekání zkracuje sv. Mikuláš který který je příjemnou předzvěstí nehezčích svátků v roce. Bylo by dobře dětem přiměřeně jejich věku vysvětlovat význam adventu, Vánoc a podle možnosti je vzít i na vánoční půlnoční mši. Pokud se povede počasí a nasněží, je pěší noční cesta zimní krajinou do nejbližšího kostela nezapomenutelným zážitkem na celý život.
A tak vám všem, vážení a milí čtenáři přejeme, aby se vám podařilo v předvánočním shonu najít si chvilku času na zastavení a zamyšlení nad prožitým rokem, najít čas na návštěvu některého adventního koncertu a prožít předvánoční čas v pohodě a v očekávání klidu vánočních svátků. Přejeme vám všem splnění nejvroucnějších přání, která obvykle nemají hmotnou podobu, zdraví, klidné a spokojené rodiny. Nový rok 2018 ať je docela určitě mnohem lepší než ten právě odcházející a daří se vám v něm uskutečnit vše, co jste si předsevzali.

Požehnané Vánoce a nový rok 2018 všem.

Bohoslužby v prosinci:

2.12.2017 - mše sv. není

9.12.2017 - mše začíná ve 14 hodin

16.12.2017- začátek mše je ve 14 hodin

23.12.2017 - mše začíná ve 14 hodin

30.12.2017 - začátek mše je ve 14 hodin

Adventní čas je také časem kulturních akcí - adventních koncertů. První koncert pořádá "Spolek Zděná 2012".


Tradiční adventním koncertem je vystoupení žáků zaječovské základní školy, jejich učitelek a hostů. Programem jsou koledy a jiné známé vánoční i nevánoční písně. Vystoupení žáků naší školy je vždy hojně navštívené rodiči, prarodiči, příbuznými a známými rodin vystupujících. Každý se rád pochlubí úspěchem svého dítěte a můžeme potvrdit, že vystoupení stojí svou vysokou úrovní za shlédnutí.

Další připomínka zasahuje sice už do příštího roku, ale protože Českou mší vánoční J.J.Ryby už po několikáté končí na svátek Tří králů vánoční období, zveme všechny zájemce na její provedení Smíšeným pěveckým sborem ze Spáleného Poříčí, doplněným Lidovou muzikou ze Starého Plzence. Uskuteční se 7. ledna 2018 v 15 hodin.
Děkujeme vám všem za celoroční pozornost kterou věnujete našemu blogu a rádi bychom ji udrželi i v příštím roce 2018.

Krásné a požehnané vánoční svátky a zdraví, štěstí a pohodu po celý příští rok 2018

..................................................přejí V. M. S.................................................................

P.S. Chceme vyhovět co největšímu počtu zájemců o prohlídku svatodobrotivského kláštera a kostela a uvádíme
e-mailovou adresu, na které je možné návštěvu dohodnout na den a hodinu i mimo sobotu.
Pište prosím na adresu: sv.dobrotiva@post.cz

............................................Tento blog provozuje V.H......................................................

**********************************************************************************************************************************