Listopad 2017

Listopad

1. listopadu 2017 v 6:00

Milí a vážení čtenáři vítáme vás na našem blogu.

Konec října nás, zaplať Bůh, vrátil do "normálního" času. Myslíme si, že dnes už naprosto nesmyslné a neobhajitelné střídaní času dvakrát za rok je přežitkem, kterého se, těžko říci proč, naši vrcholní představitelé nechtějí zbavit. Podepisovali jsme každý, třeba jen náznak protestu proti tomuto nesmyslu, ale zatím zbytečně. Snad se najde, dřív než v roce 2021, rozumná vláda, která stanoví čas jednotný. Je už jedno, jestli to bude klasický středoevropský, nebo tzv, "letní"(i když platí už na jaře a ještě i na podzim, celkem 7 měsíců, takže ten zbytek roku by se také "přežil" ). Postěžovali jsme si a doufáme, že najdeme mezi vámi "spřízněné duše", kterým se věčné "přestavování organizmu" také nelíbí. Moc líto je nám zejména malých dětí, kterým není možné tento nesmysl vysvětlit a přesto, ze dne na den, musí vstávat o hodinu dřív.
Nechme stížností, vraťme se k naší pravidelné rubrice, jejíž náplní jsou pranostiky - tentokrát na listopad.
  • Když na Dušičky (2.11.) jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje
  • Na svatého Martina (11.11.) kouřívá se z komína
  • Kateřina 25.11.) a Martin na blátě, vánoce na ledě
  • Když na Ondřeje (30.11.) sněží, sníh si dlouho poleží
Známé věci neznámé
Při provádění návštěvníků ze vzdálenějších míst zdejším kostelem, s jistou pýchou vždy uvádíme, že na varhany hrával J. J. Ryba a také, že si na ně zahrál i Antonín Dvořák. Vždy jsme předpokládali, že stejně jako J. J. Ryba, byl milovníkem dlouhých procházek a do kostela docházel nebo alespoň jedenkrát přišel z Vysoké u Příbrami.
Jak zjistil amatérský historik a badatel p.Kastner, ke hře na kostelní varhany se dostal s velkou pravděpodobností úplně jinak. Dvořák se přátelil s příbramským, velice známým a oblíbeným hudebním skladatelem, spisovatelem a ředitelem kůru Bohumilem Fidlerem (1860 - 1944). Manželkou tohoto pána byla dcera z mlynářské rodiny Procházků, ze stejnojmenného mlýna, který je postavený na Jalovém potoce asi na polovině cesty mezi Zaječovem a Komárovem. Manželé zřejmě mlýn často navštěvovali a je dost pravděpodobné, že přátelství mezi oběma pány bylo mimo jiné i důvodem k pozvání A. Dvořáka do mlýna. Kostel Zvěstování Panny Marie díky své architektuře a pověsti významného poutního místa vždy stál a stále stojí za návštěvu, a navíc byl místem, kde byl 16. 7. 1889 Bohumil Fidler oddán se slečnou Marií Procházkovou a proto je možné předpokládat, že se chtěl svému příteli a vzoru tímto místem pochlubit. Při prohlídce kostela dva výteční muzikanti s podobnou tvorbou, nemohli bez povšimnutí přejít varhany. Pak už nebylo možné odejít, aniž by si na ně A. Dvořák zahrál. Tím je naše tvrzení o hře A. Dvořáka uvedeno na reálný základ a takto ho budeme i nadále prezentovat.
Škoda jen, že krásný a historický nástroj postupně chátrá a jeho funkčnost se postupně, bez odborné opravy neodvratně zhoršuje
Antonín Dvořák i přes svoji slávu zůstal skromným člověkem. O charakteru a skromnosti Mistra Dvořáka svědčí i přiložená ukázka jeho odpovědi na dopis B. Fidlera.

"Velectěný pane!
Musím se Vám upřímně vyznat, že i Váš ctěný list mě poněkud zarazil, a to sice pro jeho příliš velikou devótnost a pokoru a že to vypadá jako byste mluvil k nějakému polobohu, za co jsem se ovšem nikdy neměl, nemám a nebudu mít. Jsem docela prostý český hudebník, nemilující takové přepínavé ponižování, a vzdor tomu, že jsem se ve velkém hudebním světě dosti pohyboval, zůstanu přec jen tím, čím jsem byl - prostým českým muzikantem."

Foto Dopis Dvořák - Fiedler


Myslíme si, že mnoho dnešníchtak zvaných VIP osobností by si mělo jeho odpověď alespoň přečíst. Lépe by bylo, kdyby si z ní každý člověk udělal svoje životní moto.
Ještě k panu Fidlerovi: Manželé Fidlerovi na svět přivedli celkem šest dětí, z nichž dvě zemřely buď přímo při porodu, nebo krátce po něm. Dcery Anežka a Marie byly také hudebnice. Pan Fidler napsal o svém přátelství s A. Dvořákem dokonce knihu. Ukázku jeho skladatelského umění lze najít na následujícím webovém odkazu:Foto portrét, hrob a ukázky díla


Autoři blogu děkují panu Zdeňkovi Kastnerovi za poskytnuté materiály a souhlas s jejich použitím pro tento článek. Srdečné díky.

Hosté v klášteře
V říjnu byly v klášteře na krátkém pobytu děti z farnosti kostela sv. Antonína Paduánského z Prahy - Holešovic. Kněz tohoto kostela, P. Pavel Semela sloužil v sobotu 14. října 2017 mši a patří mu, za jeho ochotu, vstřícnost a přístup naše poděkování. Rádi ho příležitostně ve zdejším kostele znovu přivítáme..Program bohoslužeb v listopadu:

4. 11. 2017 - mše svatá se nekoná
11. 11. 2017 - mše svatá začíná ve 14 hodin
18.11. 2017 - bohoslužba slova začíná ve 14 hodin
25.11. 2017 - mše začíná ve 14 hodin

Akce v klášteře a kostele.


Přijďte se podívat na prodejní výstavu ručních prací v krásných prostorách augustiniánského kláštera. Vánoce se blíží, tak přijďte načerpat inspiraci, co originálního nadělit pod stromeček.

Na co se můžete těšit?

Perníčky, keramiku, čokoládu, adventní věnce, fimo, domácí mýdla a spoustu dalších výrobků. Představí se ruční práce jako pedig, patchwork, fimo, paličkování atd. Dále zde najdete několik workshopů, můžete si tak některé práce vyzkoušet sami.
Samozřejmostí bude něco teplého na zahřátí a prohlídka kostela Zvěstování Panny Marie.
Prodej Svatotomáškého piva vyráběného podle původní staré receptury

BONUS: Ukázka řemesel tesař, šindelář, kovář.

Výstava se koná 25. - 26.listopadu od 12:00 do 17:00 v prostorách kláštera v Zaječově.

Vstupné dobrovolné.

Děkujeme vám, našim čtenářům za pozornost a přízeň. Příště se setkáme už v adventním čase.
Do té doby příjemné dny přejí

V. M. S.

..................................... Tento blog provozuje V.H..........................................


...............................................................................................................