Říjen 2017

Říjen

1. října 2017 v 19:00
Opět po měsíci vás, naši vážení čtenáři, vítáme na stránkách blogu.
Pojďme se poohlédnout po událostech uplynulého měsíce. Nejdříve si připomeňme docela velký životní zlom v životě našich nových malých školáků - "prvňáčků". První cesta do školy je a asi vždy bude, spojena se strachem z neznámého, s očekáváním nových událostí a s postupným podřizováním se novému a pevnému řádu a s přijímáním a osvojováním si spousty nových poznatků. Přejme jim, aby se škola nestala noční můrou, ale učení brali s pohodou ale i vážně. Jejich první školní den si připomeneme několika snímky ze slavnostního zahájení v zaječovské škole.

Druhou významnou událostí bylo XXV. setkání bývalých příslušníků PTP-VTNP (vojenských táborů nucených prací).
I když sdružení PTP svoji oficiální činnost ukončilo k 31. 12. 2016, setkání a připomínka minulých časů ve zdejším kostele bude pokračovat, standartu a tím i závazek udržovat tradici setkávání bývalých příslušníků PTP převzal spolek Zděná 2012 spolu s OÚ Zaječov. Standarta bude v budoucnu vystavena ve Zděné, spolu s expozicí zaměřenou k životu příslušníků PTP nejen v naší obci, ale i v celé republice. Do doby dokončení rekonstrukce budovy Zděné, bude standarta uložena v budově Obecního úřadu.
Je to část historie Zaječova, která přesahuje Náš region. Je to silný příběh a určitě další důvod, proč naši obec navštívit.Více fotek lze najít na tomto odkazu:
Poděkování za fotografie ze slavnosti u pomníku PTP a setkání v Lidovém domě patří panu Ing. Josefu Švandrlíkovi.
Druhápolovina měsíce byla relativně bohatá na události. Po vzpomínce PTP přišla událost radostnější, než je vzpomínka na doby minulé a tou je po dlouhé době církevní sňatek. Své ANO si řekli snoubenci Barbora a Václav, oba dva z obce Těně. Přejeme jim, aby svým životem prošli spokojeně a bez "úrazu" a svým dětem, které určitě přijdou, mohli dopřát šťastné a spokojené dětství.Krátce po skončení svatebního obřadu přišli do kostela na prohlídku návštěvníci ze SNR, spolkové země Bavorsko. Absolvovali krátkou prohlídku areálu kostela a kláštera jako součást programu při návštěvě družební obce Strašice. Musíme velice ocenit práci tlumočnice, která dokázala sice krátký, ale poměrně náročný popis interiéru přetlumočit tak, že udržela pozornost návštěvníků a to bez předběžné přípravy. Děkujeme!!
Setkání dokumentují snímky p. Mgr. J. Kantora, a velmi si ceníme jeho pomoci.Největším svátkem měsíce byl svátek sv. Václava, českého knížete a patrona české země. Připomeňme kdo sv. Václav byl:
Svatý Václav (asi907-28. září935, příp.929,německyWenzel von Böhmen) bylčeskýkníže a světec, který jehlavním patronemČech a Moravyasymbolem české státnosti.
Podle pověsti byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku. [Převzato z Wikipedie]
Hlavním místem svatováclavských oslav byla Národní pouť ve Staré Boleslavi. Kardinál Duka ve svém kázání připomněl mimo jiné význam české státnosti a snad i naši politici dobře poslouchali a českou zem neprodají za třicet stříbrných, pochybnou prebendu nebo za pocit vlastní geniality a neomylnosti. Věřme, že naše děti i další naši potomci budou žít v českých Čechách, domluví se českou řečí, budou pány ve vlastní zemi a ne jen sluhy někoho jiného.
Teď se vrátíme k současnému měsíci - říjnu. Nejdříve se zase podíváme na pranostiky k tomuto měsíci. Blíží se zima a tak se pokusíme zjistit, jaká by podle pozorování našich předků mohla nebo měla být:

  • je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený
  • mlhy v říjnu, sněhy v zimě
  • spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima
  • déšť na Havla (16. 10.), déšť na Vánoce
Na výsledek pranostik si jako vždy, musíme počkat a snad výsledek nezapomeneme zkontrolovat.

Říjen je nejen podzimním měsícem s možností mlh, dešťů, plískanic, ranních mrazíků i sněhových přeháněk, ale, a to především, měsícem, ve kterém před 99 lety byla oficiálně vyhlášena Československá republika. Bohužel, z původního státu nám zůstal jen "kousek" a tak si přejme, abychom stoleté výročí založení samostatného státu slavili jako plnoprávní občané suverénního státu.

Bohoslužby v říjnu:
  • 7. října - mše sv. není
  • 14. října - mše svatá začíná ve 14 hodin
  • 21. října - bohoslužba slova začíná ve 14 hodin
  • 28. října - začátek mše je ve 14 hodin
Naši milí čtenáři, pokud jste dočetli až do tohoto místa, děkujeme za vaši shovívavost a trpělivost. Příští měsíc se přihlásíme znovu a budeme rádi, když si opět najdete trochu času na přečtení.
Přejeme vám krásné podzimní dny prožité v podzimní přírodě a těšíme se na shledanou na těchto stránkách.

Zdraví vás

V. M. S.

*************************Tento blog provozuje V.H.****************************