Září 2017

Září

1. září 2017 v 11:36

Naši vážení čtenáři,
děkujeme vám, že jste po svých dovolených, cestách k moři a třeba i po moři, cestách po horách, grilováním a jinými prázdninovými radovánkami, nezapomněli na náš blog a vítáme vás v realitě všedních pracovních a školních dní.
Jako vždy se nejdříve věnujme k pranostikám na měsíc září:
  • O Marie narození vlaštoviček více není
  • Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří
  • Svatý Václav je patronem babího léta
  • Bouřka v září - sníh v prosinci
  • Přijde Václav - kamna připrav
Ať se nám to líbí nebo ne, všechno krásné má jen krátké trvání. Je to asi správné, protože dlouhé užívání volna by nám časem určitě zevšednělo a nebylo by se nač těšit. Děti si užily prázdnin, dospělí dovolených, všichni a s radostí jsou určitě připraveni věnovat čerstvě nabyté síly zaměstnání nebo škole a mohou se těšit na vše, co příští dny přinesou.
Krátké ohlédnutí za prázdninami. Zdejší klášter byl, jako každé prázdniny, místem několika dětských táborů. Hodně nás v srpnu zaujal tábor Řeckokatolické církve. Byli jsme pozváni na, pro nás poněkud neznámou, řeckokatolickou mši, kterou celebroval biskup mons. Ladislav Hučko. Zajímavá zkušenost a je dobře poznat něco, pro mnohé z nás, nového. Je pravda, že jsme většině textu mše nerozuměli a zapomněli jsme se po skončení zeptat, v jaké řeči byla mše sloužena. Na rozdíl od mše sloužené v západním ritu nejsou používány varhany a mše je doprovázena pouze zpěvem.
Bylo zřejmé, že "táborníci" jsou sehraná skupina a každý znal "svou roli" a stačil jen letmý náznak k dosažení požadovaného. Každý, kdo má zájem se dozvědět o této církvi více, s důvěrou se obraťte na internet (Vikipedii) popř. přímo na stránky "Apoštolského exarchátu Praha" ( www.exarchat.cz) .
Chtěli bychom poděkovat P. Tomášovi Mrňávkovi za pozvání na řeckokatolickou mši a i za to, že při nepřítomnosti P. Juana odsloužil několikrát pro nás obvyklou římskokatolickou mši. V závěru dnešního příspěvku se fotografiemi ke mši vrátíme..
V červenci, konkrétně 22. se v kostele při bohoslužbě slova neočekávaně objevil P. Konopík. Má ke zdejšímu kostelu osobní vztah, protože v něm měl v květnu loňského roku svoji primici. Působil v rokycanském kostele, právě se dozvěděl o svém přeložení do Ostrova nad Ohří a přišel se do našeho kostela rozloučit. Cestu měl komplikovanou poruchou auta, přesto se ochotně ujal celebrování mše a v jejím konci se se všemi přítomnými rozloučil. Přejeme mu, aby v nové farnosti úspěšně působil a našel tam nové přátele mezi svými farníky. Pane pátere, děkujeme za vše, co jste pro nás udělal.
Dalším dětským táborem v klášteře byl tábor z Kladna - Švermova. 29.7.2017 bohoslužbu slova děti a jejich vedoucí doplnili hudbou a zpěvem. Za krásné a milé vystoupení patří srdečný dík dětem a paní Lence Harigelové, skvělé zpěvačce a multiistrumentalisce, která hudební a pěvecké vystoupení připravila a řídila.
Léto, bohužel, nepřináší jen samé radosti, ale i události velmi smutné. Jak už se počátkem srpna objevilo na našem blogu, zemřel náhle P. Antonio Rivas González, . Prosíme vás, kteří jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku a přidejte modlitbu i vy, kteří jste ho neznali.Byl kněz a dobrý člověk. Ať odpočívá ve věčném pokoji.

Program bohoslužeb v září:
  • 2. září 2017 - mše svatá se nekoná
  • 9. září 2017 - mše začíná v 10 hodin
  • 14. září 2017- mše k setkání bývalých příslušníků PTP začíná v 10 hodin. Celebruje hlavní kaplan AČR plukovník Mgr. Jaroslav Knichal.
  • 16. září 2017 - mše začíná mimořádně ve 12 hodin
  • 23. září 2017 - mše začíná ve 14 hodin
Vážení čtenáři děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám i sami sobě příjemné babí léto a pěkný začátek pozvolna přicházejícího podzimu. Těšíme se na další setkání s naším povídáním v říjnu.

...................................................................V. M. S. ...............................................................Řeckokatolická církevRozloučení P. Konopíka s farností


Mše kladenského tábora

*****************************************************************************************************************************************************