Červenec 2017

Pozvánka na setkání příslušníků PTP

21. července 2017 v 13:14


Mši sv. bude celebrovat hlavní kaplan AČR plukovník Mgr. Jaroslav Knichal.

*****************************************************************************************************************************************

Prázdniny

1. července 2017 v 6:00

Vítejte červenci, prvním, plně letním a prázdninovém měsíci.
Škola skončila a začal všem školákům a studentům blažený (ale příliš krátký) čas prázdnin, čas bez školních povinností, čas táborů a poznávání jiných, dosud neznámých zážitků a možná i jiných zemí. Přejeme všem, aby zasloužené prázdniny prožili ve zdraví a za dva měsíce se do škol vrátili odpočatí a natěšení na nového poznávání.
K prázdninám patří (nebo spíše je předpokládáno, až vyžadováno) krásné, slunečné a teplé počasí, s minimem deště, stálou teplotou, vodou bez sinic a dalšími "nezbytnými" náležitostmi. Podívejme se, co na tyto nároky říká kniha pranostik.
  • Když dne ubývá, horka přibývá
  • Co červenec neuvaří - srpen nedopeče
  • Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje
Teď už jen zbývá počkat si na výsledek, jaký nám počasí, které je čím dál tím víc nevyzpytatelné, připraví. Věřme, že nezkazí dobrou náladu z prázdnin dětem, ani dospělým nějakou přírodní pohromou.
K červnu se vracíme několika fotkami i když žádné velké akce v kostele nebyly. Vlastně jedinou výjimkou byla velmi pěkná výstava fotografií v klášteře, kterou si přišlo prohlédnout cca 200 návštěvníků. Co bylo potěšující mimo mnoha pěkných fotek, byl poměrně velký zájem o komentovanou prohlídku kostela. Zvláště příjemné bylo, že s rodiči nebo prarodiči přišly i děti a snad je prohlídka alespoň trochu zaujala a je tedy naděje, že až budou dospělé, možná tam znovu najdou cestu a postarají se, aby tahle krásná památka v naší obci nejen bez užitku stála, ale aby i v budoucnu žila. Kdo ví?
Rádi uvítáme každého zájemce o prohlídku kostela a než zavedeme jiný způsob, je možné prohlídku dohodnout prostřednictvím Obecního úřadu v Zaječově.
V minulém blogu jsme v souvislosti s poutí ukázali účast dvou filipínských kněží na pouti. Jsou to augustiniáni, kteří nějaký čas budou působit u sv. Tomáše v Praze. Jeden z nich, P.Imman Noel A. Abellana, OSA, sloužil 10. 6. 2017 mši spolu s P. Jozefem Ržoncou OSA.
P. Jozef pochází ze Slovenska, P. Imman z Filipin, takže zastoupení kněží bylo skutečně mezinárodní. Je dobře, že dochází k takovéto spolupráci. Spolu se setkáním augustiniánské mládeže AEY 2016 se pomalu povědomost o zdejším kostele a klášteře rozšiřuje do světa.

Mše s "mezinárodní" účastí.

Mše k narození sv. Jana Křtitele
V červenci a srpnu jsou v klášteře dětské tábory a tak se trochu mění jinak pravidelný program. Některé skupiny s sebou přivážejí i svého kněze a pořádají vlastní bohoslužby mnohdy netradičním způsobem (např. v přírodě). Účast veřejnosti není vyloučena, ale bohužel program táborů v této době neznáme.
Je celkem jisté, že mše 2., 3. a 4. sobotu zůstávají beze změny, se začátkem vždy ve 14 hodin. Platí pro červenec a srpen.
Vážení čtenáři děkujeme za váš zájem a čas, který věnujete našemu blogu, přejeme vám krásné prožití prázdnin a dovolených a těšíme na shledanou v září.

....................................................................V. M. S.........................................................


****************************************************************************************************************************************