Červen 2017

Červen

1. června 2017 v 21:42
Vážení naši čtenáři a snad i přátelé,
vítáme vás po měsíci na, tentokrát už červnových, stránkách, tohoto blogu. Květen, krásný jarní měsíc (většinou) konečně ve svém konci ukázal svoji vlídnější tvář a byl zakončen letními až tropickými teplotami.Druhá polovina května a červen školákům přináší naději ukončení školního roku a ty starší - maturanty a vyučence posílá do praktického života, kdy největší starostí nebude snaha o dobrou známku ve škole, ale nutnost vyrovnat se se spoustou životních starostí. Přejeme jim, ať se všem v životě daří.
Vracíme se k počátku našeho textu a přidáváme několik červnových pranostik:
  • k 1. červnu: O svatém Fortunátu, kapka deště má cenu dukátu.
  • k 8. červnu: Medardova kápě čtyřicet dní kape.
  • k 15. červnu: Na sv. Víta ve dne v noci svítá.
  • k 24. červnu: Od sv. Jana (Křtitele) otevírá se létu brána.
Poslední pranostika hodnotí celý měsíc: Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Musíme se nechat překvapit co nám příroda přichystá a mají-li pranostiky aspoň trochu pravdu.
[Pranostiky jsou vybrané z knihy Jana Munzara "Medardova kápě"]

Největší květnovou událostí ve zdejší farní komunitě byla bezesporu XX. Mariánská pouť. Letos opět, jako už po několikáté začínala u kapličky sv. Václava v Těních, kam autobusy přivezly pražské poutníky, kteří byli odhodláni jít poutní cestu až do cíle ve zdejším kostele Zvěstování Panny Marie a Svaté Dobrotivé.

Příjezd poutníků do Tění -Shromáždění u kapličky v Těních -Začátek poutní cesty -

Příchod poutníků ke kostelu v pohodě a dobré náladě -


Úctu a obdiv všech účastníků pouti zasluhuje P. Wiliam Faix. V jedenaosmdesáti letech a nedobrém zdravotním stavu celou poutní cestu absolvoval se všemi, i o několik generací mladšími poutníky. Děkujeme za krásný příklad plnění povinností, neobvyklé vytrvalosti a úcty ke službě, ke které se před mnoha lety zavázal a vždy ji vykonával s plným nasazením, bez ohledu na okolnosti a obtíže které ji provázely, i na své zdraví.

P. Faix v Těních u kapličky sv. Václava - před poutní cestouP. Faix při slavnostní mšiPo krátkém zastavení před hlavním vchodem kostela poutníci pokračovali hlavní chrámovou lodí k místu zjevení Panny Marie, kolem kapličky sv. Dobrotivé (Benigny) a přecházeli do prostor kláštera, kde měli možnost se po cestě občerstvit a odpočinout si.

Průvod při průchodu kostelem


Odpočinek po cestě -


Spolek Zděná 2012 měl v klášterní chodbě umístěn svůj propagační stánek, ve kterém bylo možné zakoupit i drobné suvenýry, které vyrábějí ve svém volném čase členové spolku, nebo jeho příznivci. Je škoda, že žádné jiné spolky nebo zájmové organizace z obce nemají zájem prezentovat se na akci, které se zúčastňuje vždy hodně lidí nejen z Prahy ale i z okolí Zaječova. Zřejmě rozsahu a věhlasu předválečných poutí, ty současné novodobé pouti, asi nedosáhnou. Doba je jiná a zájmy lidí jsou někde úplně jinde. Uvidíme, kam se zájem lidí bude ubírat a možná, že budeme příjemně překvapeni.

Příchod ministrantů a kněží do chrámu na slavnostní mši -Poutní slavnost pokračovala slavnostní mší celebrovanou P. Juanem Provecho, spolu s pátery Antoniem Rivasem a Wiliamem Faixem. Aby společnost kněží byla ještě víc mezinárodní, byli přítomni dva misionáři z Filipín a příslušník řádů Augustiniánů z Nigerie.
Slavnostní ráz této mše podpořilo skvělé vystoupení Svatotomášského sboru.

Průběh slavnostní mše -Poděkování Svatotášskému sboru -


Pouť pravidelně není jen českou záležitostí, ale zúčastňují se i farníci z anglické a španělské komunity žijící v Praze. Kázání, přímluvy a požehnání byly vždy pronášeny ve třech řečech. I pro lidi těchto cizích jazyků neznalých, je zajímavé poslouchat části mše i v jiné než české řeči.
Mše byla skončena a průvod kněží a ministrantů zakončil celou poutní slavnost.
Svatotomášský sbor po skončení přednesl ještě několik skladeb, kterým už nebyla bohužel věnována účastníky mše pozornost, jakou si jejich vystoupení určitě zasloužilo. Únava z celého náročného dne už byla asi příliš velká. Škoda.
Pouť skončila a můžeme se chystat na XXI. pouť, která sice nebude jubilejní, ale určitě bude také krásná.
Snímky z té letošní doplňují náš, poněkud neumělý popis této události a snad vám, vážení čtenáři pomohou alespoň trochu přiblížit atmosféru této skromné, ale přesto, nebo právě proto, nádherné oslavy patronek zdejšího chrámu.

Závěr slavnosti, odchod ministrantů a kněžíVšem poutníkům děkujeme za účast, podporu i slova uznání, kterých se nám dostalo. Upřímné poděkování za finanční podporu patří Obecnímu úřadu, všem zastupitelům, starostce paní Nezbedové, rodinám Náprstkových a Slavíkových za přípravu pohoštění pro poutníky a také všem, kteří se podíleli na úklidu a výzdobě kostela a přispěli květinovými dary. Díky také patří Josefovi a Pavlovi Švandrlíkovým za snímky ze začátku putování z Tění.

Přejeme všem dny plné pohody a za rok, při další pouti se těšíme na shledanou.

Pořad mší v červnu:

3. 6. 2017 - Mše svatá není

10.6. 2017 - Mše svatá začíná ve 14 hodin - P. Antonio

17. 6. 2017 - Mše slova se začátkem ve 14 hodin

24. 6. 2017 - Mše svatá začíná ve 14 hodin - P. Juan

Za vaši pozornost a přízeň děkují a příjemné prožití posledního jarního měsíce přejí autoři. V.M.S.


*******************************************************************************************************************************