Květen 2017

Pozvánka na výstavu fotografií v Zaječově

22. května 2017 v 22:16
Vážené dámy, vážení pánové.
Agentura REGIONART pořádá již čtvrtou výstavu fotografií v prostorách kláštera Augustiniánů v Zaječově. Všichni jste srdečně zváni.
S pozdravem
M. Svoboda.

Květen

1. května 2017 v 6:00
Naši milí čtenáři, vítáme vás na květnovém vydání blogu kostela Zvěstování Panny Marie v Zaječově.
Minulý příspěvek jsme začínali citací lidové pranostiky, která se ukázala, bohužel, jako až příliš pravdivá. Nejznámější a nejčastěji užívaná květnová pranostika "Studený máj, v stodole ráj" slibující dar hojnosti v podobě bohaté úrody, je ve své podstatě velmi pozitivní i když zároveň upozorňuje na možná rizika (ledoví muži a pod...). Ale hned další "V máji pastýři nemá oschnout hůl" slibuje dostatek vláhy pro rostliny, ale zároveň i varuje, že to s tou bohatou úrodou nemusí být tak docela jisté a že mohou hrozit i jiné nepříjemnosti například v podobě velké vody. Duben potvrdil lidovou moudrostzískanou pozorováním přírody po celé generace a nám nezbývá nic jiného než věřit, že se také občas i moudrost třeba zmýlí. Globální oteplování nás straší ze všech stran, ale letošní zima předvedla, že příroda zcela nerezignovala a ukázala nám všem, co přes veškeré zlo na ní páchané, ještě dokáže.
Přírodu a počasí jsme probrali a teď se budeme věnovat záležitostem kostela. Procházeli jsme trochu historii a uvědomili jsme si, že 13. května 1263 byl zdejší kostel (ve své původní podobě) poprvé, biskupem Janem III. z Dražic a jeho sufragánem (pomocným biskupem) Janem Jatvěžským, vysvěcen. Od prvého vysvěcení uplynulo neuvěřitelných 754 roků a je nutno zdůraznit, že kostel, i když značně menší, byl postaven za pouhých 14 měsíců (v 21. století a ČR poněkud neuvěřitelná představa).
K vysvěcení došlo šestou neděli po velikonocích (Dominica in Exaudi) a na tuto dobu připadá konání Mariánských poutí. Poutě byly obnoveny v roce 1997 a letos se koná pouť dvacátá - jubilejní. Zveme všechny, kteří chtějí uctít patronku našeho kostela, něco udělat pro své zdraví a přikládáme pozvánku na XX. Mariánskou pouť. Cesta poutníků začíná u kapličky sv. Václava v Těních a vede hezkou a klidnou krajinou, z části lesem a z části polní cestou. Za pěkného počasí, které, jak věříme, určitě bude, jde o velmi příjemnou a fyzicky nenáročnou cestu do místního kostela a kláštera, kde pro poutníky bude připraveno malé občerstvení. Odpoledne ve 14 hodin bude slavena mše svatá. I když je 27. 5. sobota, má mše nedělní platnost
.................................................................Pozvánka..................................................................


Prosíme vás, všechny naše čtenáře, sdílejte pozvánku se svými přáteli. Bylo by dobře obnovit všeobecné povědomí o zaječovské Mariánské pouti, která v minulosti patřila k slavným poutím ve zdejším kraji.
Ze sbírky starých fotografií Josefa a Pavla Švadrlíkových uvádíme jeden z mála dochovaných snímků, který dokumentuje, jak bylo "kramáři" zaplněno při pouti prostranství před kostelem i kolik lidí se mezi krámky a kostelem pohybovalo. Pouť tehdy nebyla jen náboženskou událostí, ale i událostí svým způsobem společenskou. Takovéto poutě se už asi nikdy nevrátí, ale dnes už dvacet let obnovená tradice je jistou nadějí i pro příští léta. Přejme si, abychom se na pouti ve zdraví a dobré náladě všichni sešli.

Pouť_originál starého snímku
Pouť upravený snímek

Pro ty, kteří Zaječov neznají doplňujeme: na fotografii je cesta ke kostelu a pohled je směrován na náves (cesta na Komárov). V době našeho mládí slavné poutě doznívaly a podle vzpomínek pamětníků, v době největší slávy zaječovských (svatodobrotivských) poutí byly krámky prodejců rozestaveny po stranách silnice na Komárov od kostela až k mostu přes Jalový potok pod Vartou, což představuje vzdálenost cca 1 km. To nám naši rodiče v padesátých letech vyprávěli o zdejších poutích, tak si vyprávění rodičů pamatujeme a dělíme se o ně s vámi, našimi čtenáři.
Duben je nejen (většinou) opravdu jarním měsícem, ale připadl na něj i významný církevní svátek - velikonoce. Vracíme se k nim několika snímky, kterými se snažíme dokumentovat dění v kostele při jejich přípravě a oslavě. První série dokumentuje "Květnou neděli" a druhá "Zelený čtvrtek". Prosíme, zavzpomínejte na své prožitky velikonoc při prohlížení našich snímků.

Květná neděle

Zelený čtvrtek


....................................Program květnových bohoslužeb:...............................................


......................................6. 5. 2017 - mše se nekoná.....................................................

...............................13. 5. - 20.5. 2017 - mše začíná ve 14 hodin........................................

........................27. 5. 2017 - Mariánská pouť - slavnostní mše začíná ve 14 hodin........................
...................................Podrobnosti jsou uvedeny na plakátu.............................................

Dámy a pánové, děkujeme za váš čas který jste našemu blogu věnovali a prosíme vás, předávejte podle svých možností upozornění na náš blog svým přátelům a zachovejte nám přízeň i v budoucnu

...........................................Loučí se se s vámi autoři..................................................

.....................................................V. M. S............................................................