Duben 2017

Duben

1. dubna 2017 v 6:00

Dobrý a klidný den všem našim příznivcům, kteří si právě otevřeli tento blog.
Březen uběhl jako voda a chystá se další jarní měsíc - duben. Jak každý z vás, vážení čtenáři, jistě mnohokrát vyzkoušel na vlastní kůži, dokáže se dubnové počasí měnit až neuvěřitelně.
Chvíli je krásně a vzápětí přijde déšť nebo
i sněhová přeháňka. Můžeme doplnit druhou část březnové pranostiky která o březnu říká, že za kamna vlezem
a doplnění je, že v dubnu ještě tam budem. Věřme, že se tato část moudrosti našich předků nevyplní buď vůbec, nebo jenom částečně.
Uplynulý měsíc si zaslouží ještě krátký pohled do historie kláštera. Oldřich Zajíc z Valdeka získal v březnu 1262 souhlas krále Přemysla Otakara II. ke stavbě kostela a kláštera, takže od založení uplynulo neuvěřitelných 755 let. Založení kláštera připomínáme několika snímky z oslavy 750 let zdejšího kláštera v roce 2012.


První jarní měsíc nepřináší jen příjemné okamžiky. Život je už takový, že s sebou přináší i události velmi smutné. Jednou z nich je úmrtí emeritního pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. Pan kardinál navštívil zaječovský kostel poprvé při 6. setkání bývalých příslušníků jednotek PTP, krátce po jeho jmenování kardinálem. Tehdy nám věnoval paměťní kartu, o kterou se s vámi chceme podělit.
Podruhé zdejší kostel navštívil při setkání augustiniánské mládeže AYE 2016, kdy celebroval závěrečnou slavnostní mši. Je určitým symbolem, že první návštěva pana kardinála patřila té, dá se říci nejstarší generaci a ta druhá, definitivně poslední, generaci mladé, jejíž cesta životem snad bude bez podobných peripetií,
kterými prošli příslušníci PTP.


Na pana kardinála budeme s úctou vzpomínat nejen jako na příkladného kněze,
ale i milého a zásadového člověka.
Pokoj jeho duši.
_____________________________________________________________________
V letošním dubnu příchází čas Velikonoc, největšího církevního svátku.

První připomínkou Velikonoc je Květná neděle, která připadá na 9. dubna. Pak následují všechny tradiční sváteční dny, když na pomlázku se těší nejenom děti, ale máme pocit, že ještě víc se mnohdy těší dospělá mužská část populace. V rámci "osvěžení" krásnější části lidstva čerstvým proutím, osvěží i sami sebe sklenkou silného jiskřivého moku. Někdy osvěžení přechází až v obtížnou pohyblivost a souboj s gravitací.
Přejeme koledníkům i všem navštíveným příjemné a veselé Velikonoce, prožité ve zdraví.
Vesnice Zaječov patří neodmyslitelně ke kostelu, stejně jako kostel k vesnici. Brdy i jejich okolí patří k jedněm z nejkrásnějších oblastí středních Čech. A tak si dovolujeme zájemce o turistiku i zkušené turisty pozvat na tři akce, které začínají v Zaječově a provedou Vás pěkným okolím naší vesnice. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.
Pomalu jsme se přiblížili ke konci měsíce. V obecném povědomí je nejvýrazněji zapsán 30. duben, kdy se pálí čarodějnice. Na zajímavé čtení nás upozornil pan Zdeněk Kastner a my se s vámi, našimi trpělivými čtenáři, o ně chceme podělit tím, že uvádíme odkaz, na kterém článek najdete.
Dnes je "pálení čarodějnic" příležitostí pro volnou až uvolněnou zábavu mladých a oslavu, už definitivně probuzeného jara. Přejme všem dobrou zábavu v předvečer nejhezčího měsíce roku - máje.
Pokud jste dočetli až sem, děkujeme za trpělivost a shovívavost a věříme, že našemu blogu zachováte přízeň.
Žijte v pohodě, klidu, míru a za měsíc opět na shledanou se těší
V. M. S.
Termíny mší v dubnu:
1. 4. 2017 - mše začíná ve 14 hodin (mimořádná mše)
8. 4. 2017 - mše začíná ve 14 hodin
13. 4. 2017 - (Zelený čtvrtek) mše začíná v 15 hodin
15. 4. 2017 - (Bílá sobota) mše se nekoná
22. a 29. 4. - mše začíná ve 14 hodin

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++