Únor 2017

Únor

1. února 2017 v 6:00

Dobrý, i když hodně studený, den přejeme všem dobrým lidem a našim čtenářům zvlášť.
Všichni už jsme tak trochu zapomněli jak vypadá pořádná česká zima (přímo ladovská) a příroda ukázala, že ještě nerezignovala na svou obranu před námi lidmi a předvedla, co stále velmi dobře umí. Je to dobře, protože jinak by dnešní děti znaly zimu jen z obrázků, z filmů a popřípadě z pobytu na horách. No a my starší máme možnost srovnávat zimy minulé, které jsme prožili a nebudeme podezíráni, že si vymýšlíme. S únorem přicházejí Hromnice a s nimi zřetelné prodloužení dne. Lidová pranostika to celkem přesně udává: "Na Hromnice o hodinu více". Naši rodiče k tomu dodávali:"... a půl píce a půl krajíce". Dnes už si asi nikdo neumí dost dobře představit, jak hospodáři museli hlídat zásoby pro hospodářská zvířata a své rodiny. Málo platné, hyper a super markety byly v nedohlednu.
Leden ve svém prvním týdnu přivedl tříkrálové koledníky , kteří prošli celou vesnicí a přinesli všem, kteří měli zájem, s tříkrálovou koledou požehnání navštívenému domu. Z navštívených domů, jako poděkování, přicházel příspěvek do pokladničky koledníků a bude použit pro podporu činnosti mladých členů dobrovolného hasičského záchranného sboru.

Tři králové tradiční

Tři králové v 21. století

První lednová neděle byla význačná koncertem smíšeného pěveckého sboru ze Spáleného Poříčí. Sbor provedl Mši vánoční J. J. Ryby a jako už po několikáté její perfektní provedení bylo krásným zážitkem. Mrazivé počasí nás hodně znejistělo. Báli jsme se, že se lidem nebude chtít z tepla domovů do vše pronikajícího chladu ve zdejším kostele a tím pádem bude v kostele víc účinkujících než diváků. Naše obavy se naštěstí nepotvrdily a bylo dokázáno, že když je zájem, lze překonat každou překážku.. Návštěvníků se sešlo poměrně hodně a účinkující předvedli velmi kvalitní vystoupení. Účinkujícím i divákům srdečně děkujeme a věříme, že pěvecký sbor připraví všem další skvělý zážitek. Koncert dokumentujeme několika snímky.


Jak jsme v lednovém příspěvku avizovali, páter Juan se zúčastnil pouti do Santiaga de Compostela. Ve zdraví pouť absolvoval a fotografie z náročné cesty je možné najít na stránkách www.augustiniani.cz, v sekci "Fotogalerie". Na ukázku přikládáme dva snímky stažené z této fotogalerie.Program v kostele Zvěstování Panny Marie v únoru 2017:

4. únor​​ 2017 - mše se nekoná

11.2, 18.2, 25.2. - mše svatá začíná vždy ve 14 hodin

všichni věřící, i zájemci o prohlídku kostela jsou vítání.
Únor nás opět o kousek přiblíží k jaru a tak všem našim příznivcům přejeme, aby ve zdraví přečkali zimu, které jsme v posledních letech odvykli.
Děkujeme za vaši přízeň a příští měsíc na shledanou na tomto blogu.
V. M. S.