Leden 2017

Leden

1. ledna 2017 v 6:00

Zdravíme všechny návštěvníky této stránky a ještě jednou všem přejeme, aby přicházející rok nebyl horší než ten minulý, i když každé zlepšení ve všech oblastech, zejména zdraví, je samozřejmě vítáno.
Tak tedy šťastný a veselý...
Konec roku, především období adventu, byl ve znamení přípravy na nejkrásnější svátky roku. Součástí adventu se už neodmyslitelně staly adventní koncerty, nejen ty televizní, ale i ty které, pořádají různé organizace po celé naší zemi a Zaječov není výjimkou. V loňském roce byl velmi očekávanou událostí první adventní koncert oblíbeného plzeňského souboru "JENTET", na který se sešlo hodně natěšených diváků. Bohužel zasáhla vyšší moc
a některé členy souboru v den koncertu přepadla nemoc. Pořadatelé se o onemocnění dozvěděli na poslední chvíli a tak už nebylo možné potencionální diváky informovat. Došlo bohužel k tomu, že mnozí vážili, i poměrně dlouhou cestu, zbytečně. Jedinou možností (mimo omluvy zástupce pořadatelů) byla nabídka komentované prohlídky kostela a část návštěvníků ji využila.
Touto cestou se ještě jednou chtějí pořadatelé koncertu t.j. - "Spolek Zděná 2012" - za vzniklé potíže, ač nezaviněné, upřímně omluvit
a poděkovat všem, kteří přijeli zbytečně, za pochopení.
Dalším adventním vystoupením byl 18. prosince 2016 už tradiční Vánoční koncert žáků zaječovské školy, jejich hostů a přátel. Sejde se vždy hodně diváků a i tento koncert byl v tomto ohledu tradiční. Diváky i účinkující přivítal v krátkém projevu P. Juan Provecho.
Stejně jako v předcházejících letech není zaměřen jen na koledy a jiné vánoční písně, i když Vánoce a vánoční období jsou hlavním tématem. Celý pořad je vždy perfektně připraven a zájem žáků o účinkování (i žáků bývalých a hostů) je mimořádně velký. Je potěšitelné, že děti dokáží opustit na čas dnes tolik využívaný i zneužívaný, chválený i zatracovaný virtuální prostor a věnují svůj čas jiné a velmi záslužné činnosti. Za nadšení dětí patří dík rodičům a hlavně učitelkám školy, které musí přípravě vystoupení věnovat spoustu času ze svého volna, mnohdy na úkor svých rodin. Za toto vystoupení patří poděkování všem, kteří se na na přípravě a realizaci vystoupení podíleli.
Koncert a jeho atmosféru jsme se pokusili zachytit na vložených fotografiích.
.Když se věnujeme koncertům, je připraveno jakési symbolické ukončení vánočního období, kterým bude 7. ledna 2017 vystoupení pěveckého smíšeného sboru ze Spáleného Poříčí. Zazní Vánoční mše "Hej mistře" J. J. Ryby. Všichni zájemci o tohle, mimořádně krásné vystoupení, jsou srdečně zváni.


Sváteční "Štědrý den" má v každé rodině většinou zavedený a léta dodržovaný řád. Pro děti je vrcholem rozsvícení ozdobeného vánočního stromku a rozbalení dárků. Radostí dětí jsou potěšeni i jejich rodiče i prarodiče. Pro mnohé dospělé bývá vrcholem celého svátečního dne půlnoční mše, se svojí nezaměnitelnou atmosférou. Když se ještě podaří počasí, mrzne a krajina je přikrytá sněhem, zůstává tenhle zážitek v paměti hodně dlouho.
Tak tyhle věty jsou naší vzpomínkou a v dnešní době patří, díky počasí, mezi téměř neskutečné a neprožitelnézážitky, . Půlnoční mše v zaječovském kostele má svá specifika, už proto, že začíná o celých deset hodin dřív, než půlnoc opravdu nastane. Musíme ale uznat, že jí to na půvabu nic neubírá. Sejde se na ní tolik lidí, kolik se ve zdejším kostele schází jen při výjimečných událostech a mnozí přijdou jen jedenkrát za rok, právě kvůli zvláštní a sváteční atmosféře. Vůbec nikomu nevadí, že letitý a zažitý rituál Štědrého dne v každé rodině, je obrácený tak říkajíc naruby.
Za "půlnoční mši" děkujeme P. Juanovi Provecho, který ji každoročně, i přes mnoho jiných svých povinností a nutnou cestu z Prahy a zase zpět, slouží.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Program v kostele Zvěstování Panny Marie v lednu 2017:
7. ledna 2017 - Mše svatá se nekoná, vystoupení pěveckého sboru - začátek v 15 hodin
14. ledna 2017 - Mše začíná ve 14 hodin
21. ledna 2017 - Mše začíná ve 14 hodin
28. ledna 2017 - Mše začíná ve 14 hodin
27. prosince 2016 odjel P. Juan Provecho na pouť do Santiaga de Compostela. Prosíme všechny, věnujte modlitbu za dobrou cestu
a šťastný návrat , jeho i všech poutníků.
Za váš čas, který jste věnovali této stránce děkují
V. M. S.

***********************************************************************************************************