Listopad 2016

Listopad

1. listopadu 2016 v 6:00

Měsíc utekl jako voda a jsme tu znovu s krátkým povídáním o minulému i tomto měsíci.
Vážení čtenáři opět Vás vítáme na stránkách našeho blogu a děkujeme za vaši přízeň.
V minulém příspěvku jsme se zapomněli věnovat jedné zářijové události. Událostí byli křtiny jednoho malého človíčka, o kterém věříme, že se za pár let stane členem naší, dnes velmi malé, místní církevní společnosti.

V říjnu se o křest "přihlásila" další malá osůbka, která se díky rodinné tradici zařadí, nebo alespoň se čas od času přihlásí ke zdejšímu farnímu společenství.
Oběma dětem přejeme, aby vyrůstaly ve spokojených a šťastných rodinách a obě rodiny žily v dobré a spokojené společnosti, nepoznaly v životě velká neštěstí a životem je vždy provázela láska, víra, pochopení a v případě potřeby pomoc nejenom rodiny, ale celé společnosti.
Začíná listopad a s ním přichází Památka zesnulých - Dušiček tak jak je tento svátek krásně nazývaný v naší zemi. K tomuto svátku směřovala i sobotní mše. Jako hosté se jí zúčastnili mladí "Rytíři od sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích". Velmi ochotně vypomohli hrou na varhany, když nikdo z místních hru na tento krásný nástroj neovládá. Za jejich pomoc jim patří náš dík. Po mši následovala každoroční v tomto podzimním času procházka po místním hřbitově. Skupinka farníků spolu s páterem Juanem, vzpomenula nejen zemřelých kněží augustiniánského řádu,ale i všech dobrých lidí, kteří opustili tento svět. Za všechny zemřelé byly proneseny modlitby za jejich věčný klid. Prosíme Vás všechny, kteří budete vzpomínat a modlit se za své blízké, připojte jednu modlitbu za ty, na které už nemám kdo vzpomínat. Všem, kteří to udělají patří velký dík.
Ještě chceme připomenout, že 27. listopadu začíná doba adventní, která předchází jednomu z nejvýznamnějších křesťanských svátků - Vánocům a slouží jako příprava na slavnost.
"Dušičkovou " náladu tak trochu dokumentují snímky č. 8 - 15.


Bohoslužby a akce v listopadu.

5.11.2016 - Mše se nekoná
12.11.2016
19.11.2016
26.11.2016
- v tyto dny mše začíná vždy ve 14 hodin.

19. 11. - 20. 11.2016 bude v prostorách kláštera uspořádán III. ročník výstavy "ŠIKOVNĚ RUČIČKY". Výstava se koná po oba dny od 12 do 17 hodin. Všichni návštěvníci jsou srdečné vítáni. Více na www.regionart.cz.


Děkujeme ještě jednou za pozornost, kterou jste naší stránce věnovali. Přejeme všem příjemné chvíle při čtení a podzimní procházce krásnou, i když trochu smutnou podzimní přírodou.
V. M. S.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------