Říjen 2016

Říjen

1. října 2016 v 6:00
Vážení naši čtenáři, hlásíme se opět po měsíci s krátkým příspěvkem.
Září uběhlo jako voda a přineslo mimo příchodu podzimu jednu z pravidelných a významných akcí - XXIV. setkáním bývalých příslušníků 52. praporu PTP. Je až dojemné sledovat vytrvalost, se kterou se staří a určitě ne zdraví pánové těchto setkání zúčastňují. Smutné, ale pochopitelné je sledovat, jak rok od roku jich na setkání ubývá. Bohužel, čas nejde zastavit a tak si vybírá svoji daň.
Každoročně na toto setkání přijíždí kardinál Dominik Duka, místopředseda Senátu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, zástupci armády, obce a další hosté. Pravidelnou součástí setkání PTP-VTNP je mše svatá, kterou celebroval pan kardinál. Účastníci setkání se po konci mše přesunují k pomníku, který je postavený v sousedství bývalých kasáren, kde byl 52. prapor dislokován.
Závěrečnou částí setkání je vždy posezení v Lidovém domě, kde po skončení oficiálního programu pokračuje neformální beseda. V oficiální části představitelé svazu PTP-VTNP ohlásili ukončení činnosti svazu s koncem letošního roku. Důvodem je vysoký věk všech členů, který navíc komplikují zdravotní potíže. Zároveň oznámili, že poslední, XXV. setkání, které bude jakousi slavnostní tečkou za činností svazu,
se uskuteční 14.září 2017.
Všem, kterých se tato událost týká, přejeme dostatek zdraví a sil, aby se mohli naposledy sejít ve zdejším kostele a vzpomenout všech, kterým nebylo dopřáno dožít se těchto dnů.
Setkání a jeho atmosféru dokumentují následující fotografie:


Foto: Člověk a víra - p. Alois Vašků,
p. Ing. Josef Švandrlík (iJŠ)
p. Vladimír Hroch
Autoři příspěvku touto cestou děkují výše uvedeným fotografům za zaslání fotografií a za souhlas s jejich použitím.
.
.
Termíny mší v říjnu:
1. 10. 2016 - mše se nekoná
8. 10. 2016
15. 10. 2016
22. 10. 2016
29. 10. 2016
Mše začíná vždy ve 14 hodin - sobotní mše s nedělní platností.
Všem čtenářům děkujeme za pozornost věnovanou tomuto blogu a přejeme příjemně prožité podzimní dny.

V.M.S.