Září 2016

Září

1. září 2016 v 6:30
Zdravíme všechny naše čtenáře, pravidelné i náhodné, při vstupu do období "babího léta" a věřme, že bude velmi příjemné.
Postupně se měnící barvy přírody neodbytně ohlašují zatím jen zvolna přicházející podzimní čas. Je vhodná doba trochu se zamyslet nad uplynulým létem a nad očekáváním věcí příštích.
V srpnu v opraveném a upraveném klášteře prožily děti v několika táborech určitě krásné dny. I počasí ukazovalo převážně svojí vlídnější tvář a tak vzpomínky na čas prožitý v Zaječově - Svaté Dobrotivé budou jistě příjemné.
Při letním pobytu dětí z farnosti Kladno jsme díky vstřícnosti paní Harigelové a pana Marka (takto uskupení GEMINY MUSUCALES) měli možnost poprvé v životě slyšet nástroj PORTATIV . Nástroj vypadá jako hodně zmenšené varhany a jeho podobu a podobu gemshorn lépe, než jakýkoliv popis dokomentují přiložené fotografie pořízené při neveřejné a neoficiální zkoušce. Duo Gemini musicales se věnuje duchovní hudbě středověku, renesance a raného baroka. Používají dnes už neznámé nebo málo známé nástroje, jako jsou gemshorny, šalmaje a pod. Více lze najít na stránkách gemini.varhany.org.

-.

.
.
Kladenský dětský tábor vystřídaly děti které zde pobývaly pod patronací Řeckokatolické církve. P. Tomáš Mrňávek D.S.E.O., i když v rekonvalescenci, sloužil mše i pro místní farní společenství, a za to mu patří velký dík všech farníků. Dokumentují to přiložené fotografe, i když francouzské hole, které musel používat, se na snímcích nepodařilo zachytit .

.Poslední letošní pobyt dětí v klášteře uspořádala farnost z Mníšku pod Brdy. Toto uskupení se do kláštera už několik let vrací a je jakousi "stálicí" která pro děti má vždy nachystáno plno překvapivých a dlouho zapamatovatelných zážitků.
Přejme všem, kteří se podílejí na pořádání letních dětských táborů, aby jim nadšení pro práci s dětmi, mnohdy konanou za osobních obětí, dlouho vydrželo a aby našli i pokračovatele v této velmi záslužné činnosti..
.
.

Poděkování a Boží požehnání vaší práci.
Za rok možná NA SHLEDANOU.

S koncem měsíce srpna končí ve zdejším kostele i "Brána božího milosrdenství" a kostel Zvěstování Panny Marie a sv. Dobrotivé ztrácí pověření být mimořádným poutním místem a vrací se k obyčejnému a trvalému pořádku.


.
.
.

Mše v září:
3. září - mše svatá se nekoná
10., 17. a 24. září - mše začíná vždy ve 14 hodin.
Každoroční, nyní už XXIV. setkání členů PTP ČR - VTNP se uskuteční dne 15. září 2016 s programem:
1. Přijetí čestných hostů starostkou obce na OÚ - 9 hodin 2. Bohoslužba v kostele Zvěstování Panny Marie - 9.30 hodin
3. XXIV. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ Svazu PTP-VTNP u pomníku - 10.45 hodin
4. Setkání v Lidovém domě - 12.00 hodin
5. Společný oběd a neformální setkání.
6. Předpokládané ukončení ve 14.30 hodin. Uváděné časy jsou orientační.
Setkání se zúčastní jako čestní hosté místopředseda senátu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, JE kardinál Dominik Duka, zástupci armády, MO, zástupce Slovenského svazu VTNP-PTP, obce a další.
S přicházejícím podzimem hodně pohody a dobré nálady všem
přejí V.M.S.