Srpen 2016

Srpen

1. srpna 2016 v 2:00


Začíná už 8.měsíc roku 2016 a zdravíme všechny čtenáře tohoto blogu.
Čas je spravedlivý, nezastavitelný, nekonečný a o prázdninách a dovolených ubíhá daleko rychleji než během roku. Zvláště to pociťuje ta část lidstva, která je školou povinná. Než se ohlédnou, je polovina prázdnin pryč. Červenec přinesl událost, v Zaječově jedinečnou a dohledné době neopakovatelnou. Jak jsme už v červencovém článku avizovali, uskutečnilo se celosvětové setkání augustiniánské mládeže v Zaječově - Svaté Dobrotivé.
Do naší obce se sešlo kolem tří set mladých lidí z dvaceti států světa. Mezi účastníky byli kromě Španělů, Italů, Poláků, Čechů, Slováků i Američané, Panamci, Filipínci a Australané kteří měli do Zaječova zřejmě nejdelší cestu. Zkrátka, byl to jakýsi novodobý Babylon jazyků a národů. Je velikou výhodou dnešní důraz na výuku jazyků ve školách, takže společným jazykem byla především angličtina a španělština a tedy bezproblémová vzájemná komunikace.
Program setkání pamatoval i poznávání některých lokalit ČR a nebyl omezen jen na Zaječov. Delegace, nebo jejich části navštívily klášter sv. Tomáše v Praze a absolvovaly křížovou cestu na Petřín. Zkouškou fyzické kondice byl pěší výlet na Svatou Horu u Příbrami, účastníci obstáli se ctí.
Program setkání byl zakončen slavnostní mší, kterou celebroval kardinál a emeritní pražský arcibiskup Miloslav Vlk. Mši sloužil v italštině a byla souběžně překládána do angličtiny. Hudební doprovod zajistilo mezinárodní dočasné pěvecké a hudební uskupení. I když text písní byl pro část Čechů nesrozumitelný, provedení bylo velmi pěkné. Je škoda, že ze zaječovských přišla jen paní starostka s manželem a několik dalších občanů. Nikdo jiný cestu do kostela nenašel. Není nutné být vždy věřící, ale nikomu neublíží si kostel čas od času alespoň prohlédnout a při tom v klidu se zamyslet nad životem svým, svých blízkých i celé společnosti.
Po svatodobrotivském setkání pokračovalo 196 účastníků na Světové dny mládeže a setkání s papežem v Krakově a ostatní cestovali do Brna, kde pro ně byla uspořádána v augustiniánském kostele mše. Příští setkání augustiniánské mládeže bude v roce 2019 a hostitelskou zemí bude středoamerická Panama. Setkání AYE 2016 bude trvale připomínat soška Jezulátka, kterou kostelu věnovala filipínská delegace.
Takto velkou akci v relativně malé vesnici nelze uspořádat bez pomoci obecní samosprávy. Pořadatelé touto cestou děkují za vstřícný přístup a neocenitelnou pomoc obecnímu zastupitelstvu a paní starostce, vedení ZŠ a MŠ a pracovnicím školní jídelny, v neposlední řadě i restauraci Lidový Dům a manželům Tichým.
Kde je spousta mladých, tam je vždy zájem o zábavu, někdy bohužel hodně hlučnou. Alespoň toto cestou pořadatelé děkují všem, kteří prožili neklidné noci, za pochopení a za vzniklé nepříjemnosti se dodatečně omlouvají. Slavnostní ohňostroj byl součástí poděkování účastníků za vlídné přijetí zaječovskými občany.
Kostel Zvěstování Panny Marie je i v srpnu poutním kostelem s BRÁNOU MILOSRDENSTVÍ a mše se konají každou sobotu s nedělní platností. Mše začínají vždy ve 14 hodin
Krásný srpen s příjemným počasím i zážitky.
V.M.S.