Červenec 2016

Změna mší

16. července 2016 v 23:20

Červenec

1. července 2016 v 20:38

Dobrý den všem návštěvníkům tohoto blogu.
Skončil červen, s ním i školní rok a hlavně, je téměř dokončena oprava klášterních prostor. Přikládáme několik ilustračních fotografií pořízených v závěru stavebních prací, které budou snad dostatečně dokumentovat nový vzhled interiéru kláštera. Klášterní prostory vypadají pěkně i účelně. Rozpaky trochu vyvolává přístavba únikového požárního schodiště - foto č.8. Není ještě dokončena a nemáme informace o jejím konečném vzhledu, který (snad?) bude korespondovat s historickými budovami a kostelem. Zatím to tak nevypadá, takže se necháme překvapit.

Interiér kláštera
Požární schodiště

Konec školního roku nepřipomínáme jen tak samoúčelně. Stalo se už tradicí předávat předškolákům symbolické "vysvědčení" z augustiniánské mateřské školky. Žákům ze základní školy sv. Augustina je, po záměrně trochu dobrodružné cestě, předáváno slavnostně vysvědčení za uplynulý školní rok.

---------------------------------------------Program mší na červenec:-----------------------------------------------------

-------------------------------------2. červenec 2016 - začátek ve 14 hodin----------------------------------------------
-------------------------------------9. červenec 2016 - začátek ve 14 hodin----------------------------------------------
------------------------------------16. červenec 2016 - začátek ve 14 hodin----------------------------------------------
------------------------------------23. červenec 2016 - začátek ve 14 hodin----------------------------------------------
------------------------------------30. červenec 2016 - začátek ve 14 hodin----------------------------------------------

Událostí července je "Světové setkání augustiniánské mládeže" od 19. do 25. července. Sobotní mše nejsou uzavřené a každý, kdo má zájem, se může zúčastnit. Program setkání je určený pro jmenovanou komunitu.
Otevřením "Brány Božího milosrdenství" začíná období dvou měsíců, ve kterých je kostel Zvěstování Panny Marie vyhlášený "zvláštním jubilejním chrámem". Stejně tak bylo velmi důležité pro žáky školy sv. Augustina, pro které bylo hned po předání vysvědčení začátkem prázdnin. Všem žákům přejeme krásné a ve zdraví prožité prázdniny a jejich učitelkám a učitelům čas na obnovu duševních i fyzických sil.

Otevírání Brány milosrdenství---------------------------
Školáci a jejich rodiče

Přímluvy dětí

Mše

Únava z dlouhého čekání

Už to předání opravdu začne


Předání vysvědčení v plném proudu

Blahopřání učitelů žákům


Poděkování vyučujícím


Všem čtenářů blogu děkujeme za pozornost věnovanou těmto stránkám a přejeme krásné a příjemně prožité léto.
--------------------------------------------------------------V.M.S.----------------------------------------------------------