Červen 2016

Pozvánka

9. června 2016 v 18:50

Červen

1. června 2016 v 6:00
Zdravíme všechny naše čtenáře a příznivce nejen blogu, ale hlavně kostela, kláštera a Zaječova.
V květnu největší událostí byla XIX. Mariánská pouť. Účast byla jako vždy, při pěkném počasí docela vysoká. Cesta poutníků začala v obci Těně u kapličky zasvěcené sv. Václavovi a pokračovala lesními cestami ke kostelu Zvěstování Panny Marie, kam dorazili krátce po 12. hodině.

Rekonstrukce kláštera, která ještě pokračuje, omezila možnost využití vnitřních prostor, ale příznivé počasí umožnilo pobyt venku. Snad byly účastníci pouti spokojeni a zachovají přízeň zdejšímu kostelu a Mariánským poutím i v příštích letech.
Pro klášter je červen významný i tím, že 21. června má být kolaudace stavebních prací a klášter bude zase další roky sloužit podle potřeb. Věřme, že se neobjeví žádné významné nedostatky, které by jeho provoz oddálily nebo komplikovaly.
Pro doplnění popisu přikládáme několik fotek.Program bohoslužeb v červnu:
4. červen - brigáda a mše ve 14 hodin
11. červen -mše ve 14 hodin
18. červen - bohoslužba slova ve 14 hodin
23. - 25. červen - tábor MŠ Sv. Augustina
25. červen -předání vysvědčení dětem z MŠ a mše ve 14 hodin
27. - 30. červen - tábor ZŠ Sv. Augustina
30. červen - otevření Svaté Brány v 15:15 hodin. Otevření má být přítomen plzeňský biskup
Všem příznivcům přejeme příjemné prožití krásných červnových dnů.
Děkujeme za Vaši přízeň.
V.M.S.