Březen 2016

Historie kostela s klášterem a pozvánka na akce v březnu

2. března 2016 v 16:01 | V.M.S.


Vážení čtenáři, návštěvníci tohoto blogu,

to, že jste si blog otevřeli a čtete tyto řádky nás zavazuje k poděkování. Nikdy jsme neměli "literární ambice" a tak Vám všem předem děkujeme za budoucí podporu, názory a témata, kterými by bylo dobré se zabývat. Budeme se věnovat událostem v Zaječovském kostele a pouze okrajově zabrousíme do vážné a možná i trochu nevážné historie.

Augustiniánský klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie a Sv. Dobrotivé v Zaječově je dnes nejstarším augustiniánským klášterem v Čechách. O jeho historii od doby založení bylo už napsáno mnohé a je možné se o ní dočíst ve veřejně přístupných pracích profesionálních i amatérských historiků. Tento příspěvek není a ani nemůže být odbornou prací, ale jakousi pomyslnou spojnicí mezi historií a současností, seznámením všech, kteří se o kostel a klášter zajímají s tím, co se kolem děje. Nejprve pár slov ke kostelu. Krásná stavba, která by nutně potřebovala
poměrně rozsáhlé opravy interiéru, mobiliáře i exteriéru. Bohužel, finančních prostředků není nazbyt a teď probíhají opravy a rekonstrukce prostor kláštera. Kostel se dočkal restaurování čelních oltářů v bočních lodích a ostatní zatím musí počkat na finanční zajištění.

I když účast na bohoslužbách není velká, je kostel čas od času místem pořádání kulturních akcí, které přivedou do kostela návštěvníky, kteří by možná nikdy do kostela nenašli cestu. S minulými i budoucími akcemi se budete moci seznámit tak, jak bude přicházet jejich čas, ale v dostatečném předstihu, aby každý měl dost času zvážit účast na některé z nich.

Klášter byl založený v březnu 1262. Na rok 2012 tedy připadlo výročí 750 let zdejšího kláštera a bylo důvodem k uspořádání výstavy, která se netýkala jenom kláštera ale částečně i dokumentovala starými pohledy a fotografiemi život v obci Zaječov.Zakládací listina kláštera


Tady se nabízí srovnání s 21. stoletím. S výstavbou bylo započato 26. března 1262 a kostel (značně menší než současný), byl vysvěcen 13. května 1263. Nejsme přesvědčeni, že by to někdo dnes dokázal.

Při slavnostní mši k výročí založení kláštera bylo vzpomenuto všech augustiniánských klášterů v Čechách, těch zrušených i současných. K tomuto výročí se vztahují i dokumentární fotografie z průběhu mše. V březnu si připomínáme už 754 let , od založení a stavby tohoto výjimečného místa, které je dnes vedeno jako "Smluvně chráněné území" a "Evropsky chráněná lokalita".

........................................................................


V současnosti se provádějí opravy a úpravy, aby klášter mohl důstojně zaujmout místo, které mu v historii nejen regionální, ale i celého státu patří.

Následujícími fotografiemi připomínáme rok 2O12, kdy bylo slavnostní mší připomenuto významné výročí - 750 let od založení a jeho pohnutá historie.

Vzpomínka na zrušené kláštery a připomenutí existujících.
Zrušené kláštery jsou představovány krátkými svíčkami, existující, svíčkami dlouhými.

Pohled do hlavní lodi kostela při slavnostní mši


Klášter prochází rozsáhlou rekonstrukcí, aby byl připravený na dvě velké události letošního roku, kterými jsou:

ROK MILOSRDENSTVÍRok milosrdenství, který Papež František vyhlásil v březnu bulou "Misericordiae Vultus", začal dne 8. prosince. Mimo jiné, protože tento

den je výročím zakončení Druhého vatikánského ekumenického koncilu, takto

papež zdůrazňuje, že na koncilu se katolická církev chtěla soustředit na službu člověku, "...jako nejlaskavější matka všech, dobrotivá, trpělivá, pohnutá milosrdenstvím a dobrotou"

8. prosince papež otevřel Svatou bránu. Potom, během třetí adventní neděle, byla otevřena Svatá brána v katedrálách, včetně pražské. Svatá brána u Sv. Víta a kostel Nejsvětějšího Srdce Páně jsou v pražské diecézi hlavními poutními místy.
Ale i Svatá Dobrotivá je vyhlášena poutním kostelem diecéze
v Roce milosrdenství

.............................................................................................................Logo Roku milosrdeství..

.............................................................................................. "Světové setkání augustiniánské mládeže"AYE 2016. Sv. Dobrotivá 19.-25. července 2016
Více informací: www.aye2016.eu.

Stavební činnost, její rozsah a výsledek se pokusíme ukázat na několika fotografiích.
Vložené fotografie dokládají probíhající rekonstrukci, která musí být ukončena do doby konání XIX. Mariánské pouti.

................................................................................Termíny bohoslužeb v březnu: .......................................................................................................................................(mše se konají v sobotu s nedělní platností)

................................................................................12. březen 2016

................................................................................19. březen 2016 - Květná neděle

................................................................................24. březen 2016 - Zelený čtvrtek

................................................................................27. březen 2016 - Velikonoční koncert

................................................................................Bohoslužby začínají vždy od 14 hodin....................................................................................................................................................

.................................................

.......................................................................................Vstupné dobrovolné
Dovolte zakončit celý příspěvek vypůjčeným citátem z tabulky, která bývala pověšena v jednom, dnes už neexistujícím obchodě:


"Jste-li spokojeni, řekněte to druhým, nejste-li, řekněte to mně".

Za shlédnutí a přečtení děkuji autoři V.M.S.