Říjen

1. října 2017 v 19:00
Opět po měsíci vás, naši vážení čtenáři, vítáme na stránkách blogu.
Pojďme se poohlédnout po událostech uplynulého měsíce. Nejdříve si připomeňme docela velký životní zlom v životě našich nových malých školáků - "prvňáčků". První cesta do školy je a asi vždy bude, spojena se strachem z neznámého, s očekáváním nových událostí a s postupným podřizováním se novému a pevnému řádu a s přijímáním a osvojováním si spousty nových poznatků. Přejme jim, aby se škola nestala noční můrou, ale učení brali s pohodou ale i vážně. Jejich první školní den si připomeneme několika snímky ze slavnostního zahájení v zaječovské škole.

Druhou významnou událostí bylo XXV. setkání bývalých příslušníků PTP-VTNP (vojenských táborů nucených prací).
I když sdružení PTP svoji oficiální činnost ukončilo k 31. 12. 2016, setkání a připomínka minulých časů ve zdejším kostele bude pokračovat, standartu a tím i závazek udržovat tradici setkávání bývalých příslušníků PTP převzal spolek Zděná 2012 spolu s OÚ Zaječov. Standarta bude v budoucnu vystavena ve Zděné, spolu s expozicí zaměřenou k životu příslušníků PTP nejen v naší obci, ale i v celé republice. Do doby dokončení rekonstrukce budovy Zděné, bude standarta uložena v budově Obecního úřadu.
Je to část historie Zaječova, která přesahuje Náš region. Je to silný příběh a určitě další důvod, proč naši obec navštívit.Více fotek lze najít na tomto odkazu:
Poděkování za fotografie ze slavnosti u pomníku PTP a setkání v Lidovém domě patří panu Ing. Josefu Švandrlíkovi.
Druhápolovina měsíce byla relativně bohatá na události. Po vzpomínce PTP přišla událost radostnější, než je vzpomínka na doby minulé a tou je po dlouhé době církevní sňatek. Své ANO si řekli snoubenci Barbora a Václav, oba dva z obce Těně. Přejeme jim, aby svým životem prošli spokojeně a bez "úrazu" a svým dětem, které určitě přijdou, mohli dopřát šťastné a spokojené dětství.Krátce po skončení svatebního obřadu přišli do kostela na prohlídku návštěvníci ze SNR, spolkové země Bavorsko. Absolvovali krátkou prohlídku areálu kostela a kláštera jako součást programu při návštěvě družební obce Strašice. Musíme velice ocenit práci tlumočnice, která dokázala sice krátký, ale poměrně náročný popis interiéru přetlumočit tak, že udržela pozornost návštěvníků a to bez předběžné přípravy. Děkujeme!!
Setkání dokumentují snímky p. Mgr. J. Kantora, a velmi si ceníme jeho pomoci.Největším svátkem měsíce byl svátek sv. Václava, českého knížete a patrona české země. Připomeňme kdo sv. Václav byl:
Svatý Václav (asi907-28. září935, příp.929,německyWenzel von Böhmen) bylčeskýkníže a světec, který jehlavním patronemČech a Moravyasymbolem české státnosti.
Podle pověsti byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku. [Převzato z Wikipedie]
Hlavním místem svatováclavských oslav byla Národní pouť ve Staré Boleslavi. Kardinál Duka ve svém kázání připomněl mimo jiné význam české státnosti a snad i naši politici dobře poslouchali a českou zem neprodají za třicet stříbrných, pochybnou prebendu nebo za pocit vlastní geniality a neomylnosti. Věřme, že naše děti i další naši potomci budou žít v českých Čechách, domluví se českou řečí, budou pány ve vlastní zemi a ne jen sluhy někoho jiného.
Teď se vrátíme k současnému měsíci - říjnu. Nejdříve se zase podíváme na pranostiky k tomuto měsíci. Blíží se zima a tak se pokusíme zjistit, jaká by podle pozorování našich předků mohla nebo měla být:

 • je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený
 • mlhy v říjnu, sněhy v zimě
 • spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima
 • déšť na Havla (16. 10.), déšť na Vánoce
Na výsledek pranostik si jako vždy, musíme počkat a snad výsledek nezapomeneme zkontrolovat.

Říjen je nejen podzimním měsícem s možností mlh, dešťů, plískanic, ranních mrazíků i sněhových přeháněk, ale, a to především, měsícem, ve kterém před 99 lety byla oficiálně vyhlášena Československá republika. Bohužel, z původního státu nám zůstal jen "kousek" a tak si přejme, abychom stoleté výročí založení samostatného státu slavili jako plnoprávní občané suverénního státu.

Bohoslužby v říjnu:
 • 7. října - mše sv. není
 • 14. října - mše svatá začíná ve 14 hodin
 • 21. října - bohoslužba slova začíná ve 14 hodin
 • 28. října - začátek mše je ve 14 hodin
Naši milí čtenáři, pokud jste dočetli až do tohoto místa, děkujeme za vaši shovívavost a trpělivost. Příští měsíc se přihlásíme znovu a budeme rádi, když si opět najdete trochu času na přečtení.
Přejeme vám krásné podzimní dny prožité v podzimní přírodě a těšíme se na shledanou na těchto stránkách.

Zdraví vás

V. M. S.

*************************Tento blog provozuje V.H.****************************
 

Září

1. září 2017 v 11:36

Naši vážení čtenáři,
děkujeme vám, že jste po svých dovolených, cestách k moři a třeba i po moři, cestách po horách, grilováním a jinými prázdninovými radovánkami, nezapomněli na náš blog a vítáme vás v realitě všedních pracovních a školních dní.
Jako vždy se nejdříve věnujme k pranostikám na měsíc září:
 • O Marie narození vlaštoviček více není
 • Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří
 • Svatý Václav je patronem babího léta
 • Bouřka v září - sníh v prosinci
 • Přijde Václav - kamna připrav
Ať se nám to líbí nebo ne, všechno krásné má jen krátké trvání. Je to asi správné, protože dlouhé užívání volna by nám časem určitě zevšednělo a nebylo by se nač těšit. Děti si užily prázdnin, dospělí dovolených, všichni a s radostí jsou určitě připraveni věnovat čerstvě nabyté síly zaměstnání nebo škole a mohou se těšit na vše, co příští dny přinesou.
Krátké ohlédnutí za prázdninami. Zdejší klášter byl, jako každé prázdniny, místem několika dětských táborů. Hodně nás v srpnu zaujal tábor Řeckokatolické církve. Byli jsme pozváni na, pro nás poněkud neznámou, řeckokatolickou mši, kterou celebroval biskup mons. Ladislav Hučko. Zajímavá zkušenost a je dobře poznat něco, pro mnohé z nás, nového. Je pravda, že jsme většině textu mše nerozuměli a zapomněli jsme se po skončení zeptat, v jaké řeči byla mše sloužena. Na rozdíl od mše sloužené v západním ritu nejsou používány varhany a mše je doprovázena pouze zpěvem.
Bylo zřejmé, že "táborníci" jsou sehraná skupina a každý znal "svou roli" a stačil jen letmý náznak k dosažení požadovaného. Každý, kdo má zájem se dozvědět o této církvi více, s důvěrou se obraťte na internet (Vikipedii) popř. přímo na stránky "Apoštolského exarchátu Praha" ( www.exarchat.cz) .
Chtěli bychom poděkovat P. Tomášovi Mrňávkovi za pozvání na řeckokatolickou mši a i za to, že při nepřítomnosti P. Juana odsloužil několikrát pro nás obvyklou římskokatolickou mši. V závěru dnešního příspěvku se fotografiemi ke mši vrátíme..
V červenci, konkrétně 22. se v kostele při bohoslužbě slova neočekávaně objevil P. Konopík. Má ke zdejšímu kostelu osobní vztah, protože v něm měl v květnu loňského roku svoji primici. Působil v rokycanském kostele, právě se dozvěděl o svém přeložení do Ostrova nad Ohří a přišel se do našeho kostela rozloučit. Cestu měl komplikovanou poruchou auta, přesto se ochotně ujal celebrování mše a v jejím konci se se všemi přítomnými rozloučil. Přejeme mu, aby v nové farnosti úspěšně působil a našel tam nové přátele mezi svými farníky. Pane pátere, děkujeme za vše, co jste pro nás udělal.
Dalším dětským táborem v klášteře byl tábor z Kladna - Švermova. 29.7.2017 bohoslužbu slova děti a jejich vedoucí doplnili hudbou a zpěvem. Za krásné a milé vystoupení patří srdečný dík dětem a paní Lence Harigelové, skvělé zpěvačce a multiistrumentalisce, která hudební a pěvecké vystoupení připravila a řídila.
Léto, bohužel, nepřináší jen samé radosti, ale i události velmi smutné. Jak už se počátkem srpna objevilo na našem blogu, zemřel náhle P. Antonio Rivas González, . Prosíme vás, kteří jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku a přidejte modlitbu i vy, kteří jste ho neznali.Byl kněz a dobrý člověk. Ať odpočívá ve věčném pokoji.

Program bohoslužeb v září:
 • 2. září 2017 - mše svatá se nekoná
 • 9. září 2017 - mše začíná v 10 hodin
 • 14. září 2017- mše k setkání bývalých příslušníků PTP začíná v 10 hodin. Celebruje hlavní kaplan AČR plukovník Mgr. Jaroslav Knichal.
 • 16. září 2017 - mše začíná mimořádně ve 12 hodin
 • 23. září 2017 - mše začíná ve 14 hodin
Vážení čtenáři děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám i sami sobě příjemné babí léto a pěkný začátek pozvolna přicházejícího podzimu. Těšíme se na další setkání s naším povídáním v říjnu.

...................................................................V. M. S. ...............................................................Řeckokatolická církevRozloučení P. Konopíka s farností


Mše kladenského tábora

*****************************************************************************************************************************************************

Smuteční oznámení

3. srpna 2017 v 11:05
Jen neradi Vám posíláme smutnou zprávu. Odešel dobrý člověk v plné síle a zůstává po něm plno smutku.
Prosíme, věnujte mu vzpomínku a modlitbu.
V+M Svobodovi+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 


Pozvánka na setkání příslušníků PTP

21. července 2017 v 13:14


Mši sv. bude celebrovat hlavní kaplan AČR plukovník Mgr. Jaroslav Knichal.

*****************************************************************************************************************************************

Prázdniny

1. července 2017 v 6:00

Vítejte červenci, prvním, plně letním a prázdninovém měsíci.
Škola skončila a začal všem školákům a studentům blažený (ale příliš krátký) čas prázdnin, čas bez školních povinností, čas táborů a poznávání jiných, dosud neznámých zážitků a možná i jiných zemí. Přejeme všem, aby zasloužené prázdniny prožili ve zdraví a za dva měsíce se do škol vrátili odpočatí a natěšení na nového poznávání.
K prázdninám patří (nebo spíše je předpokládáno, až vyžadováno) krásné, slunečné a teplé počasí, s minimem deště, stálou teplotou, vodou bez sinic a dalšími "nezbytnými" náležitostmi. Podívejme se, co na tyto nároky říká kniha pranostik.
 • Když dne ubývá, horka přibývá
 • Co červenec neuvaří - srpen nedopeče
 • Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje
Teď už jen zbývá počkat si na výsledek, jaký nám počasí, které je čím dál tím víc nevyzpytatelné, připraví. Věřme, že nezkazí dobrou náladu z prázdnin dětem, ani dospělým nějakou přírodní pohromou.
K červnu se vracíme několika fotkami i když žádné velké akce v kostele nebyly. Vlastně jedinou výjimkou byla velmi pěkná výstava fotografií v klášteře, kterou si přišlo prohlédnout cca 200 návštěvníků. Co bylo potěšující mimo mnoha pěkných fotek, byl poměrně velký zájem o komentovanou prohlídku kostela. Zvláště příjemné bylo, že s rodiči nebo prarodiči přišly i děti a snad je prohlídka alespoň trochu zaujala a je tedy naděje, že až budou dospělé, možná tam znovu najdou cestu a postarají se, aby tahle krásná památka v naší obci nejen bez užitku stála, ale aby i v budoucnu žila. Kdo ví?
Rádi uvítáme každého zájemce o prohlídku kostela a než zavedeme jiný způsob, je možné prohlídku dohodnout prostřednictvím Obecního úřadu v Zaječově.
V minulém blogu jsme v souvislosti s poutí ukázali účast dvou filipínských kněží na pouti. Jsou to augustiniáni, kteří nějaký čas budou působit u sv. Tomáše v Praze. Jeden z nich, P.Imman Noel A. Abellana, OSA, sloužil 10. 6. 2017 mši spolu s P. Jozefem Ržoncou OSA.
P. Jozef pochází ze Slovenska, P. Imman z Filipin, takže zastoupení kněží bylo skutečně mezinárodní. Je dobře, že dochází k takovéto spolupráci. Spolu se setkáním augustiniánské mládeže AEY 2016 se pomalu povědomost o zdejším kostele a klášteře rozšiřuje do světa.

Mše s "mezinárodní" účastí.

Mše k narození sv. Jana Křtitele
V červenci a srpnu jsou v klášteře dětské tábory a tak se trochu mění jinak pravidelný program. Některé skupiny s sebou přivážejí i svého kněze a pořádají vlastní bohoslužby mnohdy netradičním způsobem (např. v přírodě). Účast veřejnosti není vyloučena, ale bohužel program táborů v této době neznáme.
Je celkem jisté, že mše 2., 3. a 4. sobotu zůstávají beze změny, se začátkem vždy ve 14 hodin. Platí pro červenec a srpen.
Vážení čtenáři děkujeme za váš zájem a čas, který věnujete našemu blogu, přejeme vám krásné prožití prázdnin a dovolených a těšíme na shledanou v září.

....................................................................V. M. S.........................................................


****************************************************************************************************************************************

Červen

1. června 2017 v 21:42
Vážení naši čtenáři a snad i přátelé,
vítáme vás po měsíci na, tentokrát už červnových, stránkách, tohoto blogu. Květen, krásný jarní měsíc (většinou) konečně ve svém konci ukázal svoji vlídnější tvář a byl zakončen letními až tropickými teplotami.Druhá polovina května a červen školákům přináší naději ukončení školního roku a ty starší - maturanty a vyučence posílá do praktického života, kdy největší starostí nebude snaha o dobrou známku ve škole, ale nutnost vyrovnat se se spoustou životních starostí. Přejeme jim, ať se všem v životě daří.
Vracíme se k počátku našeho textu a přidáváme několik červnových pranostik:
 • k 1. červnu: O svatém Fortunátu, kapka deště má cenu dukátu.
 • k 8. červnu: Medardova kápě čtyřicet dní kape.
 • k 15. červnu: Na sv. Víta ve dne v noci svítá.
 • k 24. červnu: Od sv. Jana (Křtitele) otevírá se létu brána.
Poslední pranostika hodnotí celý měsíc: Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Musíme se nechat překvapit co nám příroda přichystá a mají-li pranostiky aspoň trochu pravdu.
[Pranostiky jsou vybrané z knihy Jana Munzara "Medardova kápě"]

Největší květnovou událostí ve zdejší farní komunitě byla bezesporu XX. Mariánská pouť. Letos opět, jako už po několikáté začínala u kapličky sv. Václava v Těních, kam autobusy přivezly pražské poutníky, kteří byli odhodláni jít poutní cestu až do cíle ve zdejším kostele Zvěstování Panny Marie a Svaté Dobrotivé.

Příjezd poutníků do Tění -Shromáždění u kapličky v Těních -Začátek poutní cesty -

Příchod poutníků ke kostelu v pohodě a dobré náladě -


Úctu a obdiv všech účastníků pouti zasluhuje P. Wiliam Faix. V jedenaosmdesáti letech a nedobrém zdravotním stavu celou poutní cestu absolvoval se všemi, i o několik generací mladšími poutníky. Děkujeme za krásný příklad plnění povinností, neobvyklé vytrvalosti a úcty ke službě, ke které se před mnoha lety zavázal a vždy ji vykonával s plným nasazením, bez ohledu na okolnosti a obtíže které ji provázely, i na své zdraví.

P. Faix v Těních u kapličky sv. Václava - před poutní cestouP. Faix při slavnostní mšiPo krátkém zastavení před hlavním vchodem kostela poutníci pokračovali hlavní chrámovou lodí k místu zjevení Panny Marie, kolem kapličky sv. Dobrotivé (Benigny) a přecházeli do prostor kláštera, kde měli možnost se po cestě občerstvit a odpočinout si.

Průvod při průchodu kostelem


Odpočinek po cestě -


Spolek Zděná 2012 měl v klášterní chodbě umístěn svůj propagační stánek, ve kterém bylo možné zakoupit i drobné suvenýry, které vyrábějí ve svém volném čase členové spolku, nebo jeho příznivci. Je škoda, že žádné jiné spolky nebo zájmové organizace z obce nemají zájem prezentovat se na akci, které se zúčastňuje vždy hodně lidí nejen z Prahy ale i z okolí Zaječova. Zřejmě rozsahu a věhlasu předválečných poutí, ty současné novodobé pouti, asi nedosáhnou. Doba je jiná a zájmy lidí jsou někde úplně jinde. Uvidíme, kam se zájem lidí bude ubírat a možná, že budeme příjemně překvapeni.

Příchod ministrantů a kněží do chrámu na slavnostní mši -Poutní slavnost pokračovala slavnostní mší celebrovanou P. Juanem Provecho, spolu s pátery Antoniem Rivasem a Wiliamem Faixem. Aby společnost kněží byla ještě víc mezinárodní, byli přítomni dva misionáři z Filipín a příslušník řádů Augustiniánů z Nigerie.
Slavnostní ráz této mše podpořilo skvělé vystoupení Svatotomášského sboru.

Průběh slavnostní mše -Poděkování Svatotášskému sboru -


Pouť pravidelně není jen českou záležitostí, ale zúčastňují se i farníci z anglické a španělské komunity žijící v Praze. Kázání, přímluvy a požehnání byly vždy pronášeny ve třech řečech. I pro lidi těchto cizích jazyků neznalých, je zajímavé poslouchat části mše i v jiné než české řeči.
Mše byla skončena a průvod kněží a ministrantů zakončil celou poutní slavnost.
Svatotomášský sbor po skončení přednesl ještě několik skladeb, kterým už nebyla bohužel věnována účastníky mše pozornost, jakou si jejich vystoupení určitě zasloužilo. Únava z celého náročného dne už byla asi příliš velká. Škoda.
Pouť skončila a můžeme se chystat na XXI. pouť, která sice nebude jubilejní, ale určitě bude také krásná.
Snímky z té letošní doplňují náš, poněkud neumělý popis této události a snad vám, vážení čtenáři pomohou alespoň trochu přiblížit atmosféru této skromné, ale přesto, nebo právě proto, nádherné oslavy patronek zdejšího chrámu.

Závěr slavnosti, odchod ministrantů a kněžíVšem poutníkům děkujeme za účast, podporu i slova uznání, kterých se nám dostalo. Upřímné poděkování za finanční podporu patří Obecnímu úřadu, všem zastupitelům, starostce paní Nezbedové, rodinám Náprstkových a Slavíkových za přípravu pohoštění pro poutníky a také všem, kteří se podíleli na úklidu a výzdobě kostela a přispěli květinovými dary. Díky také patří Josefovi a Pavlovi Švandrlíkovým za snímky ze začátku putování z Tění.

Přejeme všem dny plné pohody a za rok, při další pouti se těšíme na shledanou.

Pořad mší v červnu:

3. 6. 2017 - Mše svatá není

10.6. 2017 - Mše svatá začíná ve 14 hodin - P. Antonio

17. 6. 2017 - Mše slova se začátkem ve 14 hodin

24. 6. 2017 - Mše svatá začíná ve 14 hodin - P. Juan

Za vaši pozornost a přízeň děkují a příjemné prožití posledního jarního měsíce přejí autoři. V.M.S.


*******************************************************************************************************************************

Pozvánka na výstavu fotografií v Zaječově

22. května 2017 v 22:16
Vážené dámy, vážení pánové.
Agentura REGIONART pořádá již čtvrtou výstavu fotografií v prostorách kláštera Augustiniánů v Zaječově. Všichni jste srdečně zváni.
S pozdravem
M. Svoboda.

Květen

1. května 2017 v 6:00
Naši milí čtenáři, vítáme vás na květnovém vydání blogu kostela Zvěstování Panny Marie v Zaječově.
Minulý příspěvek jsme začínali citací lidové pranostiky, která se ukázala, bohužel, jako až příliš pravdivá. Nejznámější a nejčastěji užívaná květnová pranostika "Studený máj, v stodole ráj" slibující dar hojnosti v podobě bohaté úrody, je ve své podstatě velmi pozitivní i když zároveň upozorňuje na možná rizika (ledoví muži a pod...). Ale hned další "V máji pastýři nemá oschnout hůl" slibuje dostatek vláhy pro rostliny, ale zároveň i varuje, že to s tou bohatou úrodou nemusí být tak docela jisté a že mohou hrozit i jiné nepříjemnosti například v podobě velké vody. Duben potvrdil lidovou moudrostzískanou pozorováním přírody po celé generace a nám nezbývá nic jiného než věřit, že se také občas i moudrost třeba zmýlí. Globální oteplování nás straší ze všech stran, ale letošní zima předvedla, že příroda zcela nerezignovala a ukázala nám všem, co přes veškeré zlo na ní páchané, ještě dokáže.
Přírodu a počasí jsme probrali a teď se budeme věnovat záležitostem kostela. Procházeli jsme trochu historii a uvědomili jsme si, že 13. května 1263 byl zdejší kostel (ve své původní podobě) poprvé, biskupem Janem III. z Dražic a jeho sufragánem (pomocným biskupem) Janem Jatvěžským, vysvěcen. Od prvého vysvěcení uplynulo neuvěřitelných 754 roků a je nutno zdůraznit, že kostel, i když značně menší, byl postaven za pouhých 14 měsíců (v 21. století a ČR poněkud neuvěřitelná představa).
K vysvěcení došlo šestou neděli po velikonocích (Dominica in Exaudi) a na tuto dobu připadá konání Mariánských poutí. Poutě byly obnoveny v roce 1997 a letos se koná pouť dvacátá - jubilejní. Zveme všechny, kteří chtějí uctít patronku našeho kostela, něco udělat pro své zdraví a přikládáme pozvánku na XX. Mariánskou pouť. Cesta poutníků začíná u kapličky sv. Václava v Těních a vede hezkou a klidnou krajinou, z části lesem a z části polní cestou. Za pěkného počasí, které, jak věříme, určitě bude, jde o velmi příjemnou a fyzicky nenáročnou cestu do místního kostela a kláštera, kde pro poutníky bude připraveno malé občerstvení. Odpoledne ve 14 hodin bude slavena mše svatá. I když je 27. 5. sobota, má mše nedělní platnost
.................................................................Pozvánka..................................................................


Prosíme vás, všechny naše čtenáře, sdílejte pozvánku se svými přáteli. Bylo by dobře obnovit všeobecné povědomí o zaječovské Mariánské pouti, která v minulosti patřila k slavným poutím ve zdejším kraji.
Ze sbírky starých fotografií Josefa a Pavla Švadrlíkových uvádíme jeden z mála dochovaných snímků, který dokumentuje, jak bylo "kramáři" zaplněno při pouti prostranství před kostelem i kolik lidí se mezi krámky a kostelem pohybovalo. Pouť tehdy nebyla jen náboženskou událostí, ale i událostí svým způsobem společenskou. Takovéto poutě se už asi nikdy nevrátí, ale dnes už dvacet let obnovená tradice je jistou nadějí i pro příští léta. Přejme si, abychom se na pouti ve zdraví a dobré náladě všichni sešli.

Pouť_originál starého snímku
Pouť upravený snímek

Pro ty, kteří Zaječov neznají doplňujeme: na fotografii je cesta ke kostelu a pohled je směrován na náves (cesta na Komárov). V době našeho mládí slavné poutě doznívaly a podle vzpomínek pamětníků, v době největší slávy zaječovských (svatodobrotivských) poutí byly krámky prodejců rozestaveny po stranách silnice na Komárov od kostela až k mostu přes Jalový potok pod Vartou, což představuje vzdálenost cca 1 km. To nám naši rodiče v padesátých letech vyprávěli o zdejších poutích, tak si vyprávění rodičů pamatujeme a dělíme se o ně s vámi, našimi čtenáři.
Duben je nejen (většinou) opravdu jarním měsícem, ale připadl na něj i významný církevní svátek - velikonoce. Vracíme se k nim několika snímky, kterými se snažíme dokumentovat dění v kostele při jejich přípravě a oslavě. První série dokumentuje "Květnou neděli" a druhá "Zelený čtvrtek". Prosíme, zavzpomínejte na své prožitky velikonoc při prohlížení našich snímků.

Květná neděle

Zelený čtvrtek


....................................Program květnových bohoslužeb:...............................................


......................................6. 5. 2017 - mše se nekoná.....................................................

...............................13. 5. - 20.5. 2017 - mše začíná ve 14 hodin........................................

........................27. 5. 2017 - Mariánská pouť - slavnostní mše začíná ve 14 hodin........................
...................................Podrobnosti jsou uvedeny na plakátu.............................................

Dámy a pánové, děkujeme za váš čas který jste našemu blogu věnovali a prosíme vás, předávejte podle svých možností upozornění na náš blog svým přátelům a zachovejte nám přízeň i v budoucnu

...........................................Loučí se se s vámi autoři..................................................

.....................................................V. M. S............................................................

Duben

1. dubna 2017 v 6:00

Dobrý a klidný den všem našim příznivcům, kteří si právě otevřeli tento blog.
Březen uběhl jako voda a chystá se další jarní měsíc - duben. Jak každý z vás, vážení čtenáři, jistě mnohokrát vyzkoušel na vlastní kůži, dokáže se dubnové počasí měnit až neuvěřitelně.
Chvíli je krásně a vzápětí přijde déšť nebo
i sněhová přeháňka. Můžeme doplnit druhou část březnové pranostiky která o březnu říká, že za kamna vlezem
a doplnění je, že v dubnu ještě tam budem. Věřme, že se tato část moudrosti našich předků nevyplní buď vůbec, nebo jenom částečně.
Uplynulý měsíc si zaslouží ještě krátký pohled do historie kláštera. Oldřich Zajíc z Valdeka získal v březnu 1262 souhlas krále Přemysla Otakara II. ke stavbě kostela a kláštera, takže od založení uplynulo neuvěřitelných 755 let. Založení kláštera připomínáme několika snímky z oslavy 750 let zdejšího kláštera v roce 2012.


První jarní měsíc nepřináší jen příjemné okamžiky. Život je už takový, že s sebou přináší i události velmi smutné. Jednou z nich je úmrtí emeritního pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. Pan kardinál navštívil zaječovský kostel poprvé při 6. setkání bývalých příslušníků jednotek PTP, krátce po jeho jmenování kardinálem. Tehdy nám věnoval paměťní kartu, o kterou se s vámi chceme podělit.
Podruhé zdejší kostel navštívil při setkání augustiniánské mládeže AYE 2016, kdy celebroval závěrečnou slavnostní mši. Je určitým symbolem, že první návštěva pana kardinála patřila té, dá se říci nejstarší generaci a ta druhá, definitivně poslední, generaci mladé, jejíž cesta životem snad bude bez podobných peripetií,
kterými prošli příslušníci PTP.


Na pana kardinála budeme s úctou vzpomínat nejen jako na příkladného kněze,
ale i milého a zásadového člověka.
Pokoj jeho duši.
_____________________________________________________________________
V letošním dubnu příchází čas Velikonoc, největšího církevního svátku.

První připomínkou Velikonoc je Květná neděle, která připadá na 9. dubna. Pak následují všechny tradiční sváteční dny, když na pomlázku se těší nejenom děti, ale máme pocit, že ještě víc se mnohdy těší dospělá mužská část populace. V rámci "osvěžení" krásnější části lidstva čerstvým proutím, osvěží i sami sebe sklenkou silného jiskřivého moku. Někdy osvěžení přechází až v obtížnou pohyblivost a souboj s gravitací.
Přejeme koledníkům i všem navštíveným příjemné a veselé Velikonoce, prožité ve zdraví.
Vesnice Zaječov patří neodmyslitelně ke kostelu, stejně jako kostel k vesnici. Brdy i jejich okolí patří k jedněm z nejkrásnějších oblastí středních Čech. A tak si dovolujeme zájemce o turistiku i zkušené turisty pozvat na tři akce, které začínají v Zaječově a provedou Vás pěkným okolím naší vesnice. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.
Pomalu jsme se přiblížili ke konci měsíce. V obecném povědomí je nejvýrazněji zapsán 30. duben, kdy se pálí čarodějnice. Na zajímavé čtení nás upozornil pan Zdeněk Kastner a my se s vámi, našimi trpělivými čtenáři, o ně chceme podělit tím, že uvádíme odkaz, na kterém článek najdete.
Dnes je "pálení čarodějnic" příležitostí pro volnou až uvolněnou zábavu mladých a oslavu, už definitivně probuzeného jara. Přejme všem dobrou zábavu v předvečer nejhezčího měsíce roku - máje.
Pokud jste dočetli až sem, děkujeme za trpělivost a shovívavost a věříme, že našemu blogu zachováte přízeň.
Žijte v pohodě, klidu, míru a za měsíc opět na shledanou se těší
V. M. S.
Termíny mší v dubnu:
1. 4. 2017 - mše začíná ve 14 hodin (mimořádná mše)
8. 4. 2017 - mše začíná ve 14 hodin
13. 4. 2017 - (Zelený čtvrtek) mše začíná v 15 hodin
15. 4. 2017 - (Bílá sobota) mše se nekoná
22. a 29. 4. - mše začíná ve 14 hodin

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Březen

1. března 2017 v 6:00

Tak nám začíná březen...
Velmi volnou napodobeninou repliky z Haškova Švejka konstatujeme, že začal první jarní měsíc a hned vyvolává z naší paměti několik lidových pranostik. Hned ta první "březen za kamna vlezem" připomíná, že ač má být jarní, je nevyzpytatelný. Chvíli teplo, vzápětí zima, pak přijde déšť nebo sněhová plískanice s deštěm. Ale k tomuto měsíci se v neděli se připojila jiná pranostika: " na svatého Řehoře čáp letí přes moře a šelma sedlák, který neoře". Tahle pranostika se nám připomněla v neděli 20. února krátce před polednem, kdy jsme v Mirošově na komínu, k našemu překvapení, uviděli na hnízdě stát čápa bílého (Ciconia ciconia). Nenapadá nás jiné vysvětlení, než že nedával pozor při výuce pranostik v základní čapí škole, nebo mu někdo schoval kalendář. Svátek sv. Řehoře připadá na 12. března a tak si čáp přichvátnul téměř o měsíc. Jenom jsme mu na dálku popřáli, aby se ve zdraví dočkal opravdového jara a ocenili jsme jeho snahu a odvahu pokusit se příchod jara urychlit. Poslední pranostika kterou chceme připomenout, se vztahuje k sv. Matějovi, 24. únoru: "Svatý Matěj ledy láme, nemá-li je, udělá je". Lámání ledů letos začalo v předstihu a musíme věřit, že se nenaplní její druhá část a znovu se ledy nevytvoří. Zima je sice krásná, alespoň pro někoho, my vyznáváme zásadu, že pouze krátká zima je krásná (preferujeme zimu od štědrého dne do třech králů).
V úterý 28. února skončil masopust, Popeleční středou - 1. březnem - začíná čtyřiceti denní postní doba, které je přípravou na největší církevní svátky - svátky velikonoční.
Letošní únor byl na události chudý a tak jsme prohlédli fotoarchivy minulých let a vybrali pár snímků, které klášter a kostel ukazují v různých ročních dobách. Tohle místo je v každé době velmi zajímavé a určitě přitahuje pozornost.
Jsme lidé kteří v Zaječově žijí celý svůj život, nebo jeho velkou část. Klášter a kostel vnímáme jako trvalou součást obce a ani nás nenapadlo, že někdo z čtenářů blogu možná příliš netuší kde tohle posvátné místo hledat. Obec Zaječov je v běžném hovoru místních a lidí z okolních obcí běžně označována jako Svatá Dobrotivá, nebo jen jako klášter. Co je pro místní běžné, je pro ostatní při nejmenším divné. A proto jsme se rozhodli vložit do blogu mapu, ze které je patrné kde se Zaječov a klášter nachází. Pro uživatele navigací a chytrých telefonů
přidáváme souřadnice systému GPS: 49,7743483N, 13,8407172E


Přejeme všem příjemnou cestu do našeho krásného kraje, kde je kromě zdejšího kláštera Augustiniánů možnost navštívit další památky, například zámek Hořovice, hrady Žebrák a Točník a zámek Zbiroh. Turisty by mohla zaujmout nově vytvořená CHKO Brdy na místě bývalého vojenského újezdu, přístupná pěšky nebo na kole. Během krátké doby by v ní měly být vyznačeny cyklostezky. Sběratelé turistických vizitek mají možnost vizitku koupit při návštěvě kostela.


Program v kostele Zvěstování Panny Marie v březnu 2017:

4 března - mše svatá od 14 hodin (náhrada popeleční středy s udělením popelce)

11, 18 a 25 března - mše začíná vždy ve 14 hodin.


Každý, kdo má zájem se mše účastnit, je srdečně vítán a po mši je možná prohlídka kostela, v případě zájmu s komentářem.

Krásné jarní dny plné slunce a pohody všem dobrým lidem přejí

V. M. S.

*******************************************************************************************************************************

Kam dál