Duben

1. dubna 2017 v 6:00

Dobrý a klidný den všem našim příznivcům, kteří si právě otevřeli tento blog.
Březen uběhl jako voda a chystá se další jarní měsíc - duben. Jak každý z vás, vážení čtenáři, jistě mnohokrát vyzkoušel na vlastní kůži, dokáže se dubnové počasí měnit až neuvěřitelně.
Chvíli je krásně a vzápětí přijde déšť nebo
i sněhová přeháňka. Můžeme doplnit druhou část březnové pranostiky která o březnu říká, že za kamna vlezem
a doplnění je, že v dubnu ještě tam budem. Věřme, že se tato část moudrosti našich předků nevyplní buď vůbec, nebo jenom částečně.
Uplynulý měsíc si zaslouží ještě krátký pohled do historie kláštera. Oldřich Zajíc z Valdeka získal v březnu 1262 souhlas krále Přemysla Otakara II. ke stavbě kostela a kláštera, takže od založení uplynulo neuvěřitelných 755 let. Založení kláštera připomínáme několika snímky z oslavy 750 let zdejšího kláštera v roce 2012.


První jarní měsíc nepřináší jen příjemné okamžiky. Život je už takový, že s sebou přináší i události velmi smutné. Jednou z nich je úmrtí emeritního pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. Pan kardinál navštívil zaječovský kostel poprvé při 6. setkání bývalých příslušníků jednotek PTP, krátce po jeho jmenování kardinálem. Tehdy nám věnoval paměťní kartu, o kterou se s vámi chceme podělit.
Podruhé zdejší kostel navštívil při setkání augustiniánské mládeže AYE 2016, kdy celebroval závěrečnou slavnostní mši. Je určitým symbolem, že první návštěva pana kardinála patřila té, dá se říci nejstarší generaci a ta druhá, definitivně poslední, generaci mladé, jejíž cesta životem snad bude bez podobných peripetií,
kterými prošli příslušníci PTP.


Na pana kardinála budeme s úctou vzpomínat nejen jako na příkladného kněze,
ale i milého a zásadového člověka.
Pokoj jeho duši.
_____________________________________________________________________
V letošním dubnu příchází čas Velikonoc, největšího církevního svátku.

První připomínkou Velikonoc je Květná neděle, která připadá na 9. dubna. Pak následují všechny tradiční sváteční dny, když na pomlázku se těší nejenom děti, ale máme pocit, že ještě víc se mnohdy těší dospělá mužská část populace. V rámci "osvěžení" krásnější části lidstva čerstvým proutím, osvěží i sami sebe sklenkou silného jiskřivého moku. Někdy osvěžení přechází až v obtížnou pohyblivost a souboj s gravitací.
Přejeme koledníkům i všem navštíveným příjemné a veselé Velikonoce, prožité ve zdraví.
Vesnice Zaječov patří neodmyslitelně ke kostelu, stejně jako kostel k vesnici. Brdy i jejich okolí patří k jedněm z nejkrásnějších oblastí středních Čech. A tak si dovolujeme zájemce o turistiku i zkušené turisty pozvat na tři akce, které začínají v Zaječově a provedou Vás pěkným okolím naší vesnice. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.
Pomalu jsme se přiblížili ke konci měsíce. V obecném povědomí je nejvýrazněji zapsán 30. duben, kdy se pálí čarodějnice. Na zajímavé čtení nás upozornil pan Zdeněk Kastner a my se s vámi, našimi trpělivými čtenáři, o ně chceme podělit tím, že uvádíme odkaz, na kterém článek najdete.
Dnes je "pálení čarodějnic" příležitostí pro volnou až uvolněnou zábavu mladých a oslavu, už definitivně probuzeného jara. Přejme všem dobrou zábavu v předvečer nejhezčího měsíce roku - máje.
Pokud jste dočetli až sem, děkujeme za trpělivost a shovívavost a věříme, že našemu blogu zachováte přízeň.
Žijte v pohodě, klidu, míru a za měsíc opět na shledanou se těší
V. M. S.
Termíny mší v dubnu:
1. 4. 2017 - mše začíná ve 14 hodin (mimořádná mše)
8. 4. 2017 - mše začíná ve 14 hodin
13. 4. 2017 - (Zelený čtvrtek) mše začíná v 15 hodin
15. 4. 2017 - (Bílá sobota) mše se nekoná
22. a 29. 4. - mše začíná ve 14 hodin

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Březen

1. března 2017 v 6:00

Tak nám začíná březen...
Velmi volnou napodobeninou repliky z Haškova Švejka konstatujeme, že začal první jarní měsíc a hned vyvolává z naší paměti několik lidových pranostik. Hned ta první "březen za kamna vlezem" připomíná, že ač má být jarní, je nevyzpytatelný. Chvíli teplo, vzápětí zima, pak přijde déšť nebo sněhová plískanice s deštěm. Ale k tomuto měsíci se v neděli se připojila jiná pranostika: " na svatého Řehoře čáp letí přes moře a šelma sedlák, který neoře". Tahle pranostika se nám připomněla v neděli 20. února krátce před polednem, kdy jsme v Mirošově na komínu, k našemu překvapení, uviděli na hnízdě stát čápa bílého (Ciconia ciconia). Nenapadá nás jiné vysvětlení, než že nedával pozor při výuce pranostik v základní čapí škole, nebo mu někdo schoval kalendář. Svátek sv. Řehoře připadá na 12. března a tak si čáp přichvátnul téměř o měsíc. Jenom jsme mu na dálku popřáli, aby se ve zdraví dočkal opravdového jara a ocenili jsme jeho snahu a odvahu pokusit se příchod jara urychlit. Poslední pranostika kterou chceme připomenout, se vztahuje k sv. Matějovi, 24. únoru: "Svatý Matěj ledy láme, nemá-li je, udělá je". Lámání ledů letos začalo v předstihu a musíme věřit, že se nenaplní její druhá část a znovu se ledy nevytvoří. Zima je sice krásná, alespoň pro někoho, my vyznáváme zásadu, že pouze krátká zima je krásná (preferujeme zimu od štědrého dne do třech králů).
V úterý 28. února skončil masopust, Popeleční středou - 1. březnem - začíná čtyřiceti denní postní doba, které je přípravou na největší církevní svátky - svátky velikonoční.
Letošní únor byl na události chudý a tak jsme prohlédli fotoarchivy minulých let a vybrali pár snímků, které klášter a kostel ukazují v různých ročních dobách. Tohle místo je v každé době velmi zajímavé a určitě přitahuje pozornost.
Jsme lidé kteří v Zaječově žijí celý svůj život, nebo jeho velkou část. Klášter a kostel vnímáme jako trvalou součást obce a ani nás nenapadlo, že někdo z čtenářů blogu možná příliš netuší kde tohle posvátné místo hledat. Obec Zaječov je v běžném hovoru místních a lidí z okolních obcí běžně označována jako Svatá Dobrotivá, nebo jen jako klášter. Co je pro místní běžné, je pro ostatní při nejmenším divné. A proto jsme se rozhodli vložit do blogu mapu, ze které je patrné kde se Zaječov a klášter nachází. Pro uživatele navigací a chytrých telefonů
přidáváme souřadnice systému GPS: 49,7743483N, 13,8407172E


Přejeme všem příjemnou cestu do našeho krásného kraje, kde je kromě zdejšího kláštera Augustiniánů možnost navštívit další památky, například zámek Hořovice, hrady Žebrák a Točník a zámek Zbiroh. Turisty by mohla zaujmout nově vytvořená CHKO Brdy na místě bývalého vojenského újezdu, přístupná pěšky nebo na kole. Během krátké doby by v ní měly být vyznačeny cyklostezky. Sběratelé turistických vizitek mají možnost vizitku koupit při návštěvě kostela.


Program v kostele Zvěstování Panny Marie v březnu 2017:

4 března - mše svatá od 14 hodin (náhrada popeleční středy s udělením popelce)

11, 18 a 25 března - mše začíná vždy ve 14 hodin.


Každý, kdo má zájem se mše účastnit, je srdečně vítán a po mši je možná prohlídka kostela, v případě zájmu s komentářem.

Krásné jarní dny plné slunce a pohody všem dobrým lidem přejí

V. M. S.

*******************************************************************************************************************************

Únor

1. února 2017 v 6:00

Dobrý, i když hodně studený, den přejeme všem dobrým lidem a našim čtenářům zvlášť.
Všichni už jsme tak trochu zapomněli jak vypadá pořádná česká zima (přímo ladovská) a příroda ukázala, že ještě nerezignovala na svou obranu před námi lidmi a předvedla, co stále velmi dobře umí. Je to dobře, protože jinak by dnešní děti znaly zimu jen z obrázků, z filmů a popřípadě z pobytu na horách. No a my starší máme možnost srovnávat zimy minulé, které jsme prožili a nebudeme podezíráni, že si vymýšlíme. S únorem přicházejí Hromnice a s nimi zřetelné prodloužení dne. Lidová pranostika to celkem přesně udává: "Na Hromnice o hodinu více". Naši rodiče k tomu dodávali:"... a půl píce a půl krajíce". Dnes už si asi nikdo neumí dost dobře představit, jak hospodáři museli hlídat zásoby pro hospodářská zvířata a své rodiny. Málo platné, hyper a super markety byly v nedohlednu.
Leden ve svém prvním týdnu přivedl tříkrálové koledníky , kteří prošli celou vesnicí a přinesli všem, kteří měli zájem, s tříkrálovou koledou požehnání navštívenému domu. Z navštívených domů, jako poděkování, přicházel příspěvek do pokladničky koledníků a bude použit pro podporu činnosti mladých členů dobrovolného hasičského záchranného sboru.

Tři králové tradiční

Tři králové v 21. století

První lednová neděle byla význačná koncertem smíšeného pěveckého sboru ze Spáleného Poříčí. Sbor provedl Mši vánoční J. J. Ryby a jako už po několikáté její perfektní provedení bylo krásným zážitkem. Mrazivé počasí nás hodně znejistělo. Báli jsme se, že se lidem nebude chtít z tepla domovů do vše pronikajícího chladu ve zdejším kostele a tím pádem bude v kostele víc účinkujících než diváků. Naše obavy se naštěstí nepotvrdily a bylo dokázáno, že když je zájem, lze překonat každou překážku.. Návštěvníků se sešlo poměrně hodně a účinkující předvedli velmi kvalitní vystoupení. Účinkujícím i divákům srdečně děkujeme a věříme, že pěvecký sbor připraví všem další skvělý zážitek. Koncert dokumentujeme několika snímky.


Jak jsme v lednovém příspěvku avizovali, páter Juan se zúčastnil pouti do Santiaga de Compostela. Ve zdraví pouť absolvoval a fotografie z náročné cesty je možné najít na stránkách www.augustiniani.cz, v sekci "Fotogalerie". Na ukázku přikládáme dva snímky stažené z této fotogalerie.Program v kostele Zvěstování Panny Marie v únoru 2017:

4. únor​​ 2017 - mše se nekoná

11.2, 18.2, 25.2. - mše svatá začíná vždy ve 14 hodin

všichni věřící, i zájemci o prohlídku kostela jsou vítání.
Únor nás opět o kousek přiblíží k jaru a tak všem našim příznivcům přejeme, aby ve zdraví přečkali zimu, které jsme v posledních letech odvykli.
Děkujeme za vaši přízeň a příští měsíc na shledanou na tomto blogu.
V. M. S.

 


Leden

1. ledna 2017 v 6:00

Zdravíme všechny návštěvníky této stránky a ještě jednou všem přejeme, aby přicházející rok nebyl horší než ten minulý, i když každé zlepšení ve všech oblastech, zejména zdraví, je samozřejmě vítáno.
Tak tedy šťastný a veselý...
Konec roku, především období adventu, byl ve znamení přípravy na nejkrásnější svátky roku. Součástí adventu se už neodmyslitelně staly adventní koncerty, nejen ty televizní, ale i ty které, pořádají různé organizace po celé naší zemi a Zaječov není výjimkou. V loňském roce byl velmi očekávanou událostí první adventní koncert oblíbeného plzeňského souboru "JENTET", na který se sešlo hodně natěšených diváků. Bohužel zasáhla vyšší moc
a některé členy souboru v den koncertu přepadla nemoc. Pořadatelé se o onemocnění dozvěděli na poslední chvíli a tak už nebylo možné potencionální diváky informovat. Došlo bohužel k tomu, že mnozí vážili, i poměrně dlouhou cestu, zbytečně. Jedinou možností (mimo omluvy zástupce pořadatelů) byla nabídka komentované prohlídky kostela a část návštěvníků ji využila.
Touto cestou se ještě jednou chtějí pořadatelé koncertu t.j. - "Spolek Zděná 2012" - za vzniklé potíže, ač nezaviněné, upřímně omluvit
a poděkovat všem, kteří přijeli zbytečně, za pochopení.
Dalším adventním vystoupením byl 18. prosince 2016 už tradiční Vánoční koncert žáků zaječovské školy, jejich hostů a přátel. Sejde se vždy hodně diváků a i tento koncert byl v tomto ohledu tradiční. Diváky i účinkující přivítal v krátkém projevu P. Juan Provecho.
Stejně jako v předcházejících letech není zaměřen jen na koledy a jiné vánoční písně, i když Vánoce a vánoční období jsou hlavním tématem. Celý pořad je vždy perfektně připraven a zájem žáků o účinkování (i žáků bývalých a hostů) je mimořádně velký. Je potěšitelné, že děti dokáží opustit na čas dnes tolik využívaný i zneužívaný, chválený i zatracovaný virtuální prostor a věnují svůj čas jiné a velmi záslužné činnosti. Za nadšení dětí patří dík rodičům a hlavně učitelkám školy, které musí přípravě vystoupení věnovat spoustu času ze svého volna, mnohdy na úkor svých rodin. Za toto vystoupení patří poděkování všem, kteří se na na přípravě a realizaci vystoupení podíleli.
Koncert a jeho atmosféru jsme se pokusili zachytit na vložených fotografiích.
.Když se věnujeme koncertům, je připraveno jakési symbolické ukončení vánočního období, kterým bude 7. ledna 2017 vystoupení pěveckého smíšeného sboru ze Spáleného Poříčí. Zazní Vánoční mše "Hej mistře" J. J. Ryby. Všichni zájemci o tohle, mimořádně krásné vystoupení, jsou srdečně zváni.


Sváteční "Štědrý den" má v každé rodině většinou zavedený a léta dodržovaný řád. Pro děti je vrcholem rozsvícení ozdobeného vánočního stromku a rozbalení dárků. Radostí dětí jsou potěšeni i jejich rodiče i prarodiče. Pro mnohé dospělé bývá vrcholem celého svátečního dne půlnoční mše, se svojí nezaměnitelnou atmosférou. Když se ještě podaří počasí, mrzne a krajina je přikrytá sněhem, zůstává tenhle zážitek v paměti hodně dlouho.
Tak tyhle věty jsou naší vzpomínkou a v dnešní době patří, díky počasí, mezi téměř neskutečné a neprožitelnézážitky, . Půlnoční mše v zaječovském kostele má svá specifika, už proto, že začíná o celých deset hodin dřív, než půlnoc opravdu nastane. Musíme ale uznat, že jí to na půvabu nic neubírá. Sejde se na ní tolik lidí, kolik se ve zdejším kostele schází jen při výjimečných událostech a mnozí přijdou jen jedenkrát za rok, právě kvůli zvláštní a sváteční atmosféře. Vůbec nikomu nevadí, že letitý a zažitý rituál Štědrého dne v každé rodině, je obrácený tak říkajíc naruby.
Za "půlnoční mši" děkujeme P. Juanovi Provecho, který ji každoročně, i přes mnoho jiných svých povinností a nutnou cestu z Prahy a zase zpět, slouží.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Program v kostele Zvěstování Panny Marie v lednu 2017:
7. ledna 2017 - Mše svatá se nekoná, vystoupení pěveckého sboru - začátek v 15 hodin
14. ledna 2017 - Mše začíná ve 14 hodin
21. ledna 2017 - Mše začíná ve 14 hodin
28. ledna 2017 - Mše začíná ve 14 hodin
27. prosince 2016 odjel P. Juan Provecho na pouť do Santiaga de Compostela. Prosíme všechny, věnujte modlitbu za dobrou cestu
a šťastný návrat , jeho i všech poutníků.
Za váš čas, který jste věnovali této stránce děkují
V. M. S.

***********************************************************************************************************

Změna mše

10. prosince 2016 v 19:02
!POZOR ZMĚNA TERMÍNU!
​​Vážení čtenáři
v příštím tj. 50. týdnu se mše svatá koná mimořádně v neděli 18. prosince 2016 od 13 hodin.
Od 15 hodin pořádá v kostele vánoční koncert ZŠ Zaječov a proto mše bude sloužena z technických důvodů
v kapli sv Mikuláše Tolentinského a sv. Augustina.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
V. M. S.

*********************************************************************************************************************************

Prosinec

1. prosince 2016 v 6:00

Vážení čtenáři přejeme Vám krásný a klidný adventní čas.
Rok uplynul jako voda a opět se blíží dětmi milované Vánoce, jednoduše řečeno "Ježíšek". Než nejkrásnější a nejtajemnější noc nastane, je dobře se v denním shonu na chvilku zastavit, popřemýšlet nad uplynulým časem, zvážit, co jsme udělali dobře a co méně dobře. Podívat se, kde můžeme pomoci nějakou, třeba i drobnou finanční částkou a zároveň si dát pozor, komu přispíváme a jestli někdo nezneužívá lidské dobroty a předvánoční nálady k vlastnímu prospěchu. Kvůli několika darebákům neodmítejme potřebné, pokud je pomoc v našich silách.
V listopadu byly v klášteře a kostele pořádány dvě, velmi podařené akce. Tou první byl III. ročník výstavy ŠIKOVNÉ RUČIČKY, která představila širokou škálu různých výrobků, od perníčků po keramiku a několik velmi pěkných betlémů. Přes nepříznivé počasí se v renovované budově kláštera vystřídalo během dvou odpolední, po které se výstava konala, přibližně 800 návštěvníků. Je vidět, že výstava si už získala svoje příznivce nejen v Zaječově, ale v poměrně širokém okolí. Pravidelnou součástí výstavy je i prohlídka kostela Zvěstování Panny Marie, v případě zájmu s možností průvodce s výkladem historie kostela a kláštera................................................................................................................................

Druhou akcí doprovázející výstavu bylo vystoupení kladenské skupiny "GEMINI MUSICALES", která interpretovala duchovní hudbu doby Karla IV. Skupina tuto hudbu uvádí precizně s velkým nasazením. Při produkci také představuje neobvyklé a dnes už zřejmě téměř zapomenuté nástroje jako jsou šalmaje, gemshorny a portativ. Výše jmenované uskupení můžeme všem zájemcům o dokonale provedenou hudbu, vřele doporučit a proto i zveřejňujeme webové stránky a e-mail pro případné zájemce o koncert této skupiny.
Web: gemini.varhany.org - e-mail: gemini@varhany.org


...................................................................................................................................................................

Ani prosinec ve zdejším kostele se neobejde bez kulturních akcí. Takovou první je koncert plzeňské skupiny JENTET, pořádaný ve spolupráci se sdružením "SPOLEK ZDĚNÁ 2012" a kostelem Zvěstování Panny Marie...............................................................................................................................

Druhou a tradiční akcí je "VÁNOČNÍ KONCERT" pořádaný ZŠ v Zaječově. Náplní koncertu jsou vánoční písně, koledy ale i známé písně nevánočního charakteru. Koncert se uskuteční v neděli 18. prosince 2016 od 15 hodin. Zúčastňují se především rodiče dětí a rodinní příslušníci, ale jsou zváni všichni, kteří mají o velmi dobré vystoupení žáků školy a jejich hostů, zájem.

...............................................................................................................................


Program v kostele v Zaječově v prosinci:

3. 12. 2016 - mše se nekoná
10. 12. 2016 - mše začíná ve 14 hodin
11. 12. 2016 - koncert JENTET, začátek v 15 hodin
17. 12. 2016 - mše začíná ve 14 hodin
18. 12. 2016 - koncert žáků Základní školy v Zaječově, začátek v 15 hodin
24. 12. 2016 - Vánoční mše začíná ve 14 hodin (za půlnoční mši)
31. 12. 2016 - bohoslužba slova - začíná ve 14 hodinDěkujeme za Váš zájem v roce 2016 a těšíme se na shledanou v roce 2017

V. M. S.

*************************************************************************************************************************************

Listopad

1. listopadu 2016 v 6:00

Měsíc utekl jako voda a jsme tu znovu s krátkým povídáním o minulému i tomto měsíci.
Vážení čtenáři opět Vás vítáme na stránkách našeho blogu a děkujeme za vaši přízeň.
V minulém příspěvku jsme se zapomněli věnovat jedné zářijové události. Událostí byli křtiny jednoho malého človíčka, o kterém věříme, že se za pár let stane členem naší, dnes velmi malé, místní církevní společnosti.

V říjnu se o křest "přihlásila" další malá osůbka, která se díky rodinné tradici zařadí, nebo alespoň se čas od času přihlásí ke zdejšímu farnímu společenství.
Oběma dětem přejeme, aby vyrůstaly ve spokojených a šťastných rodinách a obě rodiny žily v dobré a spokojené společnosti, nepoznaly v životě velká neštěstí a životem je vždy provázela láska, víra, pochopení a v případě potřeby pomoc nejenom rodiny, ale celé společnosti.
Začíná listopad a s ním přichází Památka zesnulých - Dušiček tak jak je tento svátek krásně nazývaný v naší zemi. K tomuto svátku směřovala i sobotní mše. Jako hosté se jí zúčastnili mladí "Rytíři od sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích". Velmi ochotně vypomohli hrou na varhany, když nikdo z místních hru na tento krásný nástroj neovládá. Za jejich pomoc jim patří náš dík. Po mši následovala každoroční v tomto podzimním času procházka po místním hřbitově. Skupinka farníků spolu s páterem Juanem, vzpomenula nejen zemřelých kněží augustiniánského řádu,ale i všech dobrých lidí, kteří opustili tento svět. Za všechny zemřelé byly proneseny modlitby za jejich věčný klid. Prosíme Vás všechny, kteří budete vzpomínat a modlit se za své blízké, připojte jednu modlitbu za ty, na které už nemám kdo vzpomínat. Všem, kteří to udělají patří velký dík.
Ještě chceme připomenout, že 27. listopadu začíná doba adventní, která předchází jednomu z nejvýznamnějších křesťanských svátků - Vánocům a slouží jako příprava na slavnost.
"Dušičkovou " náladu tak trochu dokumentují snímky č. 8 - 15.


Bohoslužby a akce v listopadu.

5.11.2016 - Mše se nekoná
12.11.2016
19.11.2016
26.11.2016
- v tyto dny mše začíná vždy ve 14 hodin.

19. 11. - 20. 11.2016 bude v prostorách kláštera uspořádán III. ročník výstavy "ŠIKOVNĚ RUČIČKY". Výstava se koná po oba dny od 12 do 17 hodin. Všichni návštěvníci jsou srdečné vítáni. Více na www.regionart.cz.


Děkujeme ještě jednou za pozornost, kterou jste naší stránce věnovali. Přejeme všem příjemné chvíle při čtení a podzimní procházce krásnou, i když trochu smutnou podzimní přírodou.
V. M. S.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen

1. října 2016 v 6:00
Vážení naši čtenáři, hlásíme se opět po měsíci s krátkým příspěvkem.
Září uběhlo jako voda a přineslo mimo příchodu podzimu jednu z pravidelných a významných akcí - XXIV. setkáním bývalých příslušníků 52. praporu PTP. Je až dojemné sledovat vytrvalost, se kterou se staří a určitě ne zdraví pánové těchto setkání zúčastňují. Smutné, ale pochopitelné je sledovat, jak rok od roku jich na setkání ubývá. Bohužel, čas nejde zastavit a tak si vybírá svoji daň.
Každoročně na toto setkání přijíždí kardinál Dominik Duka, místopředseda Senátu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, zástupci armády, obce a další hosté. Pravidelnou součástí setkání PTP-VTNP je mše svatá, kterou celebroval pan kardinál. Účastníci setkání se po konci mše přesunují k pomníku, který je postavený v sousedství bývalých kasáren, kde byl 52. prapor dislokován.
Závěrečnou částí setkání je vždy posezení v Lidovém domě, kde po skončení oficiálního programu pokračuje neformální beseda. V oficiální části představitelé svazu PTP-VTNP ohlásili ukončení činnosti svazu s koncem letošního roku. Důvodem je vysoký věk všech členů, který navíc komplikují zdravotní potíže. Zároveň oznámili, že poslední, XXV. setkání, které bude jakousi slavnostní tečkou za činností svazu,
se uskuteční 14.září 2017.
Všem, kterých se tato událost týká, přejeme dostatek zdraví a sil, aby se mohli naposledy sejít ve zdejším kostele a vzpomenout všech, kterým nebylo dopřáno dožít se těchto dnů.
Setkání a jeho atmosféru dokumentují následující fotografie:


Foto: Člověk a víra - p. Alois Vašků,
p. Ing. Josef Švandrlík (iJŠ)
p. Vladimír Hroch
Autoři příspěvku touto cestou děkují výše uvedeným fotografům za zaslání fotografií a za souhlas s jejich použitím.
.
.
Termíny mší v říjnu:
1. 10. 2016 - mše se nekoná
8. 10. 2016
15. 10. 2016
22. 10. 2016
29. 10. 2016
Mše začíná vždy ve 14 hodin - sobotní mše s nedělní platností.
Všem čtenářům děkujeme za pozornost věnovanou tomuto blogu a přejeme příjemně prožité podzimní dny.

V.M.S.

Září

1. září 2016 v 6:30
Zdravíme všechny naše čtenáře, pravidelné i náhodné, při vstupu do období "babího léta" a věřme, že bude velmi příjemné.
Postupně se měnící barvy přírody neodbytně ohlašují zatím jen zvolna přicházející podzimní čas. Je vhodná doba trochu se zamyslet nad uplynulým létem a nad očekáváním věcí příštích.
V srpnu v opraveném a upraveném klášteře prožily děti v několika táborech určitě krásné dny. I počasí ukazovalo převážně svojí vlídnější tvář a tak vzpomínky na čas prožitý v Zaječově - Svaté Dobrotivé budou jistě příjemné.
Při letním pobytu dětí z farnosti Kladno jsme díky vstřícnosti paní Harigelové a pana Marka (takto uskupení GEMINY MUSUCALES) měli možnost poprvé v životě slyšet nástroj PORTATIV . Nástroj vypadá jako hodně zmenšené varhany a jeho podobu a podobu gemshorn lépe, než jakýkoliv popis dokomentují přiložené fotografie pořízené při neveřejné a neoficiální zkoušce. Duo Gemini musicales se věnuje duchovní hudbě středověku, renesance a raného baroka. Používají dnes už neznámé nebo málo známé nástroje, jako jsou gemshorny, šalmaje a pod. Více lze najít na stránkách gemini.varhany.org.

-.

.
.
Kladenský dětský tábor vystřídaly děti které zde pobývaly pod patronací Řeckokatolické církve. P. Tomáš Mrňávek D.S.E.O., i když v rekonvalescenci, sloužil mše i pro místní farní společenství, a za to mu patří velký dík všech farníků. Dokumentují to přiložené fotografe, i když francouzské hole, které musel používat, se na snímcích nepodařilo zachytit .

.Poslední letošní pobyt dětí v klášteře uspořádala farnost z Mníšku pod Brdy. Toto uskupení se do kláštera už několik let vrací a je jakousi "stálicí" která pro děti má vždy nachystáno plno překvapivých a dlouho zapamatovatelných zážitků.
Přejme všem, kteří se podílejí na pořádání letních dětských táborů, aby jim nadšení pro práci s dětmi, mnohdy konanou za osobních obětí, dlouho vydrželo a aby našli i pokračovatele v této velmi záslužné činnosti..
.
.

Poděkování a Boží požehnání vaší práci.
Za rok možná NA SHLEDANOU.

S koncem měsíce srpna končí ve zdejším kostele i "Brána božího milosrdenství" a kostel Zvěstování Panny Marie a sv. Dobrotivé ztrácí pověření být mimořádným poutním místem a vrací se k obyčejnému a trvalému pořádku.


.
.
.

Mše v září:
3. září - mše svatá se nekoná
10., 17. a 24. září - mše začíná vždy ve 14 hodin.
Každoroční, nyní už XXIV. setkání členů PTP ČR - VTNP se uskuteční dne 15. září 2016 s programem:
1. Přijetí čestných hostů starostkou obce na OÚ - 9 hodin 2. Bohoslužba v kostele Zvěstování Panny Marie - 9.30 hodin
3. XXIV. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ Svazu PTP-VTNP u pomníku - 10.45 hodin
4. Setkání v Lidovém domě - 12.00 hodin
5. Společný oběd a neformální setkání.
6. Předpokládané ukončení ve 14.30 hodin. Uváděné časy jsou orientační.
Setkání se zúčastní jako čestní hosté místopředseda senátu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, JE kardinál Dominik Duka, zástupci armády, MO, zástupce Slovenského svazu VTNP-PTP, obce a další.
S přicházejícím podzimem hodně pohody a dobré nálady všem
přejí V.M.S.

Srpen

1. srpna 2016 v 2:00


Začíná už 8.měsíc roku 2016 a zdravíme všechny čtenáře tohoto blogu.
Čas je spravedlivý, nezastavitelný, nekonečný a o prázdninách a dovolených ubíhá daleko rychleji než během roku. Zvláště to pociťuje ta část lidstva, která je školou povinná. Než se ohlédnou, je polovina prázdnin pryč. Červenec přinesl událost, v Zaječově jedinečnou a dohledné době neopakovatelnou. Jak jsme už v červencovém článku avizovali, uskutečnilo se celosvětové setkání augustiniánské mládeže v Zaječově - Svaté Dobrotivé.
Do naší obce se sešlo kolem tří set mladých lidí z dvaceti států světa. Mezi účastníky byli kromě Španělů, Italů, Poláků, Čechů, Slováků i Američané, Panamci, Filipínci a Australané kteří měli do Zaječova zřejmě nejdelší cestu. Zkrátka, byl to jakýsi novodobý Babylon jazyků a národů. Je velikou výhodou dnešní důraz na výuku jazyků ve školách, takže společným jazykem byla především angličtina a španělština a tedy bezproblémová vzájemná komunikace.
Program setkání pamatoval i poznávání některých lokalit ČR a nebyl omezen jen na Zaječov. Delegace, nebo jejich části navštívily klášter sv. Tomáše v Praze a absolvovaly křížovou cestu na Petřín. Zkouškou fyzické kondice byl pěší výlet na Svatou Horu u Příbrami, účastníci obstáli se ctí.
Program setkání byl zakončen slavnostní mší, kterou celebroval kardinál a emeritní pražský arcibiskup Miloslav Vlk. Mši sloužil v italštině a byla souběžně překládána do angličtiny. Hudební doprovod zajistilo mezinárodní dočasné pěvecké a hudební uskupení. I když text písní byl pro část Čechů nesrozumitelný, provedení bylo velmi pěkné. Je škoda, že ze zaječovských přišla jen paní starostka s manželem a několik dalších občanů. Nikdo jiný cestu do kostela nenašel. Není nutné být vždy věřící, ale nikomu neublíží si kostel čas od času alespoň prohlédnout a při tom v klidu se zamyslet nad životem svým, svých blízkých i celé společnosti.
Po svatodobrotivském setkání pokračovalo 196 účastníků na Světové dny mládeže a setkání s papežem v Krakově a ostatní cestovali do Brna, kde pro ně byla uspořádána v augustiniánském kostele mše. Příští setkání augustiniánské mládeže bude v roce 2019 a hostitelskou zemí bude středoamerická Panama. Setkání AYE 2016 bude trvale připomínat soška Jezulátka, kterou kostelu věnovala filipínská delegace.
Takto velkou akci v relativně malé vesnici nelze uspořádat bez pomoci obecní samosprávy. Pořadatelé touto cestou děkují za vstřícný přístup a neocenitelnou pomoc obecnímu zastupitelstvu a paní starostce, vedení ZŠ a MŠ a pracovnicím školní jídelny, v neposlední řadě i restauraci Lidový Dům a manželům Tichým.
Kde je spousta mladých, tam je vždy zájem o zábavu, někdy bohužel hodně hlučnou. Alespoň toto cestou pořadatelé děkují všem, kteří prožili neklidné noci, za pochopení a za vzniklé nepříjemnosti se dodatečně omlouvají. Slavnostní ohňostroj byl součástí poděkování účastníků za vlídné přijetí zaječovskými občany.
Kostel Zvěstování Panny Marie je i v srpnu poutním kostelem s BRÁNOU MILOSRDENSTVÍ a mše se konají každou sobotu s nedělní platností. Mše začínají vždy ve 14 hodin
Krásný srpen s příjemným počasím i zážitky.
V.M.S.
Kam dál