Svatohubertský koncert

Čtvrtek v 21:38

Srdečně Vás zveme na Svatohubertský koncert v zaječovském kostele v sobotu 3.11.2018 od 15:00 hod.
.
........................................................V.M.S...............................................................
******************************************************************************************************************************************
 

Říjen

1. října 2018 v 11:00

Zdravíme všechny lidi dobré vůle a zvlášť srdečný pozdrav posíláme našim čtenářům a přátelům.
Měsíc uplynul jako voda a vítáme Vás, naše milé čtenáře a příznivce na stránkách našeho říjnového blogu.
Nejvýznamnější událostí minulého měsíce byla vzpomínka na doby, zaplať Bůh, minulé. Opět po roce se v zaječovském kostele a pak u památníku PTP setkali příslušníci neblaze proslulých útvarů (pokud se ještě tohoto dne dočkali), nebo členové jejich rodin. Vzpomínka začala mší svatou ve zdejším kostele. Celebroval ji hlavní kaplan Armády ČR P. plk. Jaroslav Knichal. Vzpomínky na PTP se jako po několik předchozích let zúčastnil senátor Přemysl Sobotka, zástupci armády České republiky a armády Slovenské republiky. Na oslavu přijela i poměrně početná delegace Konfederace politických vězňů ze Slovenska. Po skončení mše kostelem zazněla česká a slovenská hymna. Zpěv účastníků připomněl krásu textu obou písní a hlavně dobu, kdy jsme žili v jednom státě. Ještě dnes, 25 let po rozdělení na dva státy, když slyšíme českou hymnu, očekáváme stále po jejím skončení hymnu slovenskou a bohužel marně. Škoda, že původní republika z roku 1918 se nedočkala té, nyní s velkou pompou slavené, stovky.

Začátek mše svaté, čestní hosté a bývalí příslušníci PTPCelebrant mše plk. Knichal, přinášení darů členy delegace Konfederace politických vězňů SRFronta před kaplí sv. Dobrotivé s novou sochou světice, skupinka členů Konfederace politických vězňů SRVzpomínka, projevy a pokládání věnců u památníku PTP před bývalými kasárnami v Zaječově - Dolní KvaniSetkání účastníků vzpomínky a beseda v Lidovém domě v ZaječověNávštěva Muzea středních Brd ve Strašicích, expozice věnované PTPV minulém příspěvku jsme ukázali fotografie ze stavby misijního kříže. Nový kříž pevně stojí na svém místě a v den svátku českého zemského patrona sv. Václava se dočkal vysvěcení. Kříž vysvětil P. Juan Provecho a věřme, že kříž bude stát dlouhá léta a bude místem k zamyšlení a tiché modlidbě na místě, jenž bylo svědkem mnoha historických událostí, které v různých dobách ovlivňovaly život všech obyvatel naší krásné země.

Příchod věřících k misijnímu křížiSvěcení kříže a závěrečná modlitba
Misijní kříž je zhotovený starou, dnes už běžně nepoužívanou technologií, osekáváním. Doloženo detailní fotografií, na které jsou zřetelné stopy po opracování. Ručíme za to, že nejsou vytvořeny dodatečně na původně řezaném trámu.

Léto skončilo, máme už osmý den podzim, pobyty dětí v klášteře se snižují na minimum a je třeba se připravit na jiné podzimní radosti. Jednou z nich jsou koncerty, které zazní v našem kostele. První z nich se uskuteční
3. listopadu, v den svátku sv. Huberta a bude provedena, jak jinak, Hubertská mše Es dur, jejímiž autory jsou Petr Vacek a Josef Selement. Ukázku z této mše jsme slyšeli na jaře, při koncertu Zvonařova tria. Hudba je to velmi krásná a koncert bude ještě doplněn průvodním slovem a ukázkou mysliveckých fanfár. Hudební část mše provede trio trubačů Zeleného kříže, zpěv bude v podání smíšeného pěveckého sboru BONBON, pod vedením sbormistrině Mgr. Bohumily Vokáčové. Začátek koncertu od 15 hodin a vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni od pořadatelů, kterými jsou OMS Beroun, Spolek Zděná 2012 a farnost sv. Dobrotivá.
Tento koncert uvádí přicházející období předvánočního času, kdy budou v kostele uvedeny alespoň dva adventní koncerty. Termíny koncertů včas uvedeme na stránkách našeho blogu. Ne každý má hudbu jako oblíbené prožití volného času a tak pro ty, kterým chybí (možná) hudební sluch, avizujeme s předstihem termín velmi oblíbené výstavy ŠIKOVNÉ RUČIČKY. Výstava je připravována na 24. - 25. 11. 2018 a tak nabádáme zájemce, zaznamenejte si tento termín. Podrobnosti a definitivní potvrzení termínu uvedeme v příštím příspěvku. Pořádající agentura REGIONART vám, jako vždy, připraví jistě skvělý zážitek, jak už se ostatně při této výstavě stává tradicí.

Mše v říjnu:

 • První sobotu 6. října 2018 mše svatá není.
 • .
 • 13., 20. října 2018 začíná mše vždy v obvyklém čase 14 hodin.
 • .
 • 27. října 2018 je mše se začátkem ve 14 hodin. Po skončení mše bude na místním hřbitově uctěna Památka zesnulých.

Všem, kteří jste dočetli tento přípěvek až k tomuto místu, patří náš dík, přání příjemného podzimu a popřípadě i babího léta, prožitého ve zdraví, dobré náladě a celkové spokojenosti.

Za Vaši pozornost a přízeň děkují autoři

........................................................V. M. S. + V.H.......................................................

********************************************************************************************************************************

Září

1. září 2018 v 17:30

Krásný první zářijový den všem dobrým lidem.

Se začátkem měsíce září zdravíme a po prázdninové pauze opět vítáme vás, naše milé čtenáře a děkujeme vám, že jste po poměrně dlouhé době, vyčerpávajícím a všudypřítomném horku na nás a na tento blog nezapomněli.
Prázdniny v kostele a v klášteře jsou vždy ve znamení střídání letních dětských táborů. Dva letní měsíce jimi byli zcela naplněny a těžko by se našel volný termín v rozsahu několika dnů. Popisovat jednotlivé tábory je nad naše možnosti, protože jsme se života táborů neúčastnili tak ke každému LDT přidáme několik snímků ze mší, kterých se táborníci účastnili.

Farnost Chomutov pořádá letní dětské tábory v zaječovském klášteře už několik let.

Summer school - pořádaná Augustiniány se také pravidelně opakuje.


LDT Kladno Švermov vždy provází spousta hudby a zpěvu.

Pobyt dětí v klášteře organizuje i církev Řeckokatolická. Tábora se účastnil i P. Mrňávek a ochotně sloužil i
katolickou mši za nepřítomného P. Juana. Děkujeme a těšíme se na příští setkání.
Léto neznamená jenom odpočinek, ale je i časem k provedení údržbových prací na kostele a klášteře. Pan Tomáš Huml se svými spolupracovníky se pustil do vyčištění a opravy okapních svodů, opravy poškozených míst na fasádě kostela a spadlé římsy na jižnístěně kostela. Ještě bude nutné opravit střechu zvonice a prohlédnout a natřít postupně celou kostelní střechu. Tady se přímo nabízí otázka, jestli je vhodné a výhodné trvat na původních materiálech používaných v době výstavby kostela. Dnes pro dřevěný šindel není dost vhodné suroviny, nejsou ani výrobci a hlavně okolní prostředí je úplně jiné a podstatně agresivnější než před cca 200 až 300 lety, kdy snad byl kostel šindelem krytý. Soudobé technologie umožňují vyrobit a napodobit téměř jakýkoliv přírodní materiál a dát mu vlastnosti, které jeho životnost prodlouží o desítky let při minimální údržbě. To je ovšem otázka pro odborníky a zejména pro památkáře, kteří by měli vždy zvažovat jestli dost pochybná "originalita" objektům a jejich majitelům víc neškodí než prospívá.

Detailní pohled na okraj střechy zvonice, okap a stav šindelů. Na celé střeše zvonice i kostela se takto poškozené krytiny najde určitě víc.

Opravy budou pokračovat a je nutno vyzdvihnout práci provádějící firmy a poděkovat za ni. Práce provádějí lezeckou technikou a věřte, není vůbec jednoduché dělat zedničinu při zavěšení na laně, tedy přesně, posazený na sedačce, která je z pohledu běžného smrtelníka mučícím a krajně podezřelým zařízením. Pánové děkujeme a jsme vám vděčni.
Pohled na řemeslníka v závěsu na střeše zvonice ve většině lidí vzbuzuje dost nepříjemné pocity. Na dalších snímcích je zvonice před opravou a po ní, poslední snímek ukazuje západní stěnu kostela již opravenou.

Na nádvoří kláštera pomalu vyrůstá přístřešek pro poutníky při Mariánských poutích. Po dobu prázdnin teď je stavba pozastavena, s dětskými letními tábory stavební práce nejdou dohromady. Koncem prázdnin se práce znovu rozběhnou, vlastně už byly obnoveny a věřme, že budou i rychle pokračovat. Další práce probíhají na opravě fasády jižního křídla kláštera a dále se pracuje na čištění klášterní zahrady od náletových dřevin.
Rozpracovaná stavba přístřešku.
Část opravené římsy jižní stěny budovy kláštera.

Začátkem srpna byl znovu postaven nový misijní kříž, který je náhradou za původní, postavený v devadesátých letech minulého století na kterém "zapracoval" zub času, takže byl už nebezpečný. Nový kříž zhotovil a nově instaloval
p. František Ungr se svými spolupracovníky. Práce je precizní a věřme, že kříž bude odolávat počasí po mnoho let a že se nenajde nikdo, kdo by si dovolil vztáhnou ruku na tento křesťanský symbol tak, jako se stalo v případě pravoslavného kříže mezi Žebrákem a Točníkem postaveným nad hrobem ruských vojáků generála Suvorova, kteří zde byly pochováni někdy někdy na konci 18. století.
Nový misijní kříž s partou jeho tvůrců a stavitelů.

....................................................Vzpomínka na PTP..........................................................

V září se každoročně v obci koná setkání bývalých příslušníků útvarů PTP. Svaz PTP ukončil svoji činnost na konci loňského roku a Spolek Zděná 2012 nejen převzal do úschovy standartu PTP, ale i závazek, každý rok organizovat vzpomínku na toto těžké období naší země. Dovolujeme si vás pozvat na letošní setkání, které se koná 13. září 2018 s následujícím programem:
 • .
 • Mše svatá ve zdejším kostele se začátkem v 9.30 hodin. Mši celebruje hlavní kaplan AČR P. plk. Jaroslav KNICHAL.
 • .
 • 11.00 - Pietní akt u pomníku PTP
 • .
 • 12.00 - Setkání s čestnými hosty v Lidovém Domě
 • .
 • 13.00 - Společný oběd a přátelské setkání účastníků
 • .
 • 15.00 - Odjezd do Strašic
 • .
 • 15.30 - Prohlídka expozice PTP v Muzeu Středních Brd ve Strašicích

.................................................Program bohoslužeb v září:................................................
 • .
 • 8. září 2018 - mše svatá začíná ve 14 hodin
 • .
 • 13. září 2018 - v 9.30 hodin začíná mše ke vzpomínce na PTP
 • .
 • 15. září 2018 - bohoslužba slova se začátkem ve 14 hodin
 • .
 • 22. září 2018 - mše se začátkem ve 14 hodin
 • .
 • 29. září 2018 - ve 14 hodin začíná mše svatá

Na tomto místě jsme došli, snad i s vámi našimi čtenáři, na konec zářijového povídání. Pokusili jsme se shrnout nejdůležitější události, které se staly během prázdninových dnů. I nadále budeme informovat o nejdůležitějším dění v kostele a klášteře.
Nezbývá, než ještě popřát malým i větším školákům snadný a klidný nástup do školy, příjemný a úspěšný nový školní rok. Vám všem ostatním klidný "přesun" do podzimu, který snad příroda nevynechá tak, jak se to stalo s jarem.

Na další setkání v říjnu se těší autoři:

.........................................................V. M. S. + V. H..........................................................

*************************************************************************************************************************************
 


Srpen

1. srpna 2018 v 10:30

......................Program srpnových bohoslužeb .......................

.
 • 5. srpen 2018 - mše se mimořádně koná v neděli od 13 hodin
 • .
 • 11. srpen 2018 - bohoslužba slova se začátkem ve 14 hodin
 • .
 • 18. srpen 2018 - mše svatá začíná ve 14 hodin
 • .
 • 25. srpen 2018 - začátek mše je ve 14 hodin
 • .
V době prázdnin může docházet ke změnám v termínech i v čase. Změny uvedeme na stránkách blogu.

Všem našim čtenářům přejeme příjemné prožítí prázdnin a dovolených ve zdraví a těšíme se
na shledanou 1. září 2018.


.......................................................V. M. S. + V. H...................................................


*********************************************************************************************************

Červenec

1. července 2018 v 6:00

...........................................Termíny bohoslužeb v červenci 2018....................................
 • 7. červenec 2018 - mše svatá se nekoná
 • 14. červenec 2018 - začátek mše je ve 14 hodin
 • 21. červenec 2018 - mše začíná ve 14 hodin
 • 28. červenec 2018 - mše svatá se začátkem ve 14 hodin
V době prázdnin může docházet ke změnám v termínech i v čase. Změny uvedeme na stránkách blogu.


Všem našim čtenářům přejeme příjemné prožítí prázdnin a dovolených ve zdraví a těšíme se
na shledanou 1. září 2018.


.......................................................V. M. S. + V. H..............................................


Červen

1. června 2018 v 20:09

Přejeme krásný první červnový den.
Květen, který právě skončil, přinesl několik, pro farnost významných událostí. Ta první je bohužel smutná. 6. května by se dlouholetý kněz, páter Antonio dožil padesáti roků. Nebylo mu dopřáno dosažení tohoto krásného věku. Jeho činorodý život skončil prvního srpna loňského roku, na dovolené v rodném Španělsku. Škoda dobrého kněze a skvělého člověka. Ať odpočívá v pokoji. Prosíme, věnujte modlitbu a tichou vzpomínku.


Další události jsou už podstatně veselejší. 12. května se konala XXI. Mariánská pouť. Počasí poutníkům přálo a tak putování z Tění do Zaječova proběhlo bez potíží.

Začátek putování je u kapličky sv. Václava v obci Těně. Poutníci v tomto okamžiku mají před sebou 4 - 5 kilometrů jarní rozkvetlou krajinou a lesními cestami. Z lesa k naší velké lítosti žádné snímky nemáme. Snad se nám podaří získat je příště, za předpokladu, že najdeme fotografa, který cestu absolvuje s poutníky.Ke kostelu poutníci dorazili krátce před polednem. Procesí prošlo tradiční cestu kostelem, kolem místa "zjevení Panny Marie" a dále se poutníci věnovali prohlídce kostela a kláštera, připravenému pohoštění v refektáři kláštera a odpočinku po cestě z Tění do Zaječova.Slavnostní mše byla vyvrcholením celé pouti. Věříme, že všichni poutníci prožili příjemné putování v přírodě za krásného počasí a do svých diářů, počítačů a chytrých telefonů si zanesou upomínku na pouť roku 2019.

V závěru poutní mše byla vysvěcena a intronizována socha sv. Dobrotivé (Benigny). Socha byla zhotovena podle původního středověkého originálu.
Zajištění pouti je celkem náročná záležitost a děkujeme všem, kteří ochotně přiložili ruku k dílu při úklidu a výzdobě chrámu, stejně jako při přípravě pohoštění. Vážení přátelé, srdečně vám děkujeme za nezištnou a obětavou pomoc.
Druhou příjemnou událostí byl koncert Zvonařova tria, pořádaný spolu se Spolkem Zděná 2012. O triu samotném, jeho vzniku a směřování, bylo více napsáno v minulém příspěvku. Koncert byl pro návštěvníky možností poznat už většinou zapomenuté dílo významného českého skladatele a hudebního pedagoga. Přesto, že se nám, autorům článku, hudební talent vyhnul velkým obloukem, koncert hodnotíme jako velmi pěkný a zejména se nám líbila ukázka z "Hubertské mše". Mše je, podle ukázky, krásná a krása hudby je ještě umocněna prostorem chrámu. Snad se dočkáme provedení celé mše ve zdejším kostele ještě v letošním roce..


Zvonařovo trio je složeno za samých skvělých muzikantů a zejména nejmladší z nich má před sebou zřejmě velkou naději na vynikající hudební kariéru. Naznačují to skvělé výsledky v různých soutěžích, které s velkým úspěchem absolvoval. Velký dík za skvělý hudební zážitek patří slečně Marii Maškové a otci a synovi Zýkovým. Jen je škoda, že se nenašlo více lidí, kteří by vyměnili pěkné počasí za kulturní a jedinečný zážitek.


Poslední květnová sobota byla významná křtem nového křesťana a našeho farníka malého Václava Juana. Přejeme mu, aby svůj život prožil ve zdraví a víře, aby se mu podařilo splnit si všechna svá, i ta nejtajnější budoucí přání.Dále se budeme už věnovat červnu a začneme jako obvykle pranostikami na tento měsíc. Snad nejznámější je ta věnovaná sv. Medardovi.
 • Medardova kápě (8.6.) 40 dní kape
 • Na svatého Víta (15.6.) na jedné straně se tmí a na druhé svítá
 • Od svatého Jana Křtitele (24.6.) běží slunce již k zimě a léto k horku.
 • Prší-li na den svatého Petra a Pavla (29.6.), urodí se hojně hub.
Snad se některá z "dešťových" pranostik v rozumné míře naplní, aby se trochu ulevilo suchem zkoušené zemi a i lidem, kteří, stejně jako příroda, nedostatkem vody hodně trpí. Člověk si vody váží bohužel až v době, kdy mu začne chybět. Snad si z toho vezmeme všichni poučení a s vodou budeme lépe hospodařit.
Dnes nás trápí vedro a sucho, ale školáci, pro které je červen dlouho očekávaným měsícem zvěstujícím konec školy a začátek naprosto báječných prázdnin mají na počasí určitě jiný názor. Dostatek tepla a málo deště slibuje spoustu času prožitého v blaženém nicnedělání na březích rybníků (pokud se ještě takové najdou), koupališť a bazénů. Přejeme jim, aby hodnocení uplynulého školního roku dopadlo co nejlépe a mohli si prázdnin v klidu a bez starostí užít jak se patří. To, co přejeme školákům samozřejmě přejeme i vám dospělým. Užijte si léta, prožijte krásnou dovolenou. Náš příspěvek se v červenci a v srpnu omezí jen na informace o termínech mší a se širším povídáním se ozveme opět 1. září. Věříme, že na nás za dva letní měsíce nezapomenete a opět se na našem blogu ve zdraví sejdeme.

Program mší v červnu :
 • 2. června - mše se nekoná
 • 9. června - bohoslužba slova se začátkem ve 14 hodin
 • 16. června - farní mše začíná ve 14 hodin
 • 23. června - mše se přesouvá na neděli 24. června a začíná v 10 hodin
 • 30. června - začíná jako obvykle ve 14 hodin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krásné léto prožité ve zdraví, boží požehnání pro všechny naše čtenáře přejí a vyprošují autoři

..........................................................V. M. S. + V.H..........................................

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Květen

1. května 2018 v 6:00

Krásný první májový den přejeme vám, všem našim stálým i náhodným čtenářům.

S posledním dubnovým dnem a s pálením "čarodějnic" jsme se přesunuli z takové té zimě jarní přechodové části roku do té s trvalejším teplým počasím, které mimo květů přináší s sebou i úrodu. Věřme, že počasí se zachová tak jak bývalo (jeho) dobrým zvykem a bude nám dávkovat přiměřeně vláhu i teplo. Ke květnovému počasí jsme přidali několik pranostik, tak jak to děláme pravidelně:
 • májová kapka platí nad dukát
 • když máj vláhy nedá, červen se předá
 • Pankrác, Servác , Bonifác (12.,13., 14. květen) jsou ledoví muži, Žofie (15. květen) je jejich kuchařka
 • na Urbana (25.května) pěkný teplý den, bude suchý červenec i srpen
V tomto měsíci nás čekají dvě významné události. Tou první je XXI. Mariánská pouť, pozvánku na ni přikládáme dále. Všichni, kteří mají zájem a chuť se zúčastnit, jsou už předem srdečně vítáni. Vřele doporučujeme všem, kterým to zdraví a kondice dovolí, pěší pouť čerstvě probuzenou přírodou z Tění do Zaječova. Věřte, že cesta jarním lesem je velmi pěkným zážitkem.


Druhou významnou událostí je koncert Zvonařova tria, který se koná v neděli 20. května 2018. Zaječovská farnost je spolupořadatelem, koncert se koná ve prospěch Spolku Zděná 2012 a případný finanční výtěžek bude použit k pokračování rekonstrukce druhé nejstarší budovy v obci.
Každému čtenáři asi nebude známo, kdo byl hudebník, skladatel a pedagog Zvonař a tak připojujeme alespoň stručnou informaci o něm.
Josef Leopold Zvonař (22. ledna 1824 Kublov - 23. listopadu 1865 Praha) byl český hudební skladatel, teoretik a pedagog. Složil desítky písní, ale i mše. komorní skladby, sonáty a dvě opery. Dodnes je známá píseň Vlastenecké hory (Čechy krásné, Čechy mé). Většina jeho prací je dnes zapomenuta, je však oceňován jako zakladatel české hudební pedagogiky, z níž později vyrostli další talentovaní hudebníci.
[Převzato z Wikipedie]


Hudebníci si název Zvonařovo trio vybrali především proto, že pocházejí z obce ve které se J. L. Zvonař narodil - z Kublova.
..........................................................................................................................................

Třemi snímky ze starých dob našeho kostela a kláštera připomínáme dávnou historii.Pohled na kostel od Hrbku.

Květnový program v zaječovském kostele:

 • 5. května 2018 - začíná mše svatá ve 14 hodin (náhrada za zrušenou mši 28.4.2018)
 • .
 • 12. května 2018 - XXI. Mariánská pouť - začátek poutní mše ve 14. hodin
 • .
 • 19. května 2018 - bohoslužba slova se začátkem ve 14 hodin
 • .
 • 20. května 2018 - Koncert Zvonařova tria od 15 hodin
 • .
 • 26. května 2018 -začíná mše svatá ve 14 hodin
Děkujeme všem našim laskavým čtenářům za pozornost kterou věnují našemu blogu, jehož rozsah je omezen závadou na naší technice. Omlouváme se a pokusíme se zjednat nápravu příště.
Krásné májové dny přejí autoři

........................................................V. M. S. + V.H............................................................

P.S. Nezapomeňte na prvomájový polibek pod rozkvetlým stromem. Svůj půvab má i krásná bříza.

Ať ani letos neuschneme!!!

*************************************************************************************************************************************

Zrušení mše

22. dubna 2018 v 21:29
Dne 28. dubna 2018 se z technických důvodů mše svatá nekoná. Obcí Zaječov je vedena trať Rallye Hořovice a proto jsou přístupové cesty v době od 07 hod. do 19 hodin UZAVŘENY. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další setkání.

Duben

1. dubna 2018 v 6:00 | V.M.S. + V.H.

V době kdy vychází náš příspěvek, velikonoční svátky končí. Jako jejich připomínku přinášíme všeobecně známý náboženský symbol, abychom si všichni připomněli, že nejsou jen oslavou jara a dobrého jídla, ale a to především připomínkou obětování jednoho člověka ku prospěchu mnohých.Vítáme vás, naše čtenáře v měsíci dubnu.
V měsíci nevyzpytatelného počasí, dobrých i špatných aprílových žertů.
K aprílovým žertům se nepřipojíme, pouze se pokusíme najít pro duben několik pranostik vztahujících se k počasí.
 • Je-li v dubnu teplý déšť, hojně požehnání jest
 • Na mokrý duben - suchý červen
 • Hřmí-li v dubnu - konec mrazům
 • Jasný Jiří - pěkný podzimek
[Jan Munzar, Medardova kápě]
I když do letošní XXI. Mariánské pouti chybí ještě šest týdnů, upozorňujeme na ni s velkým předstihem, aby každý, kdo se pouti bude chtít účastnit, měl dost času si upravit svůj program volného času. Tato pouť se od předchozích liší především jedinečnou událostí a tou je intronizace (uvedení do chrámu) kopie sochy Svaté Dobrotivé (Benigny). Na tuto událost vás všechny srdečně zveme přiloženou pozvánkou, jejímž hlavním motivem je snímek sochy, její skutečné podoby.


Důvod ke vzniku kopie je popsán v několika následujících řádcích:
Socha z roku 1237 byla počátkem devadesátých let odvezena ze zdejšího kláštera, restaurována a uložena v depozitáři Národního muzea v Praze. Vystavována je jen výjimečně, k vidění byla například na výstavě "Gotika v západních Čechách (1230 - 1530)". Výstava se konala v roce 1996 v pražském klášteře Svaté Anežky České.
Podoba sochy se značně změnila, byla odstrojena a zbavena polychromie. Do kláštera se už nikdy nevrátí.
[iJŠ]
Socha po restaurování od paní Anny Třeštíkové z let 1993 -1994


Na sochu často vzpomínala místní farnice paní Alexandra Švandrlíková (1943 - 2016). Její velkým přáním bylo, aby se socha do kláštera opět vrátila. Její přání se konečně splní při letošní pouti. Péčí rodiny socha byla znovu vyřezána a polychromována. Tohoto úkolu se ujal a beze zbytku splnil pražský řezbář pan Marek Minář, mj. autor několika knih o řezbářství. Sochu vytvořil podle dochovaných fotografií v původním provedení a velikosti.
Socha ponese dedikaci: "Na památku paní Alexandry Švandrlíkové (1943 - 2016) věnuje manžel Josef Švandrlík, synové Pavel a Josef, Zaječov 40", věnována bude všem farníkům, věřícím, příznivcům zdejšího kláštera, augustiniánům a kněžím, kteří v tomto chrámu sloužili a budou sloužit mši svatou.
Po mnoha letech se do kláštera vrací socha světice, která klášteru dala jméno a která nahradí sošku, nyní umístěnou na oltáříku v kapličce zasvěcené sv. Dobrotivé a je její nepřesnou náhradou.


Pokud si chcete připomenout, jak zdejší poutní místo přišlo k názvu Svatá Dobrotivá, vraťte se v archivu na blogu do dubna 2016, kde je původ názvu vysvětlený jedním z mnoha převorů zdejšího kláštera a člověkem odborně fundovaným.
Samotná soška sv. Dobrotivé (Benigny) má zajímavý osud, takže se opět vrátíme ke zdroji našich informací, ke knize převora kláštera M.B.Branda:
"Za drahně let socha ta sešla, a ač byla dosti chatrná, tož přece byla krásná, spanilá a utěšená. U této sochy na přímluvu svaté Dobrotivé děly se veliké zázraky a proto socha ta byla u veliké vážnosti chována jakožto socha zázračná. Také se vypravuje, když řeholníci klášter opustili, že Markéta Tancarka (Toncarová), rychtářka ze Zaječova, byvši ve snách napomenuta aby se postarala o důstojné ozdobení sochy svaté Dobrotivé, dala ji roku 1865 obnoviti u malíře Davida Schnabla z Nepomuku".
Tam, kde se nacházejí obrazy nebo sochy světců, tam dochází také k zázrakům. Dokonce se téma zázraků na poutních místech stalo námětem bakalářské práce jednoho studenta historie. Proto z knihy P. Branda vybíráme několik příkladů, které zázraky spojené se sv. Dobrotivou popisují. Pojďte se spolu s námi s nimi seznámit. První se týká "neochoty" sochy sv. Dobrotivé opustit zdejší klášter a kapličku, která jí byla a je zasvěcena:
" Rod pánů Zajíců velice chudnul a velikou část statků svých poznenáhlu odprodával. Po smutných dobách odebrali se páni Zajícové prodavše statky své do Litoměřicka na Mšeno, kamž s sebou vzali posvátné věci kostelní, jako obrazy svatých, kalichy a monstrance, aby tyto věci nepřišly do bezbožných rukou.
Když díl statků klášterních prodán byl pánu na Knín, hned odtud (z kostela) počaly se věci a nářadí kostelní odvážeti a mezi jinými naložena byla na vůz, jak se obyčejně říká, do fasuňku, také zázračná socha sv. Dobrotivé. Náklad zdál se býti těžkým a proto zapřáhnuto trojí spřežení silných volů; avšak spřežení voli za den toliko dvě míle ujeli, poněvadž byli náramně umdleni a pod tíhou nákladu velice se potili. Druhého dne v jízdě pokračováno a cesta tentokrát ku podivu rychle ubíhala a tažná zvířata s velikou rychlostí náklad ten táhla. Na místo určené přirazivše, dali se hned do práce, aby věci z vozu složili a všichni velice se podivili, když na voze nebylo sochy svaté Dobrotivé ".

Tady skončíme s opisem výňatků z knihy, protože poněkud archaický text je pro současného člověka trochu obtížný. Ale kde se dnes setkáte s tak krásnými tvary jako je "kamž", "prodavše", "přiraživše",které jsou vybrány z původního textu. Dále pokračujeme textem volně převedeným do dnešní češtiny.
Nikdo nedokázal vysvětlit, kam socha zmizela, pan Jiří Zajíc vytýkal vozkům, že nedávali po cestě pozor a sochu ztratili. Poslal je projít celou cestu kterou náklad převáželi. Pátrali však marně, sochu nenašli, s nepořízenou se vrátili do Mšena - Budina .
Krátce na to, byli ze Mšena do kláštera formani vysláni znovu pro kostelní věci a ke svému překvapení našli sochu na původním místě. Netroufali si však znovu ji naložit a opět dopravit do Mšena. Naložili jen ostatní věci podle příkazu a s nimi a s poznáním, že socha je opět na původním místě se vrátili do Mšena.
Na Budinském zámku byla pro sochu předem připravena kaple, v níž měla být socha sv. Dobrotivé umístěna, proto byl co nejdříve vypraven do kláštera znovu povoz k převozu sochy. Další pokus o převoz byl provázen stejnými potížemi jako předešlý, přesto socha, i když s velkými potížemi byla dopravena do Mšena a umístěna do kaple. Zámecká paní na druhý den sezvala významné hosty ke slavnostnímu otevření kaple a představení slavné sochy. Překvapení bylo obrovské, protože socha z kaple opět zmizela a zámecká paní si zřejmě musela vzhledem k pozvaným hostům, prožít velmi krušné chvíle.
Po marném hledání sochy v zámku, byl vyslán posel do zaječovského kláštera. Posel se asi po třech dnech vrátil zpět s oznámením, že socha se nachází opět na původním místě. Z tohoto zjištění bylo vyvozeno, že se stal zázrak a že svatá Dobrotivá si zvolila za své sídlo klášter na Ostrově.
V knize je zmíněna ještě celá řada zázraků, převážně týkajících se zázračného uzdravení těžce nemocných. Jejich popis svým rozsahem překračuje možnosti tohoto příspěvku a proto přikládáme odkaz, na kterém je možné celou knihu P. Branda najít, "stáhnout" a v klidu ji přečíst. Knihu získal a na webové stránky umístil p. Ing. Josef Švandrlík. Za jeho práci a ochotu podělit se se získanými poznatky mnohokrát děkujeme.
Program bohoslužeb v měsíci dubnu:

7. dubna ve 14 hodin mše svatá (koná se mimořádně)

14. dubna mše začíná ve 14 hodin

21. dubna ve 14 hodin začíná pravidelná mše

28. dubna pravidelná mše svatá se začátkem ve 14 hodin

Po skončení mše je možné si prohlédnou kostel a klášter, případně si předem dohodnout návštěvu na adrese:

Za vaši pozornost a trvalou přízeň děkují autoři:

.............................................................V. M. S. + V.H....................................................
****************************************************************************************************************

Březen

1. března 2018 v 12:00
Naši vážení a milí čtenáři, vítáme vás na našem blogu.
Další zimní měsíc je zase nenávratně pryč a přichází další, tentokrát už zavánějící jarem, které má v březnu svou, každoročně obnovovanou premiéru. Někdy lepší, někdy horší. Je to jak v lidském životě, tedy jako na houpačce, jednou líp, jindy hůř.
V únoru se naplno projevilo výtečné pozorování přírody a poznávání přírodních zákonitostí našimi předky a máme radost, že se občas povede potvrdit platnost některých pranostik i v 21. století. Například pranostika "Svatý Matěj ledy láme, nemá-li je, udělá je", tak tahle pranostika se letos naplnila naprosto přesně. A protože chybí sníh, který v únoru "pole sílí", uvidíme jaké budou důsledky pro celý letošní rok.
Počasí je hodně důležité, ale jsou i jiné události které naplňují a mnohdy ovlivňují náš celý život. První událostí února jsou Hromnice, kdy se světí svíčky (hromničky), které nás mají v průběhu celého roku ochraňovat.Krátce po svátku Hromnic přišla další důležitá událost pro celou farnost a tou byl křest malého, nového farníka Lukáše Stanislava. Ať ho životem provází boží požehnání a ochraňuje ho od nepříjemných a nebezpečných událostí.Když se tak krásně naplnila alespoň jedna z únorových pranostik, tak hned přejděme na březnové:
 • Březen - za kamna vlezem
 • Jak prší v březnu, tak také v červnu
 • Na svatého Řehoře (12. března) led plave led do moře a čáp letí od moře
 • Svatý Josef (19. března) s tváří milou končí zimu plnou
 • Svítí-li slunce na den Zvěstování panny Marie (25. března) bude úrodný rok
[Jan Munzar - Medardova kápě]
Únor má svoje naprosto jedinečné postavení v celém kalendářním i liturgickém roce. V tom kalendářním je významný tím, že je nejkratším měsícem roku, každé čtyři srovnává délku kalendářního roku s astronomickým a je posledním, úplně zimním měsícem (alespoň teoreticky). Je měsícem, ve kterém se v maškarním průvodu a veselí slaví konec Masopustu, i když mnoho oslavujících dnes ani netuší co Masopust vlastně je a proč se vlastně jeho konec slaví. Dáme krátké vysvětlení co masopust vlastně je:
Masopust je třídenní svátek nazvaný stejně jako slavnostní období mezi vánocemi a postní dobou. Zatím co jeho začátek je pevně stanovený po svátku Tří králů (6. ledna), pak jeho konec na Popeleční středu, je závislý na datu Velikonoc a končí v době od poloviny února do počátku března. V původním smyslu jde o "opuštění masa" (slovo karneval pochází nejspíš z italského carne levare, "dát pryč maso". Masopust představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období zvaným "tučný čtvrtek", spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou zvány ostatky, končiny, fašank nebo přímo masopust, se konají různé rituály, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou, spojenou s "pohřbíváním basy" o úterní půlnoci.
[Volně převzato z Wikipedie]

Pravda, v dnešní době se se ledacos z průběhu oslavy masopustu změnilo. Zaměstnavatelé vyžadují soustředění a odpovědnost, pracovní povinnosti jsou důležité, mají přednost před oslavami a tak se musí najít kompromis mezi povinností a zábavou. Hlavně je dobře, že se na tradiční staré zvyky nezapomíná, a že i mladá dorůstající generace je ponese dál.
Masopustní průvod masek si můžete prohlédnout na dále uvedeném odkazu na Zoneramu. Zároveň si můžete prohlédnout části obce, kterými průvod masek procházel. Ke cti účinkujících je nutno dodat, že výkon to byl více než skvělý vzhledem k rozlehlosti obce i k různým "nebezpečím", které na ně místy na trase průvodu čekala.


Popeleční středa

Oslavou konce masopustu a Popeleční středou začíná velký čtyřiceti denní půst, který předchází nejvýznačnějším církevním svátkům - svátkům velikonočním. Tedy době, kdy je připomínáno ukřižování Ježíše Krista i jeho zmrtvýchvstání. A postní doba je časem (ale ne podmínkou), kdy by se každý, ať už je věřící jakéhokoliv křesťanského vyznání, nebo je i ateista, měl zamyslet nad svým životem nejen mezi svými nejbližšími, ale i životem celé společnosti. Nechceme v našem příspěvku teoretizovat o v podstatě filozofických a teologických tezích, to neumíme, ale jednoduše připomenout významné dny křesťanského roku.
Program na březen:

3. března 2018 - mše se nekoná

10. března 2018 - začátek mše je ve 13.30 hodin. Před mší se prochází křížová cesta v kostele.

17. března 2018 - mše začíná ve 13.30. Mši předchází křížová cesta v kostele.

24. března 2018 - začátek mše je ve 13.30, před mší se prochází křížová cesta v kostele, mše je sloužena s platností pro Květnou neděli.


Připomínka významných dní pro kostel a klášter Zvěstování Panny Marie:

25. března 1262 Oldřích Zajíc z Valdeka dostal od krále Přemysla Otakara II. povolení ke stavbě a 26. března téhož roku zakládá klášter a kostel pod ochranou Zvěstování Panny Marie. V tomto roce tedy uplyne od založení kláštera a kostela 756 roků. Není v českém státě mnoho míst s takovouto historií.
Přejeme vám, naši čtenáři, aby pomalu přicházejíci jaro s sebou přinášelo radost, příjemnou náladu a pohodu. Aby se vám nemoci vyhýbaly a radost vám dělal každý čerstvý květ i list. Vzpomínejte na zdejší kostel a už dopředu si poznamenejte datum příští, XXI. Mariánské pouti, která se uskuteční 12. května 2018.
Srdečný dík za vaši pozornost a za měsíc opět na shledanou se těší autoři


................................................................V.M.S. a V.H.....................................................*****************************************************************************************************************************************

Kam dál