Smuteční oznámení

3. srpna 2017 v 11:05
Jen neradi Vám posíláme smutnou zprávu. Odešel dobrý člověk v plné síle a zůstává po něm plno smutku.
Prosíme, věnujte mu vzpomínku a modlitbu.
V+M Svobodovi+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Pozvánka na setkání příslušníků PTP

21. července 2017 v 13:14


Mši sv. bude celebrovat hlavní kaplan AČR plukovník Mgr. Jaroslav Knichal.

*****************************************************************************************************************************************

Prázdniny

1. července 2017 v 6:00

Vítejte červenci, prvním, plně letním a prázdninovém měsíci.
Škola skončila a začal všem školákům a studentům blažený (ale příliš krátký) čas prázdnin, čas bez školních povinností, čas táborů a poznávání jiných, dosud neznámých zážitků a možná i jiných zemí. Přejeme všem, aby zasloužené prázdniny prožili ve zdraví a za dva měsíce se do škol vrátili odpočatí a natěšení na nového poznávání.
K prázdninám patří (nebo spíše je předpokládáno, až vyžadováno) krásné, slunečné a teplé počasí, s minimem deště, stálou teplotou, vodou bez sinic a dalšími "nezbytnými" náležitostmi. Podívejme se, co na tyto nároky říká kniha pranostik.
  • Když dne ubývá, horka přibývá
  • Co červenec neuvaří - srpen nedopeče
  • Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje
Teď už jen zbývá počkat si na výsledek, jaký nám počasí, které je čím dál tím víc nevyzpytatelné, připraví. Věřme, že nezkazí dobrou náladu z prázdnin dětem, ani dospělým nějakou přírodní pohromou.
K červnu se vracíme několika fotkami i když žádné velké akce v kostele nebyly. Vlastně jedinou výjimkou byla velmi pěkná výstava fotografií v klášteře, kterou si přišlo prohlédnout cca 200 návštěvníků. Co bylo potěšující mimo mnoha pěkných fotek, byl poměrně velký zájem o komentovanou prohlídku kostela. Zvláště příjemné bylo, že s rodiči nebo prarodiči přišly i děti a snad je prohlídka alespoň trochu zaujala a je tedy naděje, že až budou dospělé, možná tam znovu najdou cestu a postarají se, aby tahle krásná památka v naší obci nejen bez užitku stála, ale aby i v budoucnu žila. Kdo ví?
Rádi uvítáme každého zájemce o prohlídku kostela a než zavedeme jiný způsob, je možné prohlídku dohodnout prostřednictvím Obecního úřadu v Zaječově.
V minulém blogu jsme v souvislosti s poutí ukázali účast dvou filipínských kněží na pouti. Jsou to augustiniáni, kteří nějaký čas budou působit u sv. Tomáše v Praze. Jeden z nich, P.Imman Noel A. Abellana, OSA, sloužil 10. 6. 2017 mši spolu s P. Jozefem Ržoncou OSA.
P. Jozef pochází ze Slovenska, P. Imman z Filipin, takže zastoupení kněží bylo skutečně mezinárodní. Je dobře, že dochází k takovéto spolupráci. Spolu se setkáním augustiniánské mládeže AEY 2016 se pomalu povědomost o zdejším kostele a klášteře rozšiřuje do světa.

Mše s "mezinárodní" účastí.

Mše k narození sv. Jana Křtitele
V červenci a srpnu jsou v klášteře dětské tábory a tak se trochu mění jinak pravidelný program. Některé skupiny s sebou přivážejí i svého kněze a pořádají vlastní bohoslužby mnohdy netradičním způsobem (např. v přírodě). Účast veřejnosti není vyloučena, ale bohužel program táborů v této době neznáme.
Je celkem jisté, že mše 2., 3. a 4. sobotu zůstávají beze změny, se začátkem vždy ve 14 hodin. Platí pro červenec a srpen.
Vážení čtenáři děkujeme za váš zájem a čas, který věnujete našemu blogu, přejeme vám krásné prožití prázdnin a dovolených a těšíme na shledanou v září.

....................................................................V. M. S.........................................................


****************************************************************************************************************************************
 


Červen

1. června 2017 v 21:42
Vážení naši čtenáři a snad i přátelé,
vítáme vás po měsíci na, tentokrát už červnových, stránkách, tohoto blogu. Květen, krásný jarní měsíc (většinou) konečně ve svém konci ukázal svoji vlídnější tvář a byl zakončen letními až tropickými teplotami.Druhá polovina května a červen školákům přináší naději ukončení školního roku a ty starší - maturanty a vyučence posílá do praktického života, kdy největší starostí nebude snaha o dobrou známku ve škole, ale nutnost vyrovnat se se spoustou životních starostí. Přejeme jim, ať se všem v životě daří.
Vracíme se k počátku našeho textu a přidáváme několik červnových pranostik:
  • k 1. červnu: O svatém Fortunátu, kapka deště má cenu dukátu.
  • k 8. červnu: Medardova kápě čtyřicet dní kape.
  • k 15. červnu: Na sv. Víta ve dne v noci svítá.
  • k 24. červnu: Od sv. Jana (Křtitele) otevírá se létu brána.
Poslední pranostika hodnotí celý měsíc: Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Musíme se nechat překvapit co nám příroda přichystá a mají-li pranostiky aspoň trochu pravdu.
[Pranostiky jsou vybrané z knihy Jana Munzara "Medardova kápě"]

Největší květnovou událostí ve zdejší farní komunitě byla bezesporu XX. Mariánská pouť. Letos opět, jako už po několikáté začínala u kapličky sv. Václava v Těních, kam autobusy přivezly pražské poutníky, kteří byli odhodláni jít poutní cestu až do cíle ve zdejším kostele Zvěstování Panny Marie a Svaté Dobrotivé.

Příjezd poutníků do Tění -Shromáždění u kapličky v Těních -Začátek poutní cesty -

Příchod poutníků ke kostelu v pohodě a dobré náladě -


Úctu a obdiv všech účastníků pouti zasluhuje P. Wiliam Faix. V jedenaosmdesáti letech a nedobrém zdravotním stavu celou poutní cestu absolvoval se všemi, i o několik generací mladšími poutníky. Děkujeme za krásný příklad plnění povinností, neobvyklé vytrvalosti a úcty ke službě, ke které se před mnoha lety zavázal a vždy ji vykonával s plným nasazením, bez ohledu na okolnosti a obtíže které ji provázely, i na své zdraví.

P. Faix v Těních u kapličky sv. Václava - před poutní cestouP. Faix při slavnostní mšiPo krátkém zastavení před hlavním vchodem kostela poutníci pokračovali hlavní chrámovou lodí k místu zjevení Panny Marie, kolem kapličky sv. Dobrotivé (Benigny) a přecházeli do prostor kláštera, kde měli možnost se po cestě občerstvit a odpočinout si.

Průvod při průchodu kostelem


Odpočinek po cestě -


Spolek Zděná 2012 měl v klášterní chodbě umístěn svůj propagační stánek, ve kterém bylo možné zakoupit i drobné suvenýry, které vyrábějí ve svém volném čase členové spolku, nebo jeho příznivci. Je škoda, že žádné jiné spolky nebo zájmové organizace z obce nemají zájem prezentovat se na akci, které se zúčastňuje vždy hodně lidí nejen z Prahy ale i z okolí Zaječova. Zřejmě rozsahu a věhlasu předválečných poutí, ty současné novodobé pouti, asi nedosáhnou. Doba je jiná a zájmy lidí jsou někde úplně jinde. Uvidíme, kam se zájem lidí bude ubírat a možná, že budeme příjemně překvapeni.

Příchod ministrantů a kněží do chrámu na slavnostní mši -Poutní slavnost pokračovala slavnostní mší celebrovanou P. Juanem Provecho, spolu s pátery Antoniem Rivasem a Wiliamem Faixem. Aby společnost kněží byla ještě víc mezinárodní, byli přítomni dva misionáři z Filipín a příslušník řádů Augustiniánů z Nigerie.
Slavnostní ráz této mše podpořilo skvělé vystoupení Svatotomášského sboru.

Průběh slavnostní mše -Poděkování Svatotášskému sboru -


Pouť pravidelně není jen českou záležitostí, ale zúčastňují se i farníci z anglické a španělské komunity žijící v Praze. Kázání, přímluvy a požehnání byly vždy pronášeny ve třech řečech. I pro lidi těchto cizích jazyků neznalých, je zajímavé poslouchat části mše i v jiné než české řeči.
Mše byla skončena a průvod kněží a ministrantů zakončil celou poutní slavnost.
Svatotomášský sbor po skončení přednesl ještě několik skladeb, kterým už nebyla bohužel věnována účastníky mše pozornost, jakou si jejich vystoupení určitě zasloužilo. Únava z celého náročného dne už byla asi příliš velká. Škoda.
Pouť skončila a můžeme se chystat na XXI. pouť, která sice nebude jubilejní, ale určitě bude také krásná.
Snímky z té letošní doplňují náš, poněkud neumělý popis této události a snad vám, vážení čtenáři pomohou alespoň trochu přiblížit atmosféru této skromné, ale přesto, nebo právě proto, nádherné oslavy patronek zdejšího chrámu.

Závěr slavnosti, odchod ministrantů a kněžíVšem poutníkům děkujeme za účast, podporu i slova uznání, kterých se nám dostalo. Upřímné poděkování za finanční podporu patří Obecnímu úřadu, všem zastupitelům, starostce paní Nezbedové, rodinám Náprstkových a Slavíkových za přípravu pohoštění pro poutníky a také všem, kteří se podíleli na úklidu a výzdobě kostela a přispěli květinovými dary. Díky také patří Josefovi a Pavlovi Švandrlíkovým za snímky ze začátku putování z Tění.

Přejeme všem dny plné pohody a za rok, při další pouti se těšíme na shledanou.

Pořad mší v červnu:

3. 6. 2017 - Mše svatá není

10.6. 2017 - Mše svatá začíná ve 14 hodin - P. Antonio

17. 6. 2017 - Mše slova se začátkem ve 14 hodin

24. 6. 2017 - Mše svatá začíná ve 14 hodin - P. Juan

Za vaši pozornost a přízeň děkují a příjemné prožití posledního jarního měsíce přejí autoři. V.M.S.


*******************************************************************************************************************************

Pozvánka na výstavu fotografií v Zaječově

22. května 2017 v 22:16
Vážené dámy, vážení pánové.
Agentura REGIONART pořádá již čtvrtou výstavu fotografií v prostorách kláštera Augustiniánů v Zaječově. Všichni jste srdečně zváni.
S pozdravem
M. Svoboda.

Květen

1. května 2017 v 6:00
Naši milí čtenáři, vítáme vás na květnovém vydání blogu kostela Zvěstování Panny Marie v Zaječově.
Minulý příspěvek jsme začínali citací lidové pranostiky, která se ukázala, bohužel, jako až příliš pravdivá. Nejznámější a nejčastěji užívaná květnová pranostika "Studený máj, v stodole ráj" slibující dar hojnosti v podobě bohaté úrody, je ve své podstatě velmi pozitivní i když zároveň upozorňuje na možná rizika (ledoví muži a pod...). Ale hned další "V máji pastýři nemá oschnout hůl" slibuje dostatek vláhy pro rostliny, ale zároveň i varuje, že to s tou bohatou úrodou nemusí být tak docela jisté a že mohou hrozit i jiné nepříjemnosti například v podobě velké vody. Duben potvrdil lidovou moudrostzískanou pozorováním přírody po celé generace a nám nezbývá nic jiného než věřit, že se také občas i moudrost třeba zmýlí. Globální oteplování nás straší ze všech stran, ale letošní zima předvedla, že příroda zcela nerezignovala a ukázala nám všem, co přes veškeré zlo na ní páchané, ještě dokáže.
Přírodu a počasí jsme probrali a teď se budeme věnovat záležitostem kostela. Procházeli jsme trochu historii a uvědomili jsme si, že 13. května 1263 byl zdejší kostel (ve své původní podobě) poprvé, biskupem Janem III. z Dražic a jeho sufragánem (pomocným biskupem) Janem Jatvěžským, vysvěcen. Od prvého vysvěcení uplynulo neuvěřitelných 754 roků a je nutno zdůraznit, že kostel, i když značně menší, byl postaven za pouhých 14 měsíců (v 21. století a ČR poněkud neuvěřitelná představa).
K vysvěcení došlo šestou neděli po velikonocích (Dominica in Exaudi) a na tuto dobu připadá konání Mariánských poutí. Poutě byly obnoveny v roce 1997 a letos se koná pouť dvacátá - jubilejní. Zveme všechny, kteří chtějí uctít patronku našeho kostela, něco udělat pro své zdraví a přikládáme pozvánku na XX. Mariánskou pouť. Cesta poutníků začíná u kapličky sv. Václava v Těních a vede hezkou a klidnou krajinou, z části lesem a z části polní cestou. Za pěkného počasí, které, jak věříme, určitě bude, jde o velmi příjemnou a fyzicky nenáročnou cestu do místního kostela a kláštera, kde pro poutníky bude připraveno malé občerstvení. Odpoledne ve 14 hodin bude slavena mše svatá. I když je 27. 5. sobota, má mše nedělní platnost
.................................................................Pozvánka..................................................................


Prosíme vás, všechny naše čtenáře, sdílejte pozvánku se svými přáteli. Bylo by dobře obnovit všeobecné povědomí o zaječovské Mariánské pouti, která v minulosti patřila k slavným poutím ve zdejším kraji.
Ze sbírky starých fotografií Josefa a Pavla Švadrlíkových uvádíme jeden z mála dochovaných snímků, který dokumentuje, jak bylo "kramáři" zaplněno při pouti prostranství před kostelem i kolik lidí se mezi krámky a kostelem pohybovalo. Pouť tehdy nebyla jen náboženskou událostí, ale i událostí svým způsobem společenskou. Takovéto poutě se už asi nikdy nevrátí, ale dnes už dvacet let obnovená tradice je jistou nadějí i pro příští léta. Přejme si, abychom se na pouti ve zdraví a dobré náladě všichni sešli.

Pouť_originál starého snímku
Pouť upravený snímek

Pro ty, kteří Zaječov neznají doplňujeme: na fotografii je cesta ke kostelu a pohled je směrován na náves (cesta na Komárov). V době našeho mládí slavné poutě doznívaly a podle vzpomínek pamětníků, v době největší slávy zaječovských (svatodobrotivských) poutí byly krámky prodejců rozestaveny po stranách silnice na Komárov od kostela až k mostu přes Jalový potok pod Vartou, což představuje vzdálenost cca 1 km. To nám naši rodiče v padesátých letech vyprávěli o zdejších poutích, tak si vyprávění rodičů pamatujeme a dělíme se o ně s vámi, našimi čtenáři.
Duben je nejen (většinou) opravdu jarním měsícem, ale připadl na něj i významný církevní svátek - velikonoce. Vracíme se k nim několika snímky, kterými se snažíme dokumentovat dění v kostele při jejich přípravě a oslavě. První série dokumentuje "Květnou neděli" a druhá "Zelený čtvrtek". Prosíme, zavzpomínejte na své prožitky velikonoc při prohlížení našich snímků.

Květná neděle

Zelený čtvrtek


....................................Program květnových bohoslužeb:...............................................


......................................6. 5. 2017 - mše se nekoná.....................................................

...............................13. 5. - 20.5. 2017 - mše začíná ve 14 hodin........................................

........................27. 5. 2017 - Mariánská pouť - slavnostní mše začíná ve 14 hodin........................
...................................Podrobnosti jsou uvedeny na plakátu.............................................

Dámy a pánové, děkujeme za váš čas který jste našemu blogu věnovali a prosíme vás, předávejte podle svých možností upozornění na náš blog svým přátelům a zachovejte nám přízeň i v budoucnu

...........................................Loučí se se s vámi autoři..................................................

.....................................................V. M. S............................................................

Duben

1. dubna 2017 v 6:00

Dobrý a klidný den všem našim příznivcům, kteří si právě otevřeli tento blog.
Březen uběhl jako voda a chystá se další jarní měsíc - duben. Jak každý z vás, vážení čtenáři, jistě mnohokrát vyzkoušel na vlastní kůži, dokáže se dubnové počasí měnit až neuvěřitelně.
Chvíli je krásně a vzápětí přijde déšť nebo
i sněhová přeháňka. Můžeme doplnit druhou část březnové pranostiky která o březnu říká, že za kamna vlezem
a doplnění je, že v dubnu ještě tam budem. Věřme, že se tato část moudrosti našich předků nevyplní buď vůbec, nebo jenom částečně.
Uplynulý měsíc si zaslouží ještě krátký pohled do historie kláštera. Oldřich Zajíc z Valdeka získal v březnu 1262 souhlas krále Přemysla Otakara II. ke stavbě kostela a kláštera, takže od založení uplynulo neuvěřitelných 755 let. Založení kláštera připomínáme několika snímky z oslavy 750 let zdejšího kláštera v roce 2012.


První jarní měsíc nepřináší jen příjemné okamžiky. Život je už takový, že s sebou přináší i události velmi smutné. Jednou z nich je úmrtí emeritního pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. Pan kardinál navštívil zaječovský kostel poprvé při 6. setkání bývalých příslušníků jednotek PTP, krátce po jeho jmenování kardinálem. Tehdy nám věnoval paměťní kartu, o kterou se s vámi chceme podělit.
Podruhé zdejší kostel navštívil při setkání augustiniánské mládeže AYE 2016, kdy celebroval závěrečnou slavnostní mši. Je určitým symbolem, že první návštěva pana kardinála patřila té, dá se říci nejstarší generaci a ta druhá, definitivně poslední, generaci mladé, jejíž cesta životem snad bude bez podobných peripetií,
kterými prošli příslušníci PTP.


Na pana kardinála budeme s úctou vzpomínat nejen jako na příkladného kněze,
ale i milého a zásadového člověka.
Pokoj jeho duši.
_____________________________________________________________________
V letošním dubnu příchází čas Velikonoc, největšího církevního svátku.

První připomínkou Velikonoc je Květná neděle, která připadá na 9. dubna. Pak následují všechny tradiční sváteční dny, když na pomlázku se těší nejenom děti, ale máme pocit, že ještě víc se mnohdy těší dospělá mužská část populace. V rámci "osvěžení" krásnější části lidstva čerstvým proutím, osvěží i sami sebe sklenkou silného jiskřivého moku. Někdy osvěžení přechází až v obtížnou pohyblivost a souboj s gravitací.
Přejeme koledníkům i všem navštíveným příjemné a veselé Velikonoce, prožité ve zdraví.
Vesnice Zaječov patří neodmyslitelně ke kostelu, stejně jako kostel k vesnici. Brdy i jejich okolí patří k jedněm z nejkrásnějších oblastí středních Čech. A tak si dovolujeme zájemce o turistiku i zkušené turisty pozvat na tři akce, které začínají v Zaječově a provedou Vás pěkným okolím naší vesnice. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.
Pomalu jsme se přiblížili ke konci měsíce. V obecném povědomí je nejvýrazněji zapsán 30. duben, kdy se pálí čarodějnice. Na zajímavé čtení nás upozornil pan Zdeněk Kastner a my se s vámi, našimi trpělivými čtenáři, o ně chceme podělit tím, že uvádíme odkaz, na kterém článek najdete.
Dnes je "pálení čarodějnic" příležitostí pro volnou až uvolněnou zábavu mladých a oslavu, už definitivně probuzeného jara. Přejme všem dobrou zábavu v předvečer nejhezčího měsíce roku - máje.
Pokud jste dočetli až sem, děkujeme za trpělivost a shovívavost a věříme, že našemu blogu zachováte přízeň.
Žijte v pohodě, klidu, míru a za měsíc opět na shledanou se těší
V. M. S.
Termíny mší v dubnu:
1. 4. 2017 - mše začíná ve 14 hodin (mimořádná mše)
8. 4. 2017 - mše začíná ve 14 hodin
13. 4. 2017 - (Zelený čtvrtek) mše začíná v 15 hodin
15. 4. 2017 - (Bílá sobota) mše se nekoná
22. a 29. 4. - mše začíná ve 14 hodin

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Březen

1. března 2017 v 6:00

Tak nám začíná březen...
Velmi volnou napodobeninou repliky z Haškova Švejka konstatujeme, že začal první jarní měsíc a hned vyvolává z naší paměti několik lidových pranostik. Hned ta první "březen za kamna vlezem" připomíná, že ač má být jarní, je nevyzpytatelný. Chvíli teplo, vzápětí zima, pak přijde déšť nebo sněhová plískanice s deštěm. Ale k tomuto měsíci se v neděli se připojila jiná pranostika: " na svatého Řehoře čáp letí přes moře a šelma sedlák, který neoře". Tahle pranostika se nám připomněla v neděli 20. února krátce před polednem, kdy jsme v Mirošově na komínu, k našemu překvapení, uviděli na hnízdě stát čápa bílého (Ciconia ciconia). Nenapadá nás jiné vysvětlení, než že nedával pozor při výuce pranostik v základní čapí škole, nebo mu někdo schoval kalendář. Svátek sv. Řehoře připadá na 12. března a tak si čáp přichvátnul téměř o měsíc. Jenom jsme mu na dálku popřáli, aby se ve zdraví dočkal opravdového jara a ocenili jsme jeho snahu a odvahu pokusit se příchod jara urychlit. Poslední pranostika kterou chceme připomenout, se vztahuje k sv. Matějovi, 24. únoru: "Svatý Matěj ledy láme, nemá-li je, udělá je". Lámání ledů letos začalo v předstihu a musíme věřit, že se nenaplní její druhá část a znovu se ledy nevytvoří. Zima je sice krásná, alespoň pro někoho, my vyznáváme zásadu, že pouze krátká zima je krásná (preferujeme zimu od štědrého dne do třech králů).
V úterý 28. února skončil masopust, Popeleční středou - 1. březnem - začíná čtyřiceti denní postní doba, které je přípravou na největší církevní svátky - svátky velikonoční.
Letošní únor byl na události chudý a tak jsme prohlédli fotoarchivy minulých let a vybrali pár snímků, které klášter a kostel ukazují v různých ročních dobách. Tohle místo je v každé době velmi zajímavé a určitě přitahuje pozornost.
Jsme lidé kteří v Zaječově žijí celý svůj život, nebo jeho velkou část. Klášter a kostel vnímáme jako trvalou součást obce a ani nás nenapadlo, že někdo z čtenářů blogu možná příliš netuší kde tohle posvátné místo hledat. Obec Zaječov je v běžném hovoru místních a lidí z okolních obcí běžně označována jako Svatá Dobrotivá, nebo jen jako klášter. Co je pro místní běžné, je pro ostatní při nejmenším divné. A proto jsme se rozhodli vložit do blogu mapu, ze které je patrné kde se Zaječov a klášter nachází. Pro uživatele navigací a chytrých telefonů
přidáváme souřadnice systému GPS: 49,7743483N, 13,8407172E


Přejeme všem příjemnou cestu do našeho krásného kraje, kde je kromě zdejšího kláštera Augustiniánů možnost navštívit další památky, například zámek Hořovice, hrady Žebrák a Točník a zámek Zbiroh. Turisty by mohla zaujmout nově vytvořená CHKO Brdy na místě bývalého vojenského újezdu, přístupná pěšky nebo na kole. Během krátké doby by v ní měly být vyznačeny cyklostezky. Sběratelé turistických vizitek mají možnost vizitku koupit při návštěvě kostela.


Program v kostele Zvěstování Panny Marie v březnu 2017:

4 března - mše svatá od 14 hodin (náhrada popeleční středy s udělením popelce)

11, 18 a 25 března - mše začíná vždy ve 14 hodin.


Každý, kdo má zájem se mše účastnit, je srdečně vítán a po mši je možná prohlídka kostela, v případě zájmu s komentářem.

Krásné jarní dny plné slunce a pohody všem dobrým lidem přejí

V. M. S.

*******************************************************************************************************************************

Únor

1. února 2017 v 6:00

Dobrý, i když hodně studený, den přejeme všem dobrým lidem a našim čtenářům zvlášť.
Všichni už jsme tak trochu zapomněli jak vypadá pořádná česká zima (přímo ladovská) a příroda ukázala, že ještě nerezignovala na svou obranu před námi lidmi a předvedla, co stále velmi dobře umí. Je to dobře, protože jinak by dnešní děti znaly zimu jen z obrázků, z filmů a popřípadě z pobytu na horách. No a my starší máme možnost srovnávat zimy minulé, které jsme prožili a nebudeme podezíráni, že si vymýšlíme. S únorem přicházejí Hromnice a s nimi zřetelné prodloužení dne. Lidová pranostika to celkem přesně udává: "Na Hromnice o hodinu více". Naši rodiče k tomu dodávali:"... a půl píce a půl krajíce". Dnes už si asi nikdo neumí dost dobře představit, jak hospodáři museli hlídat zásoby pro hospodářská zvířata a své rodiny. Málo platné, hyper a super markety byly v nedohlednu.
Leden ve svém prvním týdnu přivedl tříkrálové koledníky , kteří prošli celou vesnicí a přinesli všem, kteří měli zájem, s tříkrálovou koledou požehnání navštívenému domu. Z navštívených domů, jako poděkování, přicházel příspěvek do pokladničky koledníků a bude použit pro podporu činnosti mladých členů dobrovolného hasičského záchranného sboru.

Tři králové tradiční

Tři králové v 21. století

První lednová neděle byla význačná koncertem smíšeného pěveckého sboru ze Spáleného Poříčí. Sbor provedl Mši vánoční J. J. Ryby a jako už po několikáté její perfektní provedení bylo krásným zážitkem. Mrazivé počasí nás hodně znejistělo. Báli jsme se, že se lidem nebude chtít z tepla domovů do vše pronikajícího chladu ve zdejším kostele a tím pádem bude v kostele víc účinkujících než diváků. Naše obavy se naštěstí nepotvrdily a bylo dokázáno, že když je zájem, lze překonat každou překážku.. Návštěvníků se sešlo poměrně hodně a účinkující předvedli velmi kvalitní vystoupení. Účinkujícím i divákům srdečně děkujeme a věříme, že pěvecký sbor připraví všem další skvělý zážitek. Koncert dokumentujeme několika snímky.


Jak jsme v lednovém příspěvku avizovali, páter Juan se zúčastnil pouti do Santiaga de Compostela. Ve zdraví pouť absolvoval a fotografie z náročné cesty je možné najít na stránkách www.augustiniani.cz, v sekci "Fotogalerie". Na ukázku přikládáme dva snímky stažené z této fotogalerie.Program v kostele Zvěstování Panny Marie v únoru 2017:

4. únor​​ 2017 - mše se nekoná

11.2, 18.2, 25.2. - mše svatá začíná vždy ve 14 hodin

všichni věřící, i zájemci o prohlídku kostela jsou vítání.
Únor nás opět o kousek přiblíží k jaru a tak všem našim příznivcům přejeme, aby ve zdraví přečkali zimu, které jsme v posledních letech odvykli.
Děkujeme za vaši přízeň a příští měsíc na shledanou na tomto blogu.
V. M. S.


Leden

1. ledna 2017 v 6:00

Zdravíme všechny návštěvníky této stránky a ještě jednou všem přejeme, aby přicházející rok nebyl horší než ten minulý, i když každé zlepšení ve všech oblastech, zejména zdraví, je samozřejmě vítáno.
Tak tedy šťastný a veselý...
Konec roku, především období adventu, byl ve znamení přípravy na nejkrásnější svátky roku. Součástí adventu se už neodmyslitelně staly adventní koncerty, nejen ty televizní, ale i ty které, pořádají různé organizace po celé naší zemi a Zaječov není výjimkou. V loňském roce byl velmi očekávanou událostí první adventní koncert oblíbeného plzeňského souboru "JENTET", na který se sešlo hodně natěšených diváků. Bohužel zasáhla vyšší moc
a některé členy souboru v den koncertu přepadla nemoc. Pořadatelé se o onemocnění dozvěděli na poslední chvíli a tak už nebylo možné potencionální diváky informovat. Došlo bohužel k tomu, že mnozí vážili, i poměrně dlouhou cestu, zbytečně. Jedinou možností (mimo omluvy zástupce pořadatelů) byla nabídka komentované prohlídky kostela a část návštěvníků ji využila.
Touto cestou se ještě jednou chtějí pořadatelé koncertu t.j. - "Spolek Zděná 2012" - za vzniklé potíže, ač nezaviněné, upřímně omluvit
a poděkovat všem, kteří přijeli zbytečně, za pochopení.
Dalším adventním vystoupením byl 18. prosince 2016 už tradiční Vánoční koncert žáků zaječovské školy, jejich hostů a přátel. Sejde se vždy hodně diváků a i tento koncert byl v tomto ohledu tradiční. Diváky i účinkující přivítal v krátkém projevu P. Juan Provecho.
Stejně jako v předcházejících letech není zaměřen jen na koledy a jiné vánoční písně, i když Vánoce a vánoční období jsou hlavním tématem. Celý pořad je vždy perfektně připraven a zájem žáků o účinkování (i žáků bývalých a hostů) je mimořádně velký. Je potěšitelné, že děti dokáží opustit na čas dnes tolik využívaný i zneužívaný, chválený i zatracovaný virtuální prostor a věnují svůj čas jiné a velmi záslužné činnosti. Za nadšení dětí patří dík rodičům a hlavně učitelkám školy, které musí přípravě vystoupení věnovat spoustu času ze svého volna, mnohdy na úkor svých rodin. Za toto vystoupení patří poděkování všem, kteří se na na přípravě a realizaci vystoupení podíleli.
Koncert a jeho atmosféru jsme se pokusili zachytit na vložených fotografiích.
.Když se věnujeme koncertům, je připraveno jakési symbolické ukončení vánočního období, kterým bude 7. ledna 2017 vystoupení pěveckého smíšeného sboru ze Spáleného Poříčí. Zazní Vánoční mše "Hej mistře" J. J. Ryby. Všichni zájemci o tohle, mimořádně krásné vystoupení, jsou srdečně zváni.


Sváteční "Štědrý den" má v každé rodině většinou zavedený a léta dodržovaný řád. Pro děti je vrcholem rozsvícení ozdobeného vánočního stromku a rozbalení dárků. Radostí dětí jsou potěšeni i jejich rodiče i prarodiče. Pro mnohé dospělé bývá vrcholem celého svátečního dne půlnoční mše, se svojí nezaměnitelnou atmosférou. Když se ještě podaří počasí, mrzne a krajina je přikrytá sněhem, zůstává tenhle zážitek v paměti hodně dlouho.
Tak tyhle věty jsou naší vzpomínkou a v dnešní době patří, díky počasí, mezi téměř neskutečné a neprožitelnézážitky, . Půlnoční mše v zaječovském kostele má svá specifika, už proto, že začíná o celých deset hodin dřív, než půlnoc opravdu nastane. Musíme ale uznat, že jí to na půvabu nic neubírá. Sejde se na ní tolik lidí, kolik se ve zdejším kostele schází jen při výjimečných událostech a mnozí přijdou jen jedenkrát za rok, právě kvůli zvláštní a sváteční atmosféře. Vůbec nikomu nevadí, že letitý a zažitý rituál Štědrého dne v každé rodině, je obrácený tak říkajíc naruby.
Za "půlnoční mši" děkujeme P. Juanovi Provecho, který ji každoročně, i přes mnoho jiných svých povinností a nutnou cestu z Prahy a zase zpět, slouží.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Program v kostele Zvěstování Panny Marie v lednu 2017:
7. ledna 2017 - Mše svatá se nekoná, vystoupení pěveckého sboru - začátek v 15 hodin
14. ledna 2017 - Mše začíná ve 14 hodin
21. ledna 2017 - Mše začíná ve 14 hodin
28. ledna 2017 - Mše začíná ve 14 hodin
27. prosince 2016 odjel P. Juan Provecho na pouť do Santiaga de Compostela. Prosíme všechny, věnujte modlitbu za dobrou cestu
a šťastný návrat , jeho i všech poutníků.
Za váš čas, který jste věnovali této stránce děkují
V. M. S.

***********************************************************************************************************

Kam dál