Leden

1. ledna 2018 v 6:00

Vážení čtenáři, vítáme vás na našem blogu poprvé v roce 2018. Předpokládáme, že vánoční svátky jste prožili v pohodě, ve zdraví a jste připraveni na to, co každý další rok s sebou přináší a o čem ještě nevíme, ale vždy věříme, že bude lepší než předchozí. Smůla je, že jen málokdy se to doopravdy splní.
Na počátku nového roku bývá dobrým zvykem vyhodnotit rok předcházející. Ale protože jsme byli pilní a vždy jsme alespoň stručně popsali, co se předcházející měsíc událo, zůstaneme u toho i při změně letopočtu.
Prosinec je vždy díky Vánocům, naplněný mimořádnou aktivitou a prosinec roku 2017 nebyl výjimkou. Hlavní událostí jsou vždy adventní koncerty. První uspořádal Spolek Zděná 2012 a poprvé do zdejšího kostela zavítal smíšený pěvecký sbor BONBON se svým, na dobu adventní zaměřeným programem. Vystoupení nádherné a návštěva velmi dobrá. Jak se zdá, souboru se u nás docela líbilo a tak snad můžeme očekávat i další spolupráci a těšit se na příští vystoupení.Další snímky jsou k prohlédnutí na ZONERAMĚ:( https://www.zonerama.com/Profile/6159/11965)
Tradičním adventním koncertem je vystoupení pěveckého sboru žáků ZŠ v Zaječově, učitelů a hostů . Jejich koncert je v obci velmi oblíbený, rodiče i prarodiče si nenechají nikdy ujít vystoupení malých i velkých zpěváků. Přípravě a nácviku je vždy věnována velká pozornost a výsledek odpovídá vynaložené práci. Vystoupení souboru nikdy nezklame. Je velkou radostí vidět kolik dětí se zpěvu věnuje a je naděje, že muzikálnost a vztah dětí k hudbě nezmizí. Za obětavou práci je třeba poděkovat učitelkám ZŠ. Děkujeme a za rok se těšíme na shledanou.

.
Všechny snímky které se podařilo během koncertu pořídit, si můžete prohlédnout na Zoneramě:
Bylo by nespravedlivé nevzpomenout, na snad nejkrásnější svátky celého roku, na svátky vánoční. Je želbohu pravidlem, že v zaječovském kostele se půlnoční mše nekoná a pravděpodobně se ani nikdy konat nebude, protože kněz má v tu dobu povinnosti v jiném místě. Letos se vánoční mše konala den před Štědrým dnem. I když jí chybí autentické kouzlo čarovné štědrovečerní noci, je přece krásná a má i trochu jinou atmosféru než mše v průběhu roku. Je o ni i větší zájem než obvykle a kdyby se podařilo počasí se sněhem, ani by příliš nevadilo, že trochu předbíhá skutečný čas. K dokreslení nedokonalého popisu přidáváme i několik fotografií.Život nás neustále přesvědčuje, že je třeba myslet i na jeho smutnější stránky. Ty nám připomnělo 1. výročí úmrtí členky zdejší farní komunity paní Alexandry Švandrlíkové, která se podle svých možností podílela na znovuobnovení zdejší farnosti. Měla svůj oblíbený obraz Matky Dobré rady, ke kterému vzhlížela s nadějí a láskou, napsala o něm knihu a vydávala svaté obrázky.
Nezapomínala na zdejší patronku Svatou Dobrotivou (Benignu). Po odvezení sochy na počátku devadesátých let na ni často vzpomínala a zmínky o ní ji rozesmutňovaly. Socha byla restaurátory odstrojena, zbavena barev a uložena v depozitáři. Do Svaté Dobrotivé se už nevrátila.
Bylo ale vyslyšeno přání paní Alexandry a péčí její rodiny je znovu vyřezána a polychromována. Socha ponese dedikaci: "Na památku Alexandry Švandrlíkové (1943 - 2016) věnuje manžel Josef Švandrlík, synové Pavel a Josef Zaječov 40", věnována bude všem farníkům, věřícím, příznivcům zdejšího kláštera, augustiniánům a kněžím, kteří v tomto chrámu sloužili a budou sloužit mši svatou.
Původní socha byla přenesena do kláštera "Na Ostrově" z kostela sv. Tomáše o Svátku Nanebevstoupení Páně,
23. května 1327. Socha darované Svaté Dobrotivé bude uvedena do augustiniánského klášterního kostela o pouti
12. května 2018. [iJŠ]
Prvním lednovým počinem je, jak už se stává tradicí, provedení České mše vánoční. Podrobnosti jsou uvedeny ve vložené pozvánce.Všichni jste srdečně zváni.
Poznámka: pokud máte zaznamenaný datum mše z prosincového blogu, prosíme, změňte datum uvedený na pozvánce. Došlo ke změně!!!
Samozřejmě si nemůžeme odepřít pohled na to, jak lednové počasí podle pranostik ovlivní klima v průběhu roku.. Počasí si stejně dělá co chce, o tom nás přesvědčily právě skončené vánoční svátky. Ale za přečtení určitě stojí, ať už si o nich (pranostikách) myslíme cokoliv.
Lednové pranostiky:
 • v lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to
 • když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu
 • jaký leden, takový červenec
 • na Tři krále o skok dále
[vybráno z knihy "Medardova kápě aneb pranostiky očima meteorologa", autora Jana Munzara]


Program mší v lednu:

6. ledna 2018 - mše se nekoná, v 15 hodin začíná Česká mše vánoční

13. ledna 2018 - mše začíná ve 14 hodin

20. ledna 2018 - bohoslužba slova se začátkem ve 14 hodin

27. ledna 2018 - začátek mše je ve 14 hodin

Vyprošujeme vám boží požehnání, přejeme vám všem vykročení do roku 2018 tou správnou nohou, aby vždy vás provázelo pevné zdraví i dobrá nálada, zachovali jste přízeň našemu kostelu a informacím o dění ve zdejší farnosti.

Za pozornost a přízeň děkují autoři :

................................................................V. M. S. a V.H...................................................

*********************************************************************************************************************************
 

Prosinec

1. prosince 2017 v 14:30
Vážení čtenáři,
přichází poslední měsíc roku a s ním poslední letošní vydáním blogu. Na úvod nejdříve stručný přehled hlavních událostí uplynulého měsíce. Zaznamenali jsme dvě návštěvy vítané a milé, třetí nevítanou, nepříjemnou a možná i nebezpečnou. 11. listopadu zdejší kostel navštívili poutníci z Augustiniánské farnosti Staré Brno. Přijeli v sobotu krátce po skončení pravidelné bohoslužby. Po uvítání P. Juanem a prohlídce zaječovského kostela, páter Jan Biernat sloužil mši pro brněnské poutníky. Po skončení mše nás informoval o chystané návštěvě skautů z téže farnosti v příštím týdnu v prodlouženém víkendu. Skupina, která přijela v jistém předstihu ve čtvrtek odpoledne, měla tu pochybnou čest se v prostoru kláštera setkat s člověkem velmi podivného chování, s okolím nekomunikujícím buď vůbec, nebo naprosto hystericky a agresivně. Násilím vnikl do budovy kláštera a tam jeho nesmyslné a násilnické jednání pokračovalo. Pokoušeli jsme se zjistit, proč tam je a proč vyráží dveře které mu brání v pohybu a pohybuje se bezcílně po celém areálu, ač tam nemá co dělat. Oslovili jsme ho, ale jeho reakce byla taková, že jsme se, i vzhledem k tomu, že v ruce držel vzduchovku, odsunuli z jeho přímého dosahu a uvědomili policii. Zásah policie byl velmi rychlý a pokud můžeme posoudit, i profesionální. Agresivního muže, který byl zřejmě pod vlivem drog, dopravila tam, kam v té době určitě patřil. Vzduchovka, v případě použití ke střelbě z několika metrů, není příliš nebezpečná, ale použije-li se z blízka třeba jako kyj, pak je řeč o něčem jiném. A u člověka v popsaném stavu, lze předpokládat cokoliv. Vyjma tohoto krajně nepříjemného úvodu už pobyt a poznávací výlety skautů po okolí byly bez dalších nepříjemností.
Krátká ukázka činnosti násilníka na památkově chráněném objektu:


Tahle část článku je mimo jiné i poděkováním zasahujícím policistům a ocenění jejich dost nevděčné práce. Podobné zásahy jsou nebezpečné a jejich konec nejistý s ohledem na zdraví a možná i život policisty.
Další událost už byla daleko příjemnější a byl jí už 4. ročník výstavy "ŠIKOVNÉ RUČIČKY". Na ní se představili desítky lidí, kteří umí vyrobit spoustu věcí, jako jsou různé druhy pečiva, keramiky, pleteného oblečení a spoustu jiných, nejen užitečných ale i krásných věcí. Do programu výstavy byly zařazeny i ukázky řemesel a šikovní řemeslníci předváděli tradiční kovařinu, ruční opracování trámů z kulatiny pomocí teslic a možná i jiných seker, jejichž názvy neznáme a zeptat jsme se nestačili. Pořadatelé připravili ukázku ruční práce, jejíž využití si v 21. století neumíme ani představit, ani nevěříme, že ji v dnešní době ještě někdo ovládá.
Ukázka nás přesvědčila o opaku a tak tvrzení o zlatých českých rukou ještě neztratilo svoji platnost. Prostě každý z cca 1200 návštěvníků si mohl najít, co ho zajímalo a líbilo se mu. V refektáři kláštera byla rozsahem malá, ale výběrem exponátů výtečná výstava betlémů. Nechyběl krásný betlém z dílny manželů Kučerových ze Bzové. Ti pravidelně, na v klášteře pořádané akce, zapůjčují exponáty ze své bohaté a krásné sbírky.

Betlémy

Ručičky

Tradiční součástí výstavy je i prohlídka kostela. V sobotu, kdy byla návštěva výstavy největší, prošla kostelem spousta lidí, ale příliš se nezdržovali, spíš jenom byli zvědaví, jak kostel vypadá. Pro mnohé bylo překvapením, že v naší vesnici je tak velký a pěkný areál kláštera s kostelem. Nebýt výstavy, tak možná svůj život prožijí vedle historického klenotu a ani by nevěděli, jak vypadá uvnitř.
Neděle už byla klidnější a zájem o historii areálu byl o hodně větší. Všem návštěvníkům děkujeme za návštěvu a věříme, že se o ní zmíní svým známým a tím je vyprovokují k návštěvě, na které je samozřejmě rádi uvítáme a areálem provedeme.

Dále už se budeme věnovat věcem budoucím a těmi je měsíc prosinec a s ním přicházející advent a vánoční svátky.

Nejprve se, jako vždy, věnujeme prosincovým pranostikám:
 • Jaké počasí na sv. Barboru (4. prosince), takové bývá celý advent.
 • Když je Barborka ucouraná, bude sv. Štěpán na ledě
 • O sv. Mikuláši (6.12.), často snížek práší
 • Sv Lucie (13.12.) ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc
 • Je-li na Štědrý večer (24.12.) nebe hvězdnaté, bude rok úrodný
Adventní čas, který v prosinci nastává, má být dobou zklidnění, zamyšlení a očekávání, časem, kdy bychom se více než jindy měli zamyslet nad životem a osudem svým, svých blízkých ale i cizích a hledat způsoby, jak ulehčit život těm, kteří se bez cizí pomoci nemohou obejít. Ne každý má štěstí, že žije v pohodové rodině a pokud má jakýkoliv problém, najde vždycky pochopení a hlavně radu a pomoc. Prosíme, vzpomeňte na tahle slova a přispějte podle svých možností třeba na adventních koncertech. Malý příspěvek, pokud se jich sejde hodně, udělá stejnou službu jako jeden velký, který si ovšem může jen málokdo dovolit.
Pro děti je čekání na Ježíška pravým utrpením. Čím víc se ten toužebně očekávaný den blíží, tím jsou nedočkavější. Snad poprvé v celém roce se zamyslí nad vlastním chováním v rodině, škole i na veřejnosti a zkoumají, zda byly hodné a splnily představy svých rodičů a dočkají se vytoužených dárků, nebo jestli je výsledek poněkud nejistý. Ještěže dobu čekání zkracuje sv. Mikuláš který který je příjemnou předzvěstí nehezčích svátků v roce. Bylo by dobře dětem přiměřeně jejich věku vysvětlovat význam adventu, Vánoc a podle možnosti je vzít i na vánoční půlnoční mši. Pokud se povede počasí a nasněží, je pěší noční cesta zimní krajinou do nejbližšího kostela nezapomenutelným zážitkem na celý život.
A tak vám všem, vážení a milí čtenáři přejeme, aby se vám podařilo v předvánočním shonu najít si chvilku času na zastavení a zamyšlení nad prožitým rokem, najít čas na návštěvu některého adventního koncertu a prožít předvánoční čas v pohodě a v očekávání klidu vánočních svátků. Přejeme vám všem splnění nejvroucnějších přání, která obvykle nemají hmotnou podobu, zdraví, klidné a spokojené rodiny. Nový rok 2018 ať je docela určitě mnohem lepší než ten právě odcházející a daří se vám v něm uskutečnit vše, co jste si předsevzali.

Požehnané Vánoce a nový rok 2018 všem.

Bohoslužby v prosinci:

2.12.2017 - mše sv. není

9.12.2017 - mše začíná ve 14 hodin

16.12.2017- začátek mše je ve 14 hodin

23.12.2017 - mše začíná ve 14 hodin

30.12.2017 - začátek mše je ve 14 hodin

Adventní čas je také časem kulturních akcí - adventních koncertů. První koncert pořádá "Spolek Zděná 2012".


Tradiční adventním koncertem je vystoupení žáků zaječovské základní školy, jejich učitelek a hostů. Programem jsou koledy a jiné známé vánoční i nevánoční písně. Vystoupení žáků naší školy je vždy hojně navštívené rodiči, prarodiči, příbuznými a známými rodin vystupujících. Každý se rád pochlubí úspěchem svého dítěte a můžeme potvrdit, že vystoupení stojí svou vysokou úrovní za shlédnutí.

Další připomínka zasahuje sice už do příštího roku, ale protože Českou mší vánoční J.J.Ryby už po několikáté končí na svátek Tří králů vánoční období, zveme všechny zájemce na její provedení Smíšeným pěveckým sborem ze Spáleného Poříčí, doplněným Lidovou muzikou ze Starého Plzence. Uskuteční se 7. ledna 2018 v 15 hodin.
Děkujeme vám všem za celoroční pozornost kterou věnujete našemu blogu a rádi bychom ji udrželi i v příštím roce 2018.

Krásné a požehnané vánoční svátky a zdraví, štěstí a pohodu po celý příští rok 2018

..................................................přejí V. M. S.................................................................

P.S. Chceme vyhovět co největšímu počtu zájemců o prohlídku svatodobrotivského kláštera a kostela a uvádíme
e-mailovou adresu, na které je možné návštěvu dohodnout na den a hodinu i mimo sobotu.
Pište prosím na adresu: sv.dobrotiva@post.cz

............................................Tento blog provozuje V.H......................................................

**********************************************************************************************************************************

Listopad

1. listopadu 2017 v 6:00

Milí a vážení čtenáři vítáme vás na našem blogu.

Konec října nás, zaplať Bůh, vrátil do "normálního" času. Myslíme si, že dnes už naprosto nesmyslné a neobhajitelné střídaní času dvakrát za rok je přežitkem, kterého se, těžko říci proč, naši vrcholní představitelé nechtějí zbavit. Podepisovali jsme každý, třeba jen náznak protestu proti tomuto nesmyslu, ale zatím zbytečně. Snad se najde, dřív než v roce 2021, rozumná vláda, která stanoví čas jednotný. Je už jedno, jestli to bude klasický středoevropský, nebo tzv, "letní"(i když platí už na jaře a ještě i na podzim, celkem 7 měsíců, takže ten zbytek roku by se také "přežil" ). Postěžovali jsme si a doufáme, že najdeme mezi vámi "spřízněné duše", kterým se věčné "přestavování organizmu" také nelíbí. Moc líto je nám zejména malých dětí, kterým není možné tento nesmysl vysvětlit a přesto, ze dne na den, musí vstávat o hodinu dřív.
Nechme stížností, vraťme se k naší pravidelné rubrice, jejíž náplní jsou pranostiky - tentokrát na listopad.
 • Když na Dušičky (2.11.) jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje
 • Na svatého Martina (11.11.) kouřívá se z komína
 • Kateřina 25.11.) a Martin na blátě, vánoce na ledě
 • Když na Ondřeje (30.11.) sněží, sníh si dlouho poleží
Známé věci neznámé
Při provádění návštěvníků ze vzdálenějších míst zdejším kostelem, s jistou pýchou vždy uvádíme, že na varhany hrával J. J. Ryba a také, že si na ně zahrál i Antonín Dvořák. Vždy jsme předpokládali, že stejně jako J. J. Ryba, byl milovníkem dlouhých procházek a do kostela docházel nebo alespoň jedenkrát přišel z Vysoké u Příbrami.
Jak zjistil amatérský historik a badatel p.Kastner, ke hře na kostelní varhany se dostal s velkou pravděpodobností úplně jinak. Dvořák se přátelil s příbramským, velice známým a oblíbeným hudebním skladatelem, spisovatelem a ředitelem kůru Bohumilem Fidlerem (1860 - 1944). Manželkou tohoto pána byla dcera z mlynářské rodiny Procházků, ze stejnojmenného mlýna, který je postavený na Jalovém potoce asi na polovině cesty mezi Zaječovem a Komárovem. Manželé zřejmě mlýn často navštěvovali a je dost pravděpodobné, že přátelství mezi oběma pány bylo mimo jiné i důvodem k pozvání A. Dvořáka do mlýna. Kostel Zvěstování Panny Marie díky své architektuře a pověsti významného poutního místa vždy stál a stále stojí za návštěvu, a navíc byl místem, kde byl 16. 7. 1889 Bohumil Fidler oddán se slečnou Marií Procházkovou a proto je možné předpokládat, že se chtěl svému příteli a vzoru tímto místem pochlubit. Při prohlídce kostela dva výteční muzikanti s podobnou tvorbou, nemohli bez povšimnutí přejít varhany. Pak už nebylo možné odejít, aniž by si na ně A. Dvořák zahrál. Tím je naše tvrzení o hře A. Dvořáka uvedeno na reálný základ a takto ho budeme i nadále prezentovat.
Škoda jen, že krásný a historický nástroj postupně chátrá a jeho funkčnost se postupně, bez odborné opravy neodvratně zhoršuje
Antonín Dvořák i přes svoji slávu zůstal skromným člověkem. O charakteru a skromnosti Mistra Dvořáka svědčí i přiložená ukázka jeho odpovědi na dopis B. Fidlera.

"Velectěný pane!
Musím se Vám upřímně vyznat, že i Váš ctěný list mě poněkud zarazil, a to sice pro jeho příliš velikou devótnost a pokoru a že to vypadá jako byste mluvil k nějakému polobohu, za co jsem se ovšem nikdy neměl, nemám a nebudu mít. Jsem docela prostý český hudebník, nemilující takové přepínavé ponižování, a vzdor tomu, že jsem se ve velkém hudebním světě dosti pohyboval, zůstanu přec jen tím, čím jsem byl - prostým českým muzikantem."

Foto Dopis Dvořák - Fiedler


Myslíme si, že mnoho dnešníchtak zvaných VIP osobností by si mělo jeho odpověď alespoň přečíst. Lépe by bylo, kdyby si z ní každý člověk udělal svoje životní moto.
Ještě k panu Fidlerovi: Manželé Fidlerovi na svět přivedli celkem šest dětí, z nichž dvě zemřely buď přímo při porodu, nebo krátce po něm. Dcery Anežka a Marie byly také hudebnice. Pan Fidler napsal o svém přátelství s A. Dvořákem dokonce knihu. Ukázku jeho skladatelského umění lze najít na následujícím webovém odkazu:Foto portrét, hrob a ukázky díla


Autoři blogu děkují panu Zdeňkovi Kastnerovi za poskytnuté materiály a souhlas s jejich použitím pro tento článek. Srdečné díky.

Hosté v klášteře
V říjnu byly v klášteře na krátkém pobytu děti z farnosti kostela sv. Antonína Paduánského z Prahy - Holešovic. Kněz tohoto kostela, P. Pavel Semela sloužil v sobotu 14. října 2017 mši a patří mu, za jeho ochotu, vstřícnost a přístup naše poděkování. Rádi ho příležitostně ve zdejším kostele znovu přivítáme..Program bohoslužeb v listopadu:

4. 11. 2017 - mše svatá se nekoná
11. 11. 2017 - mše svatá začíná ve 14 hodin
18.11. 2017 - bohoslužba slova začíná ve 14 hodin
25.11. 2017 - mše začíná ve 14 hodin

Akce v klášteře a kostele.


Přijďte se podívat na prodejní výstavu ručních prací v krásných prostorách augustiniánského kláštera. Vánoce se blíží, tak přijďte načerpat inspiraci, co originálního nadělit pod stromeček.

Na co se můžete těšit?

Perníčky, keramiku, čokoládu, adventní věnce, fimo, domácí mýdla a spoustu dalších výrobků. Představí se ruční práce jako pedig, patchwork, fimo, paličkování atd. Dále zde najdete několik workshopů, můžete si tak některé práce vyzkoušet sami.
Samozřejmostí bude něco teplého na zahřátí a prohlídka kostela Zvěstování Panny Marie.
Prodej Svatotomáškého piva vyráběného podle původní staré receptury

BONUS: Ukázka řemesel tesař, šindelář, kovář.

Výstava se koná 25. - 26.listopadu od 12:00 do 17:00 v prostorách kláštera v Zaječově.

Vstupné dobrovolné.

Děkujeme vám, našim čtenářům za pozornost a přízeň. Příště se setkáme už v adventním čase.
Do té doby příjemné dny přejí

V. M. S.

..................................... Tento blog provozuje V.H..........................................


...............................................................................................................
 


Říjen

1. října 2017 v 19:00
Opět po měsíci vás, naši vážení čtenáři, vítáme na stránkách blogu.
Pojďme se poohlédnout po událostech uplynulého měsíce. Nejdříve si připomeňme docela velký životní zlom v životě našich nových malých školáků - "prvňáčků". První cesta do školy je a asi vždy bude, spojena se strachem z neznámého, s očekáváním nových událostí a s postupným podřizováním se novému a pevnému řádu a s přijímáním a osvojováním si spousty nových poznatků. Přejme jim, aby se škola nestala noční můrou, ale učení brali s pohodou ale i vážně. Jejich první školní den si připomeneme několika snímky ze slavnostního zahájení v zaječovské škole.

Druhou významnou událostí bylo XXV. setkání bývalých příslušníků PTP-VTNP (vojenských táborů nucených prací).
I když sdružení PTP svoji oficiální činnost ukončilo k 31. 12. 2016, setkání a připomínka minulých časů ve zdejším kostele bude pokračovat, standartu a tím i závazek udržovat tradici setkávání bývalých příslušníků PTP převzal spolek Zděná 2012 spolu s OÚ Zaječov. Standarta bude v budoucnu vystavena ve Zděné, spolu s expozicí zaměřenou k životu příslušníků PTP nejen v naší obci, ale i v celé republice. Do doby dokončení rekonstrukce budovy Zděné, bude standarta uložena v budově Obecního úřadu.
Je to část historie Zaječova, která přesahuje Náš region. Je to silný příběh a určitě další důvod, proč naši obec navštívit.Více fotek lze najít na tomto odkazu:
Poděkování za fotografie ze slavnosti u pomníku PTP a setkání v Lidovém domě patří panu Ing. Josefu Švandrlíkovi.
Druhápolovina měsíce byla relativně bohatá na události. Po vzpomínce PTP přišla událost radostnější, než je vzpomínka na doby minulé a tou je po dlouhé době církevní sňatek. Své ANO si řekli snoubenci Barbora a Václav, oba dva z obce Těně. Přejeme jim, aby svým životem prošli spokojeně a bez "úrazu" a svým dětem, které určitě přijdou, mohli dopřát šťastné a spokojené dětství.Krátce po skončení svatebního obřadu přišli do kostela na prohlídku návštěvníci ze SNR, spolkové země Bavorsko. Absolvovali krátkou prohlídku areálu kostela a kláštera jako součást programu při návštěvě družební obce Strašice. Musíme velice ocenit práci tlumočnice, která dokázala sice krátký, ale poměrně náročný popis interiéru přetlumočit tak, že udržela pozornost návštěvníků a to bez předběžné přípravy. Děkujeme!!
Setkání dokumentují snímky p. Mgr. J. Kantora, a velmi si ceníme jeho pomoci.Největším svátkem měsíce byl svátek sv. Václava, českého knížete a patrona české země. Připomeňme kdo sv. Václav byl:
Svatý Václav (asi907-28. září935, příp.929,německyWenzel von Böhmen) bylčeskýkníže a světec, který jehlavním patronemČech a Moravyasymbolem české státnosti.
Podle pověsti byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekově pomníku. [Převzato z Wikipedie]
Hlavním místem svatováclavských oslav byla Národní pouť ve Staré Boleslavi. Kardinál Duka ve svém kázání připomněl mimo jiné význam české státnosti a snad i naši politici dobře poslouchali a českou zem neprodají za třicet stříbrných, pochybnou prebendu nebo za pocit vlastní geniality a neomylnosti. Věřme, že naše děti i další naši potomci budou žít v českých Čechách, domluví se českou řečí, budou pány ve vlastní zemi a ne jen sluhy někoho jiného.
Teď se vrátíme k současnému měsíci - říjnu. Nejdříve se zase podíváme na pranostiky k tomuto měsíci. Blíží se zima a tak se pokusíme zjistit, jaká by podle pozorování našich předků mohla nebo měla být:

 • je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený
 • mlhy v říjnu, sněhy v zimě
 • spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima
 • déšť na Havla (16. 10.), déšť na Vánoce
Na výsledek pranostik si jako vždy, musíme počkat a snad výsledek nezapomeneme zkontrolovat.

Říjen je nejen podzimním měsícem s možností mlh, dešťů, plískanic, ranních mrazíků i sněhových přeháněk, ale, a to především, měsícem, ve kterém před 99 lety byla oficiálně vyhlášena Československá republika. Bohužel, z původního státu nám zůstal jen "kousek" a tak si přejme, abychom stoleté výročí založení samostatného státu slavili jako plnoprávní občané suverénního státu.

Bohoslužby v říjnu:
 • 7. října - mše sv. není
 • 14. října - mše svatá začíná ve 14 hodin
 • 21. října - bohoslužba slova začíná ve 14 hodin
 • 28. října - začátek mše je ve 14 hodin
Naši milí čtenáři, pokud jste dočetli až do tohoto místa, děkujeme za vaši shovívavost a trpělivost. Příští měsíc se přihlásíme znovu a budeme rádi, když si opět najdete trochu času na přečtení.
Přejeme vám krásné podzimní dny prožité v podzimní přírodě a těšíme se na shledanou na těchto stránkách.

Zdraví vás

V. M. S.

*************************Tento blog provozuje V.H.****************************

Září

1. září 2017 v 11:36

Naši vážení čtenáři,
děkujeme vám, že jste po svých dovolených, cestách k moři a třeba i po moři, cestách po horách, grilováním a jinými prázdninovými radovánkami, nezapomněli na náš blog a vítáme vás v realitě všedních pracovních a školních dní.
Jako vždy se nejdříve věnujme k pranostikám na měsíc září:
 • O Marie narození vlaštoviček více není
 • Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří
 • Svatý Václav je patronem babího léta
 • Bouřka v září - sníh v prosinci
 • Přijde Václav - kamna připrav
Ať se nám to líbí nebo ne, všechno krásné má jen krátké trvání. Je to asi správné, protože dlouhé užívání volna by nám časem určitě zevšednělo a nebylo by se nač těšit. Děti si užily prázdnin, dospělí dovolených, všichni a s radostí jsou určitě připraveni věnovat čerstvě nabyté síly zaměstnání nebo škole a mohou se těšit na vše, co příští dny přinesou.
Krátké ohlédnutí za prázdninami. Zdejší klášter byl, jako každé prázdniny, místem několika dětských táborů. Hodně nás v srpnu zaujal tábor Řeckokatolické církve. Byli jsme pozváni na, pro nás poněkud neznámou, řeckokatolickou mši, kterou celebroval biskup mons. Ladislav Hučko. Zajímavá zkušenost a je dobře poznat něco, pro mnohé z nás, nového. Je pravda, že jsme většině textu mše nerozuměli a zapomněli jsme se po skončení zeptat, v jaké řeči byla mše sloužena. Na rozdíl od mše sloužené v západním ritu nejsou používány varhany a mše je doprovázena pouze zpěvem.
Bylo zřejmé, že "táborníci" jsou sehraná skupina a každý znal "svou roli" a stačil jen letmý náznak k dosažení požadovaného. Každý, kdo má zájem se dozvědět o této církvi více, s důvěrou se obraťte na internet (Vikipedii) popř. přímo na stránky "Apoštolského exarchátu Praha" ( www.exarchat.cz) .
Chtěli bychom poděkovat P. Tomášovi Mrňávkovi za pozvání na řeckokatolickou mši a i za to, že při nepřítomnosti P. Juana odsloužil několikrát pro nás obvyklou římskokatolickou mši. V závěru dnešního příspěvku se fotografiemi ke mši vrátíme..
V červenci, konkrétně 22. se v kostele při bohoslužbě slova neočekávaně objevil P. Konopík. Má ke zdejšímu kostelu osobní vztah, protože v něm měl v květnu loňského roku svoji primici. Působil v rokycanském kostele, právě se dozvěděl o svém přeložení do Ostrova nad Ohří a přišel se do našeho kostela rozloučit. Cestu měl komplikovanou poruchou auta, přesto se ochotně ujal celebrování mše a v jejím konci se se všemi přítomnými rozloučil. Přejeme mu, aby v nové farnosti úspěšně působil a našel tam nové přátele mezi svými farníky. Pane pátere, děkujeme za vše, co jste pro nás udělal.
Dalším dětským táborem v klášteře byl tábor z Kladna - Švermova. 29.7.2017 bohoslužbu slova děti a jejich vedoucí doplnili hudbou a zpěvem. Za krásné a milé vystoupení patří srdečný dík dětem a paní Lence Harigelové, skvělé zpěvačce a multiistrumentalisce, která hudební a pěvecké vystoupení připravila a řídila.
Léto, bohužel, nepřináší jen samé radosti, ale i události velmi smutné. Jak už se počátkem srpna objevilo na našem blogu, zemřel náhle P. Antonio Rivas González, . Prosíme vás, kteří jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku a přidejte modlitbu i vy, kteří jste ho neznali.Byl kněz a dobrý člověk. Ať odpočívá ve věčném pokoji.

Program bohoslužeb v září:
 • 2. září 2017 - mše svatá se nekoná
 • 9. září 2017 - mše začíná v 10 hodin
 • 14. září 2017- mše k setkání bývalých příslušníků PTP začíná v 10 hodin. Celebruje hlavní kaplan AČR plukovník Mgr. Jaroslav Knichal.
 • 16. září 2017 - mše začíná mimořádně ve 12 hodin
 • 23. září 2017 - mše začíná ve 14 hodin
Vážení čtenáři děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám i sami sobě příjemné babí léto a pěkný začátek pozvolna přicházejícího podzimu. Těšíme se na další setkání s naším povídáním v říjnu.

...................................................................V. M. S. ...............................................................Řeckokatolická církevRozloučení P. Konopíka s farností


Mše kladenského tábora

*****************************************************************************************************************************************************

Smuteční oznámení

3. srpna 2017 v 11:05
Jen neradi Vám posíláme smutnou zprávu. Odešel dobrý člověk v plné síle a zůstává po něm plno smutku.
Prosíme, věnujte mu vzpomínku a modlitbu.
V+M Svobodovi+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pozvánka na setkání příslušníků PTP

21. července 2017 v 13:14


Mši sv. bude celebrovat hlavní kaplan AČR plukovník Mgr. Jaroslav Knichal.

*****************************************************************************************************************************************

Prázdniny

1. července 2017 v 6:00

Vítejte červenci, prvním, plně letním a prázdninovém měsíci.
Škola skončila a začal všem školákům a studentům blažený (ale příliš krátký) čas prázdnin, čas bez školních povinností, čas táborů a poznávání jiných, dosud neznámých zážitků a možná i jiných zemí. Přejeme všem, aby zasloužené prázdniny prožili ve zdraví a za dva měsíce se do škol vrátili odpočatí a natěšení na nového poznávání.
K prázdninám patří (nebo spíše je předpokládáno, až vyžadováno) krásné, slunečné a teplé počasí, s minimem deště, stálou teplotou, vodou bez sinic a dalšími "nezbytnými" náležitostmi. Podívejme se, co na tyto nároky říká kniha pranostik.
 • Když dne ubývá, horka přibývá
 • Co červenec neuvaří - srpen nedopeče
 • Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje
Teď už jen zbývá počkat si na výsledek, jaký nám počasí, které je čím dál tím víc nevyzpytatelné, připraví. Věřme, že nezkazí dobrou náladu z prázdnin dětem, ani dospělým nějakou přírodní pohromou.
K červnu se vracíme několika fotkami i když žádné velké akce v kostele nebyly. Vlastně jedinou výjimkou byla velmi pěkná výstava fotografií v klášteře, kterou si přišlo prohlédnout cca 200 návštěvníků. Co bylo potěšující mimo mnoha pěkných fotek, byl poměrně velký zájem o komentovanou prohlídku kostela. Zvláště příjemné bylo, že s rodiči nebo prarodiči přišly i děti a snad je prohlídka alespoň trochu zaujala a je tedy naděje, že až budou dospělé, možná tam znovu najdou cestu a postarají se, aby tahle krásná památka v naší obci nejen bez užitku stála, ale aby i v budoucnu žila. Kdo ví?
Rádi uvítáme každého zájemce o prohlídku kostela a než zavedeme jiný způsob, je možné prohlídku dohodnout prostřednictvím Obecního úřadu v Zaječově.
V minulém blogu jsme v souvislosti s poutí ukázali účast dvou filipínských kněží na pouti. Jsou to augustiniáni, kteří nějaký čas budou působit u sv. Tomáše v Praze. Jeden z nich, P.Imman Noel A. Abellana, OSA, sloužil 10. 6. 2017 mši spolu s P. Jozefem Ržoncou OSA.
P. Jozef pochází ze Slovenska, P. Imman z Filipin, takže zastoupení kněží bylo skutečně mezinárodní. Je dobře, že dochází k takovéto spolupráci. Spolu se setkáním augustiniánské mládeže AEY 2016 se pomalu povědomost o zdejším kostele a klášteře rozšiřuje do světa.

Mše s "mezinárodní" účastí.

Mše k narození sv. Jana Křtitele
V červenci a srpnu jsou v klášteře dětské tábory a tak se trochu mění jinak pravidelný program. Některé skupiny s sebou přivážejí i svého kněze a pořádají vlastní bohoslužby mnohdy netradičním způsobem (např. v přírodě). Účast veřejnosti není vyloučena, ale bohužel program táborů v této době neznáme.
Je celkem jisté, že mše 2., 3. a 4. sobotu zůstávají beze změny, se začátkem vždy ve 14 hodin. Platí pro červenec a srpen.
Vážení čtenáři děkujeme za váš zájem a čas, který věnujete našemu blogu, přejeme vám krásné prožití prázdnin a dovolených a těšíme na shledanou v září.

....................................................................V. M. S.........................................................


****************************************************************************************************************************************

Červen

1. června 2017 v 21:42
Vážení naši čtenáři a snad i přátelé,
vítáme vás po měsíci na, tentokrát už červnových, stránkách, tohoto blogu. Květen, krásný jarní měsíc (většinou) konečně ve svém konci ukázal svoji vlídnější tvář a byl zakončen letními až tropickými teplotami.Druhá polovina května a červen školákům přináší naději ukončení školního roku a ty starší - maturanty a vyučence posílá do praktického života, kdy největší starostí nebude snaha o dobrou známku ve škole, ale nutnost vyrovnat se se spoustou životních starostí. Přejeme jim, ať se všem v životě daří.
Vracíme se k počátku našeho textu a přidáváme několik červnových pranostik:
 • k 1. červnu: O svatém Fortunátu, kapka deště má cenu dukátu.
 • k 8. červnu: Medardova kápě čtyřicet dní kape.
 • k 15. červnu: Na sv. Víta ve dne v noci svítá.
 • k 24. červnu: Od sv. Jana (Křtitele) otevírá se létu brána.
Poslední pranostika hodnotí celý měsíc: Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Musíme se nechat překvapit co nám příroda přichystá a mají-li pranostiky aspoň trochu pravdu.
[Pranostiky jsou vybrané z knihy Jana Munzara "Medardova kápě"]

Největší květnovou událostí ve zdejší farní komunitě byla bezesporu XX. Mariánská pouť. Letos opět, jako už po několikáté začínala u kapličky sv. Václava v Těních, kam autobusy přivezly pražské poutníky, kteří byli odhodláni jít poutní cestu až do cíle ve zdejším kostele Zvěstování Panny Marie a Svaté Dobrotivé.

Příjezd poutníků do Tění -Shromáždění u kapličky v Těních -Začátek poutní cesty -

Příchod poutníků ke kostelu v pohodě a dobré náladě -


Úctu a obdiv všech účastníků pouti zasluhuje P. Wiliam Faix. V jedenaosmdesáti letech a nedobrém zdravotním stavu celou poutní cestu absolvoval se všemi, i o několik generací mladšími poutníky. Děkujeme za krásný příklad plnění povinností, neobvyklé vytrvalosti a úcty ke službě, ke které se před mnoha lety zavázal a vždy ji vykonával s plným nasazením, bez ohledu na okolnosti a obtíže které ji provázely, i na své zdraví.

P. Faix v Těních u kapličky sv. Václava - před poutní cestouP. Faix při slavnostní mšiPo krátkém zastavení před hlavním vchodem kostela poutníci pokračovali hlavní chrámovou lodí k místu zjevení Panny Marie, kolem kapličky sv. Dobrotivé (Benigny) a přecházeli do prostor kláštera, kde měli možnost se po cestě občerstvit a odpočinout si.

Průvod při průchodu kostelem


Odpočinek po cestě -


Spolek Zděná 2012 měl v klášterní chodbě umístěn svůj propagační stánek, ve kterém bylo možné zakoupit i drobné suvenýry, které vyrábějí ve svém volném čase členové spolku, nebo jeho příznivci. Je škoda, že žádné jiné spolky nebo zájmové organizace z obce nemají zájem prezentovat se na akci, které se zúčastňuje vždy hodně lidí nejen z Prahy ale i z okolí Zaječova. Zřejmě rozsahu a věhlasu předválečných poutí, ty současné novodobé pouti, asi nedosáhnou. Doba je jiná a zájmy lidí jsou někde úplně jinde. Uvidíme, kam se zájem lidí bude ubírat a možná, že budeme příjemně překvapeni.

Příchod ministrantů a kněží do chrámu na slavnostní mši -Poutní slavnost pokračovala slavnostní mší celebrovanou P. Juanem Provecho, spolu s pátery Antoniem Rivasem a Wiliamem Faixem. Aby společnost kněží byla ještě víc mezinárodní, byli přítomni dva misionáři z Filipín a příslušník řádů Augustiniánů z Nigerie.
Slavnostní ráz této mše podpořilo skvělé vystoupení Svatotomášského sboru.

Průběh slavnostní mše -Poděkování Svatotášskému sboru -


Pouť pravidelně není jen českou záležitostí, ale zúčastňují se i farníci z anglické a španělské komunity žijící v Praze. Kázání, přímluvy a požehnání byly vždy pronášeny ve třech řečech. I pro lidi těchto cizích jazyků neznalých, je zajímavé poslouchat části mše i v jiné než české řeči.
Mše byla skončena a průvod kněží a ministrantů zakončil celou poutní slavnost.
Svatotomášský sbor po skončení přednesl ještě několik skladeb, kterým už nebyla bohužel věnována účastníky mše pozornost, jakou si jejich vystoupení určitě zasloužilo. Únava z celého náročného dne už byla asi příliš velká. Škoda.
Pouť skončila a můžeme se chystat na XXI. pouť, která sice nebude jubilejní, ale určitě bude také krásná.
Snímky z té letošní doplňují náš, poněkud neumělý popis této události a snad vám, vážení čtenáři pomohou alespoň trochu přiblížit atmosféru této skromné, ale přesto, nebo právě proto, nádherné oslavy patronek zdejšího chrámu.

Závěr slavnosti, odchod ministrantů a kněžíVšem poutníkům děkujeme za účast, podporu i slova uznání, kterých se nám dostalo. Upřímné poděkování za finanční podporu patří Obecnímu úřadu, všem zastupitelům, starostce paní Nezbedové, rodinám Náprstkových a Slavíkových za přípravu pohoštění pro poutníky a také všem, kteří se podíleli na úklidu a výzdobě kostela a přispěli květinovými dary. Díky také patří Josefovi a Pavlovi Švandrlíkovým za snímky ze začátku putování z Tění.

Přejeme všem dny plné pohody a za rok, při další pouti se těšíme na shledanou.

Pořad mší v červnu:

3. 6. 2017 - Mše svatá není

10.6. 2017 - Mše svatá začíná ve 14 hodin - P. Antonio

17. 6. 2017 - Mše slova se začátkem ve 14 hodin

24. 6. 2017 - Mše svatá začíná ve 14 hodin - P. Juan

Za vaši pozornost a přízeň děkují a příjemné prožití posledního jarního měsíce přejí autoři. V.M.S.


*******************************************************************************************************************************

Pozvánka na výstavu fotografií v Zaječově

22. května 2017 v 22:16
Vážené dámy, vážení pánové.
Agentura REGIONART pořádá již čtvrtou výstavu fotografií v prostorách kláštera Augustiniánů v Zaječově. Všichni jste srdečně zváni.
S pozdravem
M. Svoboda.

Kam dál